“En başarılı 5 ilden biriyiz”

17 Ocak 2017 Salı, 08:46

Öz Sağlığın 2016 Yılını Değerlendirdi

“En başarılı 5 ilden biriyiz”

 

Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz, sağlık hizmetleri açısından 2016 yılının değerlendirmesini yaptı.

Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman’da 2016 yılı içerisinde tanı ve tedavi amacıyla sağlık tesislerine başvuran her 100 hastanın 60’ının Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Sağlık tesislerine başvurduğunu söyledi.

Erdoğan Öz, birinci basamağa (aile hekimlerine) başvuru oranı yüzde 33, özel hastanelere başvuru oranın yüzde 7 civarında olduğunu belirterek, 2016 yılı içerisinde 3 milyon 156 bini aşkın hastanın KHB’ye bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinden hizmet aldığını dile getirdi.

Erdoğan Öz, “Genel sekreterliğimiz ve birliğimize bağlı tesislerimiz tıbbi, idari ve mali açıdan 2016 yılı başlangıç puanlarında geçen yıla göre ciddi artış sağlamışlardır. Genel sekreterliğimiz mali açıdan Türkiye’de en başarılı ilk 5 genel sekreterlik arasındadır.

Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kahta Devlet Hastanelerinin başarı puanlarında önemli artışlar olmuş, Besni Devlet Hastanesi, Gölbaşı Devlet Hastanesi, Çelikhan Devlet Hastaneleri başarı puanlarını bir önceki yıla göre ciddi oranda arttırarak ‘C’ grubundan ‘B’ grubuna yükselmişlerdir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ise ‘B’ grubundan ‘A’ grubuna çıkmıştır” dedi.

Erdoğan Öz yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Toplam tescilli yatak sayısı 2016 yılı başında bin 62 iken, 2016 yılı sonunda bin 17’ye, 7 olan 3. seviye yoğun bakım sayısı 59’a,  toplam (erişkin, çocuk ve yenidoğan) yoğun bakım yatak sayısı 147’ye yükselttirilerek özellikli sağlık hizmetlerinde 2023 hedefi şimdiden büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Kliniklerin oluşturulması ve benzeri yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 24 saat hemen her branşta uzman nöbeti tutulması, acil serviste gece 24’e kadar sürekli acil tıp uzmanının bulunması, ameliyathanelere ek olarak yoğun bakım yatak sayısının ve niteliğinin arttırılması, en üst seviyedeki tıbbi donanıma kavuşulması, ilimizde eksikliği hissedilen birçok branşta hekimin atanmasıyla (Onkoloji, Endokrinoloji, Çocuk Endokrinolojisi, Nefroloji, Yeni Doğan Uzmanı, Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı) ve benzeri iyileştirilmeler oldu. Bunun neticesinde erişkin ve çocuk hastalar açısından Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere tüm sağlık tesislerimizin il dışına acil sevk sayılarında ciddi düşüşler sağlanmıştır. Sevk sayısı 2015 yılında 2 bin 213 iken 2016 yılının sonunda ise bin 166’ ya düşürülmüştür.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, sezaryen oranı bakımından Türkiye’nin en iyi hastaneleri arasında yer almıştır. 2016 yılı primer sezaryen oranı Türkiye Ortalaması yüzde 26,6 iken Eğitim ve Araştırma Hastanemizde bu oran yüzde 18’dir.

Genel Sekreterliğimiz, Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 82. Yıl Ek Hizmet Binasına taşınmıştır.  Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası, boşaltılan Tıp Fakültesi binasına 2016 yılı Mart ayında taşınmış olup, yatak sayısı 169’ dan 205’ e çıkmıştır.

12 yataklı Besni Devlet Hastanesi için 14 yataklı, Kahta Devlet Hastanesi için 6 yataklı olmak üzere bir çok ilde bulunmayan Palyatif Merkezleri toplam 32 yatak kapasitesi ile faaliyete geçmiştir.

2016 yılı içerisinde Merkez ve ilçe hastanelerinde beşi H tipi, birisi de D tipi olmak üzere 6 tane Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerimizce aktif bin 464 hastanın evde tedavisi gerçekleştirildi.

Gölbaşı ve Sincik Devlet Hastanelerinin yeni binaları tamamlanarak halkımıza hizmet vermeye başlamıştır. Sincik, Gerger, Göçeri Devlet Hastanelerindeki alt yapı, fiziksel ve donanımsal eksiklikler giderilerek bu hastanelerimiz de hasta yatışı yapılabilecek hale getirilmiştir.

Sağlık tesislerimize bağlı 5 diyaliz merkezindeki cihaz sayıları arttırılarak 58’e çıkarılmıştır.

Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerimize 2016 yılı içerisinde 24 farklı ülkeden ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin hemen her ilinden birçok hasta, tedavi amacıyla Genel sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerine başvurmuşlardır.

Anne Dostu Hastane Programı 2016 yılı içerisinde başlatılmıştır. 2017 yılı içerisinde Genel Sekreterliğimize bağlı en az 2 hastanemizin Anne Dostu Hastane ünvanı alması hedeflenmektedir. Kahta Devlet Hastanesi bünyesinde Onkoloji Birimi kurulmuştur.

Kahta Devlet Hastanesi ve Besni Devlet Hastanesinde gaz ihtiyacını karşılamak için Merkezi Oksijen Santrali kurulmuştur. Kahta Devlet Hastanesine ilk kez acil tıp uzmanı ve çocuk gelişim uzmanlarının atanması yapılmıştır. Çocuk gelişim uzmanının atanması ile birlikte çocuk gelişim birimi kurulmuştur. Kahta Devlet Hastanesi Radyoloji Birimine 1 adet MR, 1 adet 16 kesitli tomografi, 1 adet panoramik diş röntgen cihazı, 1 adet mamografi cihazı alınmış ve kurulumu yapılmıştır.  Kahta Devlet Hastanesine Kemik Dansitometresi (DXA) kemik mineral yoğunluğu taraması cihazı kurularak, faaliyete geçirilmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Türkiye de açılan ilk yara bakım ünitesi olan çoğunluğu il dışından olmak üzere birçok hastaya şifa dağıtmaktadır. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Türkiye’deki en sessiz çalışan MR cihazlarından birisi kurulmuştur.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ ne Türkiye’deki en yüksek teknolojiye sahip taş kırma cihazlarından birisi olan ESWL(Extracorporal Shock Wave Litotripsy) cihazının alınmasıyla birlikte çok küçük boyuttaki taşların bile kırılabilmesi mümkün olmuştur.

Sadece Ankara, İstanbul ve Yurt dışında uygulanan ‘Ampiyem Vakum Yardımlı Kapama Sistemi’ ile tedavi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmıştır.

İlimizde ilk defa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) müdahalesiyle böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Laparaskopik Trans Abdominal Sürrenallektomi (kapalı yöntemle böbrek üstü tümör alımı) operasyonu yapılmıştır.  Beyin Baloncuğu (Anevrizma) Ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Minitoraktomi ile sınırlı Akciğer Rezeksiyonu Ameliyatı yapılmıştır.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin projesi 300 yataklı olarak revize edilmiştir. 110 dönümlük 400 yataklı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsü içerisine yapılması planlanan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin hayata geçirilmesinin ardından, iki hastanenin birbirleri ile entegrasyonu sağlanacaktır. “

ÖZ konuşmasında, “Sağlık sistemlerinin temel hedefi; sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği eşit ve en üst seviyede yararlanmayı sağlayarak dengeli bir sağlık hizmeti sunmak, kişilerin yaşam kalitesini ve hayat standardını yükseltmektir. Genel sekreterliğimizce; sağlık tesislerimizin verimliliği bina, ek sağlık tesisi, sağlık insan gücü, tıbbı cihaz ve donanım kapsamında, sağlık hizmetlerinin akılcı ve atıl kapasite oluşturmaksızın hizmet sunumu Türkiye’de özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetleri (2011-2023) planlaması doğrultusunda değerlendirilmektedir. Gece gündüz demeden 365 gün 24 saat özveriyle çalışan sağlık yöneticilerimiz ve sahada çalışan tüm personellerimiz 2016 yılında   Adıyaman ilinde sağlık hizmetlerinin çıtasını yükselterek zaruri durumlar harici il dışına hasta sevk etmeyen aksine il dışı, hatta yurt dışından tanı ve tedavi amacıyla hasta kabul eden bir sağlık sistemine kavuşmamızı sağlamışlardır. 2016 yılında sağlanan bu ivme günbegün daha da artarak bundan sonraki yıllarda da devam edecektir” diye konuştu.(İHA)

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz