Siyaset

Toplumun her kesimine müjde çıktı

AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı

Toplumun her kesimine müjde çıktı

 

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti Seçim Beyannamesi açıkladı. Milletin her kesimine, gencine, yaşlısına, evlisine, işçisine bir bir müjdeler veren Davutoğlu seçim sürecine resmen başlamış oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, TV ekranlarında seçim beyannamesini değerlendirerek, yapamayacakları sözü vermediklerini söyledi. Toplantıya Adıyaman’dan da yoğun katılım oldu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim beyannamesini açıkladı. İşte Başbakanın konuşmasından satırbaşları…

AK Parti milletle birlikte yürümenin adresidir. Bugüne kadar milletimizin güvenini emanetini boşa çıkarmadık. Bu beyanname diğer partilerin beyannameleriyle değil, G20 ülkelerinin beyannameleriyle kıyaslanabilecek bir beyannamedir. Bu beyanname halkı önceleyen bir beyannamedir. Bu beyanname insan hayatının tamamına dokunan bir beyannamedir. Beyannamemiz 3 ana bölümden oluşuyor:

-Yapacağımız reformlar

-Vatandaşlarımızı hedef alan kararlar

-Milletimizin her köşesine dokunan hedefler

 

İlk Unsur: Reformlar

Askeri dönemlerden kalan yürürlükteki siyasi partiler kanununu kaldırarak, yerine siyaset kurumunu güçlendirmek üzere siyasi parti özgürlüğünü güvence altına alacak, parti içi demokrasiyi güçlendirecek, siyasete katılımı teşvik edecek yeni bir siyasi partiler kanununu ivedilikle çıkaracağız.

Parlamenter sistemin yol açtığı siyasi istikrarsızlıklar karşısında Türkiye vizyonumuzun ihtiyaç duyduğu etkin ve dinamik yönetim anlayışına dayalı özgürlükçü başkanlık sisteminin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Yeni sistemde meşru siyasi otorite ve hukuk düzenine tabi olmayan hiçbir paralel yapıya kesinlikle izin verilmeyecektir.

Başta istihdam, iskan ve eğitim sorunları olmak üzere, bütün toplum kesimlerinin ve Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız vererek her türlü ayrımcılık zeminini ortadan kaldıracağız. Bu ülkede hiçbir vatandaş, ait olduğu kültür, etnik ve mezhebi geçmiş dolayısıyla tahkir edilemeyecek, dışlanamayacak, ötekileştirilemeyecek, hepsi devletin başının üzerinde olan vatandaşlar olarak en saygın konuma oturtulacak.

Bundan sonra da Alevi toplum kesimlerimizin, kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için gereken her türlü adımı atacağız. Bu noktada Geleneksel İrfan Merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Aynı şekilde Geleneksel İrfan Merkezleri ile cemevlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda gerekli değişiklikleri yapacağız. Buradan Hacı Bektaş-ı Veli’ye selam olsun.

Her türlü ayrımcılık zeminini ortadan kaldıracağız. Bu ülkede kimse ait olduğu kesim yüzünden ötekileştirilemeyecek. Öte yandan çözüm sürecini garanti altına almak için çıkardığımız terörün sona erdirilmesi kanunu ile silahın tamamen gündemden çıktığı bir noktaya gelinmesi için elimizden geleni yapacağız.

Ak parti olarak uzun yılların yaralarını sarmayı, hiçbir zaman dönemsel bir konu olarak bakmadığımız milli birliği devam ettireceğiz. Çözüm sürecini varlığına tehdit gören Terör örgütü eylemlerini devam ettirmiştir.

Yeni Türkiye sözleşmesinde vurguladığımız gibi, her özgürlük bir sorumluluk getirir. Özgürlük ve güvenlik dengesini koruyacağız.

Ak parti reformlardan asla vazgeçmeyecektir. Çözüm sürecinin de milli birlik ve kardeşliğin mimari ve lokomotifi ak partidir. Yargı reformu stratejimizi açıkladık bu beyannamemizde de yargı reformunda kararlıyız.

Yeni yargı reformu stratejimizi hayata geçireceğiz. Disiplin mahkemeleri dışında askeri yargıya son vereceğiz. Yüksek mahkeme üyeliklerini ömür boyu kazanılmış hak olmaktan çıkarıp makul süreyle sınırlandıracağız.

 

HSYK İkiye Ayrılacak

HSYK’yı yeniden yapılandıracak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu olarak ikiye ayıracağız. Bilirkişilik kurumunu yeniden canlandıracağız.

Hukukun tüm dallarında alternatif çözüm yollarına ağırlık vereceğiz. Yargıda zaman yöntemini geliştireceğiz. Yargının en etkin şekilde çalışmasına izin vereceğiz.

Bütçeden en fazla payı eğitime ayırmış bir iktidar olarak, eğitimde reformlara devam edeceğiz. Özellikle öğretmenlerimizin hak ettikleri eğitimi daha iyi almalarını sağlayacağız. Eğitim istihdam bağını güçlendirecek, iş dünyasının taleplerine göre hareket edeceğiz.

Kamu yönetiminde reformu kimliğimizi etkin bir şekilde devam ettireceğiz. Bu çerçevede kamu maliyesi alanında önemli reformlar sağlayacağız. Bu yöndeki reform çabalarımızı artıracağız. AB’nin çerçevesine uygun hareket edeceğiz.

Yeni bir taşıt kanunu çıkaracağız. Yeni gelir vergisi kanunu çıkaracağız.

İleri teknolojiyle dayalı bir ekonomik dönüşüm hedefliyoruz. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında bir basitleştirme dönemine gireceğiz. Bu çerçevede enerji, sağlık, havacılık, bilişim ve uzay gibi köklü sektörlerde bilişim reformlarını tamamlayacağız. 4,5g ihalesini yaptık, 5g ihalesini de en kısa zamanda 5Gye geçişi de yapacağız.

 

İkinci Unsur: Tahahütler

Biz vaatlerimizi masa başında hazırlamadık. Bizden ne istiyorsunuz deyip taleplerini kaydettik

Aile ve çocuklara yönelik olarak, ailenin ve çocuklar için sosyal yardım ve sosyal hizmete gereksinim duyan tüm vatandaşlarımız için ASDEP’İ hayata geçiriyoruz.

Koğuş sisteminden ev ortamına geçiş için zemin hazırlayacağız

Ev almak için peşinat biriktiren vatandaşa yüzde 15 destek vereceğiz.

Bütün annelerimize, doğum hediyesi programında ilk çocuk için 300 ikincisi için 400 üç ve sonraki için 600 yani tam altın parası vereceğiz.

Çocuklarımızın çok yönlü kültür alt yapısına sahip olabilecek ve aynı zamanda bizim kültürümüzün, yabancı kültürdeki değil bizim kültürümüzdeki masalları beyinlerine kazımaları için çalışacağız.

Kadınların karar alma mekanizmalarına etkin bir şekilde katılmaları için elimizden geleni yapacağız.

Kadınların iş gücü piyasasına katılım için çalışacağız.

Kadınların ilk çocukta 2 ay ikinci çocukta 4, ay üçüncü çocukta 6 ay yarı zamanlı çalışacak anneler ama tam maaş almaya devam edecekler

Bu süre dolduktan sonra eğer anneler çocukların yanında kalmaya devam etmek isterse çocukların okul zamanına kadar yarı zamanlı ve yarı ücretli çalışmasına izin verilecek.

 

Gençlere Büyük Müjde

Seçilme yaşını 18’e indireceğiz. Gençlerimize sınırsız ücretsiz internet erişme imkanı getiriyoruz. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimize 50 bin liraya kadar destek sunma imkanı getiriyoruz. Bakın kredi değil, 50 bin lira karşılıksız destek. Cebine 50 lira konacak ve diyecek ki buyur. Eğer bu yetmiyorsa 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz. Gençlerimizin kullanacakları 100 bin lira kredi için yüzde 85 oranında kefalet imkanı sağlayacağız. Yeni iş kuran gençlerimize 3 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlayacağız.

İlk kez iş bulan her gencimizin maaşının 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız. Bu hem işçiye hem iş verene destektir. Gençlerin istihdamının bu derece desteklendiği dünyada örnek yoktur. Gençler ya kendi işini kursun, ya da bir işe avantajlı müracaat etsin.

 

Gençdes Kurulacak

Lise mezunu gençlerimizin 2 yıl boyunca genel sağlık sigortalarını sağlayacağız. Gençlerimizin orta öğretimden yüksek öğretime geçişte hayat planlaması için çalışmalar yapacağız. GeçDes diye bir birim oluşturuyoruz. Kısa film, ilk film, dergi, sportif faaliyetlerine karşılıksız destek vereceğiz. Her şeye engel olursunuz da aşkın önüne geçilmez. Evlenmek isteyenlere çeyiz hesabı çalışması başlatacağız.

Çeyiz hesabında biriktirilen paranın yüzde 20 si oranında devlet destek verecek.

 

Engelliler İçin Engelli Yaşam Merkezi

Engelli vatandaşlarımızın bizim dönemde ne kadar büyük, devrim mahiyetinde imkanlara kavuştukları herkesin malumudur. Engelsiz bir hayat için gerekli her türlü alt yapıyı oluşturacağız. Görme ve ortopedik engelli için gerekli teknolojik çalışmalar yapacağız. Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için Engelli Yaşam Merkezi kuruyoruz.

 

Millet için Hedefler

Önümüzdeki dönemde esnafımıza düşük faizli kredi uygulamamıza devam edeceğiz. Ayrıca 30 bin Türk lirasına kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz. KOBİ’lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri tümüyle kaldıracağız. Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, çok önemli, sembolik bir kira bedeliyle anahtar teslimi karşılıksız fabrika yapacağız. 51 ilimizde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki işveren sigorta primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunu da kaldırıyoruz. Bu imkandan 251 bin küçük işletmenin yararlanmasını sağlayacağız.

Üç katlı büyük İstanbul Tüneli Projesi. Günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı bu proje, toplam 9 farklı raylı sistemi birbirine bağlayacak, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin trafiğine nefes aldıracak. Dünyada ilk üç katlı tüneli inşallah İstanbul’a armağan edeceğiz.

Davutoğlu’nun konuşmasından satır başları:

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Bütün partilerimize bir kez daha siyasi nezaket kuralları içinde medeni bir rekabet diliyorum. Bütün partiler, karşılıklı saygı içinde söyleyeceklerini milletimize anlatacaklarını dile getirsinler, ama birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim, hakaret ve tahkir yerine güzel sözlerle birbirimize hitap edelim. 1 Kasım seçimleri şimdiden milletimize hayırlı olsun” dedi.

AK Parti’nin ATO Congresiumda Seçim Beyannamesi Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Konuşmasına vatandaşları ve partilileri selamlayarak başlayan Davutoğlu, “Son huzur ve demokrasi operasyonu başta olmak üzere bu ülke için bu vatan için bu millet için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kurucu liderimiz, genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da buradan sizler adına saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

Salondan “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atılınca Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın biraz önce Brüksel’e yola çıktığını belirterek, yolunun açık olması temennisinde bulundu.

2001 yılından bu yana AK Parti çatısı altında hizmet veren, ter döken bütün yol arkadaşlarını, bu siyasi hareketin görünmez kahramanlarını da selamlayan Davutoğlu, ahirete intikal edenlere de rahmet diledi.

Başbakan Davutoğlu, bugünün bir dönüm noktası, milat olduğunu belirterek, “Bugün ilk aşkla yeniden bismillah diyoruz” ifadesini kullandı.

Bugünün, 3 Kasım 2002 gibi 1 Kasım 2015’i de bayram yapma günü olduğuna işaret eden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Bugün ülkenin geleceği adına çok önemli gördüğümüz hedeflerimizle, projelerimizle bir kez daha milletimizin huzurundayız. Türkiye’nin en büyük siyasi kadrosu olarak omuz omuza, hep beraber, bu salondakiler ve bu salondakilerin ötesinde bütün dava arkadaşlarımızla milletin, aziz ülkemizin huzurundayız. ‘Önce refik, sonra tarik, önce yol, sonra yoldaş’ demiş eskiler, ne güzel söylemişler. İşte refiklerin en güzelleriyle dava arkadaşlarımızla birlikteyiz. Bize böyle güzel refikler, böyle güzel yoldaşlar nasip eden Allah’a hamdolsun.”

Davutoğlu, aziz kadro ile bugün bir kez daha Türkiye’nin emanetine sahip olduklarını, bir kez daha ilan ettiklerini ifade ederek, “Emanet, milletin emanetidir, omuzlarımızdadır, zihinlerimizdedir, en önemlisi yüreğimizdedir. Yüreğimizdeki emanetin hakkını vermeye kararlıyız” diye konuştu.

 

İlk Günkü Aşkla Yola Çıktı

1 Kasım seçimleri için hazırladıkları yeni yol haritasını, seçim beyannamesini millet ile paylaşmanın heyecanını yaşadıklarına değinen Davutoğlu, büyük AK Parti ailesi olarak 1 Kasım seçimlerine doğru ilk günkü aşkla, ilk günkü kararlılıkla, ilk günkü heyecanla gittiklerinin en önemli göstergesinin salondaki coşku olduğunu bildirdi.

1 Kasım seçimlerinin Türkiye’ye, vatana tüm gönül coğrafyasına ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni eden Davutoğlu, şunları söyledi:

“İnanıyorum ki bu süreç Türk siyasetine yeni bir dinamizm, yeni bir ruh, yeni bir aşk, yeni bir vizyon kazandıracak. Bu süreçte partilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Geçtiğimiz hafta aday tanıtım toplantısında vurguladığım gibi bütün partilerimize bir kez daha siyasi nezaket kuralları içinde medeni bir rekabet diliyorum. Bütün partiler, karşılıklı saygı içinde söyleyeceklerini milletimize anlatacaklarını dile getirsinler, ama birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim, hakaret ve tahkir yerine güzel sözlerle birbirimize hitap edelim. 1 Kasım seçimleri şimdiden milletimize hayırlı olsun.”

Davutoğlu, AK Parti hareketini diğer siyasi partilerden, siyasi hareketlerden farklı kılan 3 temel özelliği bulunduğuna işaret ederek, bu özellikleri şu şekilde sıraladı:

“İlk olarak AK Parti hareketi bir reform hareketidir. Köhnemiş bir sistemi, tıkanmış bir ekonominin önünü açan bir reform hareketidir. AK Parti, siyasi ve toplumsal olayları kendi dinamikleri içinde doğru okuyarak, doğru eksende tarihin akışını doğru anlayarak bir reform hareketi olarak görmüştür. AK Parti bu özelliğiyle 2002’den bu yana sessiz bir devrim gerçekleştirmiş ve toplumun her kesimin kuşatan kapsamlı bir reform hareketini öncülük etmiştir. Bu reform hareketini erdem ülkeleriyle bütünleştirmiş, geleneğimizden gelen erdem ve ahlaki ilkelerle bugünkü çağdaş toplumun gerektirdiği reform özelliklerini bünyesinde barındırmıştır. İkinci olarak AK Parti halkın içinden, toplumun bağrından çıkmış bir harekettir. Siyasi ve ekonomik ayrımcılıklarla mücadele etmiş, eşitlik ve kardeşlik temelinde milleti hizmet etmeyi ifşa edinmiştir. Özetle söylemek gerekirse değerli kardeşlerim, halk biziz, biz halkız.”

AK Parti’nin üçüncü hareketinin vizyon hareketi olması olduğunu anlatan Davutoğlu, “Bir vizyon hareketi olarak yeni Türkiye, büyük Türkiye, güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirmek için gece gündüz çalıştık” dedi.

AK Parti hareketi bir reform hareketi olduğu için seçim beyannamesinde de reformlardan bahsedeceğini vurgulayan Davutoğlu, AK Parti bir halk hareketi olduğu için beyannamede halkın her kesimine dokunan vaatleri anlatacağını belirtti.

AK Parti bir vizyon hareketi olduğu için büyük Türkiye ideali yolunda gerçekleştirmeyi düşündükleri projeleri ele alacaklarını belirten Davutoğlu, bugüne kadar hayata geçirdikleri siyasi ve ekonomik reformlarda da 1 Kasım seçimleri için hazırladıkları beyannamede de bu 3 unsurun izlerinin bulunacağını söyledi.

Davutoğlu, değişim, irade ve bu anlamda milletin yaşam standartlarını yükseltme davasında 1 Kasım seçimlerinin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Hep beraber 1 Kasım seçimlerinde reformcu niteliğimizle, vizyoner niteliğimizle ülkemize yepyeni ufuklar çizeceğiz. Değerli kardeşlerim, bu çerçevede 7 Haziran seçimleri hem demokrasimiz hem siyasi hareketimiz için çok önemli ve farklı sonuçlar doğuran önemli bir seçim olmuştur. 7 Haziran seçimlerinden çıkan sonuçların bu tecrübeden her bir parti üstüne çıkan dersleri çıkardığını milletimizin gösterdiği istikameti doğru tahlil ettiğini ümit etmek istiyoruz. En başta demokrasimiz için büyük bir kazanç olacaktır. 7 Haziran seçimlerinde bütün partilerin çıkaracağı dersler Türk siyasetine yeni katkılar getirecektir. Milletimiz seçim sandıklarında çatışma kültürünün terk edilmesini istemiştir, AK Parti olarak milletimizin verdiği bu mesaja kulak verdik ve kollarımızı sıvayarak aşkla, sevdayla, heyecanla tazelendik ve yeni bir yola çıkmaya karar verdik.”

 

İşimizi Yarım Bırakmayız

“Kimse başladığımız işi yarım bırakacağımız vehmine kapılmasın. Kamu düzeni ihdas edilene, bütün silahlar gömülene, üzerine beton dökülene kadar bu mücadelemiz sürecek. Bu milletin birliğine, insanlarımızın kardeşliğine yönelen her türlü tehdide karşı dimdik ayaktayız. Sırtını dağa yaslayan, dağdan aldığı emirle siyaset yapanların aramıza nifak tohumları ekmesine, bin yıllık kardeşliğimizi zedelemesine kesinlikle izin vermeyiz. Terörün arkasındaki hain odaklar, çözümden rahatsız olan odaklardır. Bu engelleri ortadan kaldıracak ve kardeşliğimize halel getirmeyecek şekilde bütün ülkeyi bütünleştirecek toplumsal uzlaşı çalışmalarına devam edeceğiz.

 

Bu gözler onu gördü ya…

Hiçbir zaman unutmayacağım hatıralardan biri 29 Kasım 2012’de BM Genel Kurulu’nda Filistin’in üye olmayan devlet statüsünde tanınmasında Filistin adına konuşan tek Dışişleri Bakanı olarak Türkiye’nin ve sizin sesinizi orada yükseltmemdi. O gün orada o konuşmada demiştim ki 29 Kasım 2012’de, ‘Birileri istemese de bir gün Filistin bayrağı bu binanın önünde dalgalanacaktır’. Allah’a hamdolsun o konuşmayı yapan, sizler adına yapan bu kardeşiniz geçtiğimiz günlerde BM binası önünde Mahmud Abbas’ın, Filistin Devlet Başkanı’nın hemen yanında o bayrağın göndere çekilmesine şahit oldu. Bu gözler onu gördü ya, inşallah bir gün o bayrağın Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da dalgalanmasını da hep beraber göreceğiz.

13 yılda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerin kalıcı bir düzene kavuşması ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ülkemizin bütün demokratik kriterlerde dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmesi için AK Parti olarak beyannamemizin ilk ve esası olarak yeni bir anayasa vadediyoruz. Yeni bir anayasa, yeni Türkiye’nin en temel taşıdır.

AK Parti Beyannamesi, insan onurunu esas alan, reformcu bir beyannamedir. Bu beyanname, diğer partilerin beyannameleri ile değil, G-20 üyeleri ile bile kıyaslandığında gelecek için reform vadeden tek beyannamedir. Bu beyanname yerli, yenilikçi, kapsayıcı, büyümeyi esas alan bir beyannamedir. Bu beyanname, Türkiye’yi üst orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna taşıyacak bir beyannamedir. Bu beyanname, güven ve istikrar kazanımlarımızı koruyan bir beyannamedir. Bu beyanname, halkı önceleyen, halkla birlikte karar verilmiş bir beyannamedir. Bu beyanname, değişim ile sürekliliği birlikte sağlayan, hesabı kitabı son derece iyi yapılmış bir beyannamedir. Bu beyanname, insanı ve toplumu esas alan, halkımızın ihtiyaç ve taleplerine göre hazırlanmış bir beyannamedir. Bu beyanname, insan hayatının tamamına dokunan bir beyannamedir. Bu beyanname, bütün vatandaşlarımızı birinci sınıf vatandaş kılacak bir beyannamedir.

 

Davutoğlu Ahmet Hoca Şarkısıyla Karşılandı

Salona gelişinde vatandaşları selamlayan Davutoğlu, Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla karşılandı.

Davutoğlu, salona “Davutoğlu Ahmet Hoca” şarkısı eşliğinde girdi. Başbakan Davutoğlu konuşmayı yapmak üzere kürsüye çıktığında ise AK Parti’nin seçim müziği olarak kullanılacağı açıklanan “Haydi Bismillah” isimli şarkı çalındı.

Güne Bakış Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı