Son Dakika
19 Temmuz 2018 Perşembe

“Çalışanların hakları gasp edilmesin”

23 Mayıs 2015 Cumartesi, 11:35

Aile Hekimleri İş Bırakmanın Son Gününde Konuştu

“Çalışanların hakları gasp edilmesin”

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası, Adıyaman Aile Hekimleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Pratisyen Hekimler Derneği, tarafından yapılan basın açıklamasında, ASM ve TSM’lerde bulunan sağlık çalışanlarının iş bırakma günlerinin son gün olduğunu belirttiler.

Adıyaman 1 Nolu Sağlık Ocağı Bahçesinde yapılan basın açıklamasını okuyan Tabipler Odası Adıyaman Şubesi Genel Sekreteri Dr. Ali İhsan Gündoğdu, “20-21-22 Mayıs günleri Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde (TSM) hizmet üretmeme bir başka deyimle grev etkinliğimizin son günü.

Birinci basamak sağlık hizmeti sunan yaklaşık 70 bin sağlık çalışanı tüm yurtta, en uzun iş bırakma eylemi yapmak zorunda bırakılmıştır. Sağlık Bakanlığı, 5 aydır ASM çalışanlarına hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak, Cumartesi günleri nöbet adı altında fazla çalışmayı dayatıyor.AİLE HEKİMLERİNDEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ AÇIKLAMASI Hafta içi, kendisine kayıtlı bebeğe, hamile kadına aşısını, izlemini yapan; hastasını muayene eden, tedavisini yapan, köy köy gezen, evlerde hastasını ziyaret eden, entegre sağlık hizmeti verilen yerlerde gece gündüz demeden gelen her hastaya bakan, tatillerde ölü muayenesini yapan, ev ev, okul okul aşı kampanyası yürüten birinci basamak sağlık çalışanına, ek olarak Cumartesi günleri de gel çalış deniyor. ASM sağlık çalışanları bu haksız hukuksuz Cumartesi fazla çalıştırma dayatmalarına karşı 5 aydır direniyor ve çoğunlukla ASM’lerini açmıyor. Sağlık Bakanlığı, ASM çalışanlarının 5 aydır sürdürdükleri kararlı ve başarılı direnişini kırmak için, 16 Nisan 2015 tarihinde yeni bir yönetmelik yayımlayarak, Cumartesi direnişini sürdürenleri işten atmakla tehdit eden ağır ceza puanları getirdi. Kötü niyetli bir yöneticinin keyfiyetine göre bir denetimde alınabilecek ceza puanları ile işten atılmalar kolaylaştırılmış ve amirin iki dudağı arasına bırakılmıştır.

Bizler koruyucu sağlık hizmetlerin önemsendiği, halka yeterli muayene sürelerin ayrıldığı, her kesimin, eşit, ücretsiz, iyi sağlık hizmeti alabildiği, çalışanların haklarının gasp edilmediği, sağlık hizmetlerinin toplumun gereksinimlerine göre sunulduğu bir sağlık ortamı istiyoruz. Biz birinci basamak sağlık çalışanları, 20-21-22 Mayıstan beri, Cumartesi fazla çalışma ve işten atma tehditlerine karşı, kendi haklarını korumak için 3 gündür hizmet üretemiyoruz. Ceza Yönetmeliği ve Cumartesi nöbetleri geri çekilene kadar eylemlerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz” dedi.(İHA)

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz