Siyaset

OHAL’de nasıl hak aranır?

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na Başvuru Sürecini ve Detayları

OHAL’de nasıl hak aranır?

 

Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi haftalık olağan istişare toplantısında 685 no’lu Kanun Hükmünde Kararname anlatıldı.

Toplantıda konuşan Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz,  Resmi Gazete’nin yayımlanan 685 sayılı “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”yle OHAL kapsamındaki KHK’larla haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğunu söyledi.

Ali Deniz, “Söz konusu kurul, haklarında doğrudan KHK hükümleriyle işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerin, haklarında yürütülen iş ve işlemlere ilişkin yapacakları başvuruları kabul edip değerlendirecek ve karara bağlayacak” dedi.

“Bu konumda bulunanlar hakkında, iş ve işlemin geri alınması ve ilgilinin hukuki veya fiili durumunun eski hale getirilmesi noktasında süreci işletecek ve sonuç evresinin oluşmasına zemin oluşturacak bir birimin veya sistemin olmaması kaynaklı sorunlar yaşanmaktaydı. 685 sayılı KHK ile oluşturulan komisyon, bu nevi sorunların oluşmasını engellemenin yanında bu sorunlar üzerinden FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadeleyi akamete uğratmak amacında olanların olumsuz algı oluşturma çabalarını hükümsüz kılmak işlevini de yerine getirecek” ifadelerini kullanan Ali Deniz, “Eğitim Bir Sen ve Memur Sen olarak masumlar ile hainlerin ayrılması, kişisel husumetlerin devletin kudret tarafına ait yetkiler üzerinden hayata geçirilmesi, kurum ve kuruluşların uygulama birliğinin sağlanamaması vb. nedenlerle FETÖ’yle mücadele zemininde sorun oluşturacak süreç ve sonuçların olduğu yönündeki tespit ve uyarılarımızı kamuoyuyla, ilgililerle sürekli paylaştık. Bu kapsamda, bu iş ve işlemlere yönelik itirazların, yeniden inceleme taleplerinin ortak bir zeminde ve kurumsal bir içerikle değerlendirmesini sağlayacak bir birimin ve sistemin oluşturulmasını istemiştik. Bu yönde, önce Valilikler nezdinde komisyon oluşturulmuş fakat ortak bir bakış üretilmemesi nedeniyle Valilikler bünyesinde oluşturulan bu komisyonlar masumların mağduriyetine son verecek işlemler ve kararlar üretmekte yetersiz kalmıştır. Bu çerçevede, 685 sayılı KHK ile oluşturulan İnceleme Komisyonu, başvuru ve değerlendirme süreçleri, karar oluşturmaya dönük evreler sisteminin, mevcut durumda yaşanan sıkıntıları büyük oranda sona erdireceği kanaati taşımaktayız” şeklinde konuştu.

Komisyonun yedi kişiden oluşacağını söyleyen Deniz, “Komisyon, OHAL kapsamında doğrudan KHK’larla tesis edilen; kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi; dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması iş ve işlemlerine ilişkin başvuruları kabul etmek, değerlendirmek ve karara bağlamak görevlerini yerine getirecek. Bu görevlerinin yanında OHAL kapsamındaki KHK’larla gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır” dedi.

Ali Deniz, komisyona başvuru süreci hakkında önemli detaylar vererek, sözlerine şöyle devam etti:

“ Komisyona başvurular, Valilikler aracılığıyla yapılabilecek. Bununla birlikte, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvuru yapabilecekler. Komisyona yapılan başvurular, idari dava açma süresini kesmeyecek. Komisyona, komisyonun kuruluşundan önceki KHK’larla ilgili başvuru yapacak olanlar, Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde, Komisyonun başvuru kabul ettiği tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK’lar ile ilgili başvurular ise ilgili KHK’nın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde yapılabilecek. Bu süreler içinde yapılmayan başvurular reddedilecek.

Komisyon, dosya üzerinden inceleme yapacak ve başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek. Başvurunun kabulü halinde, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerle ilgili karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bu bildirime bağlı olarak, ilgili personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak on beş gün içinde yapılacak. Bu kapsamda kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerden, yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, yöneticilik görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınacak. Komisyon kararlarına karşı yargı yoluna başvurulabilecek. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.”

Ali Deniz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

 

“Eğitim-Bir-Sen olarak, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin kamu personel sistemindeki unsurlarının tasfiyesini, hukuk devleti sıfatı kapsamında hukuki sorumluluk, egemen devlet noktasında ise siyasi zorunluluk olarak gördüğümüzü bir kez daha deklare ediyoruz. Bununla birlikte, bu mücadeleyi ve tasfiye iradesini kamuoyu desteğinden yoksun bırakmaya sebep olacak türden hatalardan arındırılmış bir sistemin hayata geçirilmesini de ısrarla dile getirdik ve önerdik.   Bu noktada, KHK’larla haklarında işlem tesis edilenlerin, kendilerine yönelik iş ve işlemlerle ilgili başvuru yapacakları bir komisyonun, değerlendirme ve karar süreci sistemi oluşturulmasını ısrarla dile getirdiğimiz bir teklif ve önerinin karşılık bulması olarak görüyoruz. Bu çerçevede, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun değerlendirme sürecinde azami hassasiyet ve karar sürecinde olabilecek en hızlı şekilde ve doğru bir zeminde karar vermesi, hem kamunun güvenine hem de kamu yönetimi ve düzeninin işleyişine önemli düzeyde katkı sağlayacaktır.” (PHA)

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu