Sağlık

Cüzzam Önlenebilir Hastalık

 

Cüzzam Önlenebilir Hastalık

 

Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. H.Mustafa Kutlu, Dünya Lepra (Cüzzam) Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, lepra hastalığının önlenebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. H.Mustafa Kutlu, “Her yıl Ocak ayının son Pazarı ‘Dünya Lepra (Cüzzam) Günü’ olarak ilan edilmiştir. Bu günü izleyen hafta boyunca Lepralı kişilerin sorunları tartışılarak çözümler üretilecektir. Lepra, tanısı kolay, tedavisi kesin, erken tanı konduğunda önlenebilir bir hastalıktır. Dünyanın geri kalmış ülkelerinde, açlık, yoksulluk, yaşam ve temizlik koşullarının kötülüğü, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama, iyi beslenememe, doğurganlık hızlarının yüksek oluşu, iç savaşlar, sürekli göçler gibi nedenlerle kökü kazınamamaktadır. Bu haftanın amacı, toplumun lepra ve lepralıya karşı oluşan yanlış inançlardan, bilgisizlikten kaynaklanan korkularını önleyerek lepra hastalığının erken teşhis edilmesinin sağlanması, uygun tedavisi ve izlenmesiyle hastaları topluma kazandırmaktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık 200 000 yeni Lepra vakası tedaviye alınmaktadır.2012 yılında dünyada yeni tanı alan hasta sayısı 232.857 dir. Lepraya bağlı olarak çeşitli sekel ve sakatlıklar bırakabilen komplikasyonlar gelişmektedir. Ancak etkin tanı ve tedavi yöntemleri sayesinde, günümüzde Lepraya bağlı ağır sekeller önlenebilmektedir.” dedi.

Kutlu, “İlimizde hasta sayısı kümülatif olarak sayısı 3’tür ve 2014 yılında vaka görülmemiştir. Ülkemizde kayıtlı Lepralı hasta sayısı 2014 yılında kümülatif olarak 1044 olarak saptanmış.2014 yılında 6 yeni vaka tespit edilmiştir. Yıllık olarak yeni tespit edilen hasta sayısı ortalama 1-5 vaka’dır. Lepra hastalarının ilk tedavileri Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversite hastanelerinin Deri ve Zührevi hastalıklar ünitesinde yapılmaktadır. Ayrıca Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanserleri’ de lepra hastaların takiplerini yapmaktadır. Lepralı hastalarla ilgili her türlü izleme ve değerlendirmeler hastaların yaşadıkları ildeki sağlık kuruluşlarınca yürütülmektedir. Hastaların tedavi giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanmaktadır. DSÖ Eliminasyon stratejileri arasında en önemli kriter lepra prevalansının 10.000’de 1 vakanın altına indirilmesidir. Ülkemizde DSÖ’nün, lepranın bir toplumda sağlık problemi olmaktan çıkarılması için öngördüğü şekilde hastalık prevalansı 10,000’de 1 vakanın altına indirilmiştir. Böylece lepra ülkemiz için bir halk sağlığı problemi olmaktan çıkmıştır.” dedi.

Güne Bakış Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu