Anasayfa / Sağlık / “Şiddet Sağlık Emekçilerinin Kaderi Değil”

“Şiddet Sağlık Emekçilerinin Kaderi Değil”

HDP Adıyaman Milletvekili Yıldırım:

“Şiddet Sağlık Emekçilerinin Kaderi Değil”

 

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Hemşireler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda, şiddetin sağlık çalışanlarının kaderi olmadığını söyledi.

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, “Hemşireler, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan bir meslek grubudur. Ebeler ve hemşireler hastanelerde ve birinci basamak sağlık hizmetleri alanında iş ve gelir güvencesizliği, yoğun nöbetler,  angarya, düşük ücret ve riskli çalışma koşulları, performans ve emekliliğe yansımayan ek ödemeler gibi birçok sorun yaşamaktadır. Kamu hastaneleri, her yıl artan hasta sayısına karşın yetersiz hemşire kadrosu nedeniyle ihtiyacı karşılayamamaktadır. Yeterli hemşire ve ödenek olamamasından dolayı bazı hastanelerde servisler kapatılmakta, personel sayısının düşüklüğü nedeniyle emekçiler yoğun nöbetlere, ağır işi yüküne ve şiddete maruz kalmaktadır. Kamu sağlık alanında taşeron şirketler aracılığıyla hizmet alımının derhal sonlandırılması ve tüm çalışanların kadrolu istihdam edilmesi gerekmektedir.” dedi.

Yıldırım, “Sağlık alanında şiddete en fazla maruz kalan kesim sağlık emekçileridir. Sağlık emekçileri arasında meslek, kıdem ve kadro açısından ayrımcılık yapılması kabul edilemez bir tutumdur.

Ebelik ve hemşirelik mesleklerinin görev sınırları belirsizleştirilerek mesleki bağımsızlıkları yok edilmektedir. Ebelik ve hemşireliğe ilişkin mesleki görev alanları derhal netleştirilmelidir.

1-Doğurgan nüfus başına düşen ebe sayısı ve nüfus başına hemşire sayısı mutlaka arttırılmalı ve personel açığı güvenceli-kadrolu istihdam ile giderilmelidir.

2-Ebelik ve hemşireliğe ilişkin iş tanımı muğlaklıktan kurtarılmalı, ebeler ve hemşireler angarya ile daha fazla yüz yüze bırakılmamalıdır.

3-Sağlık emekçilerinin iş yerlerinde maruz kaldıkları her türden riske karşı güvenceli ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır.

4-İşyerlerinde şiddet ve taciz çerçevesinde önleyici uygulamalar yaygınlaşmalı ve hukuki yardımdan kadro durumuna bakılmaksızın istisnasız tüm çalışanlar yararlandırılmalıdır.

5-Her iş yerinde 24 saat açık kreş hizmeti sunulmalıdır.

Tüm emekçiler gibi ebeler ve hemşireleri de gelecek güzel günlere olan inancımızla ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günün,  12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyorum.” dedi.

Güne Bakış Haber Merkezi

Bu Habere de Bakın

Kronik Hastalığı Olanlara Ramazan Önerileri

Kronik Hastalığı Olanlara Ramazan Önerileri   Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. H.Mustafa Kutlu, kronik hastalığı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir