Yaşam

“Çiftçimizin her zaman yanındayız”

AK Parti Milletvekili Erdoğan

“Çiftçimizin her zaman yanındayız”

 

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkan Vekili  Mehmet Erdoğan, Şeker Pancarı üreticilerinin sorunları hakkında MHP Grup Önerisinin aleyhinde AK Parti Grubu adına TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaptı. Erdoğan’ın konuşması şöyle.

Erdoğan yaptığı konuşmada;  “Pancarın ülkemiz için vazgeçilmez tarım ürünlerinden olduğu bir gerçektir. Pancar üretimiyle uğraşmak zor ve meşakkatli bir iştir. Bununla uğraşan ve üreten ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm pancar ekicilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ekici sayısı düşmüş olmasına rağmen pancar üretimi yaklaşık 16 milyon 483 bin ton seviyelerindedir. 2002’de 16 milyon 523 bin ton iken 2013 yılındaki gerçekleştirilen oran 16 milyon 483 bin, inşallah 2014 yılında da 17 milyon ton yaklaşık hasat beklenmektedir.

Ekilen alanlara baktığımızda, toplam ekili alanımız 291 bin hektardır. Yine AK Parti iktidarından önce bu üretim 372 bin 468 hektar alanda yapılmaktaydı. Aradaki fark… AK Parti iktidarında üretilen alanda düşüklük varsa da AK Parti’yle beraber bereketin, verim artışının gerçekleştiğini bir kez daha görmekteyiz.

Dünyada her yıl 130 milyon tonun üzerinde şeker üretilmekte olup bunun hâlihazırda beşte 1’i pancardan, kalan kısmı şeker kamışından elde edilmekte. Uluslararası piyasalarda dış ticarete konu olan şeker miktarı 50 milyon ton civarında. Şeker kamışı tropikal bölgelerde yetişmesi nedeniyle sulama gerektirmemesi, pancardaki gibi her yıl ekim gerektirmeyip dört beş yılda bir ekilmesi, yılda 1 kez değil, ortalama 5 kez ürün alınması gibi nedenlerle pancara göre daha düşük maliyetli bir ham madde olduğundan pancar şekerinin kamış şekeriyle dünya piyasalarında rekabet etme şansı çok düşüktür. Şeker kamışı, maliyetinin çok düşük olması yanında dünya şeker üretim ve ticaretine hâkim pozisyonda bulunması nedeniyle de dünya şeker borsa fiyatlarının belirleyicisi olmaktadır.

Ülkemiz dünya pancar şekeri üretiminde yüzde 8’lik payıyla yıllardır sahip olduğu konumunu korumuş, Avrupa Birliği, Amerika, Rusya ve Fransa’nın ardından dünyada 5’inci, ABD’de 4’üncü sırada yer almaktadır. Gıda güvenliğinin dünya genelinde giderek kritik bir konu hâline geldiği son yıllarda şekeri pancardan üretenler başta olmak üzere tüm üretici ülkeler şeker gibi temel gıda maddeleri bakımından, ithalat iç fiyatlardan daha ucuz olsa bile, iç taleplerini ithalat yerine kendine yeterlilik politikaları çerçevesinde yerli üretimle karşılama yoluna gitmektedir. 2001 yılında yürürlüğe giren Şeker Kanunu’nun temel amacı da kendine yeterliliktir. Aynı kanun ile kurulan Şeker Kurumuyla, Şeker Kanunu’nun uygulanmasının yanı sıra, sektörün rekabetçi, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amacıyla yetkileri çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetler, düzenlemeler ve ürettiği politikalar sonucunda sektörde yurt içi şeker talebinin yurt içinde yetiştirilen ham maddelerden yurt içi üretimle karşılanması, üreticilere düzenli gelir sağlayacak şekilde pancar, şeker pancarı ve nişasta bazlı şeker üretiminin bir denge içinde sürdürülebilmesinin gerektiği, şeker üretim arz ve fiyatlarında istikrarın sağlanması ve korunması gibi hedeflere ulaşılmıştır.

Kota sistemine ilişkin olarak çeşitli platformlarda sıkça dile getirilen bazı yanlış algılamalar var. Bu eleştirilerin başında, kota sisteminin ülkemizde şeker pancarı üretimini kısıtladığı ve pancar üretiminin azalmasına yol açtığı iddiası gelir. Ülkemizde kurulu şeker üretim kapasitesi 3,1 milyon tonu pancar şekeri, 1 milyon tonu nişasta bazlı şeker olmak üzere 4 milyon tonun üzerindedir. Son yıllarda yurt içi şeker tüketimi ortalamamız 1 milyon 800 bin ton civarındadır. Ülkemizin kurulu şeker üretim kapasitesinin ihtiyacın üzerinde olduğu, düşük maliyetli kamu şekeriyle rekabet şansı bulunmayan pancar şekerinin ihracat olanaklarının kısıtlı olduğu, şekerle ilgili olumsuz yayınların kamuoyunu şeker tüketimini azaltmaya yönelttiği dikkate alındığında, kurulu kapasite düzeyinde ya da iç talebin üzerinde bir şeker üretiminin sürdürülebilir olmadığı açıktır.

Nitekim, Şeker Kanunu öncesinde, özellikle 90’lı yıllarda yaşanan istikrarsız üretim döneminde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen pancar fiyatının üreticilerce cazip bulunduğu yıllarda ortaya çıkan üretim patlaması sonucunda şeker stoku sorunu yaşanmış, pancar fiyatlarının tatmin edici bulunmadığı yıllarda ise üretimin iç talebi karşılamaya yetmemesi nedeniyle büyük miktarlarda ithalat yapılarak ülkemizin önemli döviz kaybına uğramasına yol açılmıştır.

AK PARTİ iktidarında, dekar başına alınan ortalama 5,66 kilograma ulaşmış, 2,2 milyon tonluk şeker üretimi gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak, ülkemizin ihtiyacına yetecek miktarda şeker pancarı ve nişasta bazlı şeker ile şekerin hammaddeleri olan pancar ve mısırın yurt içinde üretilmesi hedeflenmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 yılı şeker pancarı maliyeti 0,10 kuruştur kilograma; fiyat, 2012 yılı 13 kuruş, 2013 yılı 15 kuruş, 2014 yılı ortalama fiyatı 146 kuruş olmaktadır kilograma. Şeker Kurumu 2013-2014 pazarlama yılı ortalama kesin fiyatını açıklamış, 146 kuruş kilograma. 2014 yılı 11-20 Ekim uluslararası borsalarda dünya şeker fiyatı 425 dolar/ton iken, Türkiye’de, ülkemizde kristal şeker fiyatı 2.500 TL/tondur.

Tarım Bakanlığımızın tarıma verdiği destekler ve uygulamalar; şeker pancarında 2014 yılı için dönüme 7,5 lira mazot, dönüme 7,5 lira gübre ve dönüme 2,5 lira toprak analizi olmak üzere 17,5 lira destek vermektedir, devam etmektedir. AK PARTİ iktidarı döneminde toplam tarımsal desteklemeler 70 katrilyonu bulmuş, bununla sadece şeker pancarı üreticilerimiz değil, bütün çiftçilerimiz AK PARTİ iktidarından önce kendisine yapılan üvey evlat muamelesi ile AK PARTİ iktidarının tarıma, üreticiye verdiği önemin farkında olduğunu her seçimde artan oranda verdiği oy oranlarıyla bir kez daha göstermiştir.

Bizim verdiğimiz bu desteklerle insanımızın, çiftçimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade ediyor, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Güne Bakış Haber Merkezi

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu