Manşet

Türkiye’nin Sağlık Raporu Yayınlandı

Bozan’dan Gazetemize Ziyaret

Sağlık Der İl Başkanı Abdulkadir Bozan, her yıl Türkiye’nin Sağlık Raporunun çalıştayda son halini alarak kitapçık halinde yayınlandığını belirterek, kitapçığın bir nüshasını gazetemiz imtiyaz sahibi Mustafa Yücekaya’ya verdi.

Gazetemizi ziyaret eden Sağlık Der İl Başkanı Abdulkadir Bozan, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Sağlık-Der olarak çalıştay yapıp Türkiye’nin Sağlık Raporu kitapçık haline getirip yayınladıklarını söyledi.

Sağlık Der ile ilgili bilgi veren Bozan, “Sağlık-Der, sağlık, sosyal hizmetler ve çevre alanlarında geniş bir perspektifle faaliyet göstermek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanlarından rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın desteği ile 1991 yılında kurulmuştur. Öğrenci faaliyetleri, ev, burs, yurt ihtiyaçlarının karşılanması, öğrenci dergisi Paramedikal’in yayınlanması, sağlık alanında kongre, seminer, sempozyumlar, çalıştaylar, eğitim programları düzenlenmesi, yurt içi ve yurtdışında afetler, depremler, seller, savaş ve bunların sonucu göçler sebebiyle mağdur olan, sağlığını kaybedenlere barınma, yiyecek, giyinme, tıbbi muayene ve tedavi yardımları, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarının geliştirilmesinde politika yapıcılara destek ve danışmanlık verilmesi gibi çalışmalar yürütmektedir. Sağlık-Der önderliğinde ‘Dünya İslam Sağlık Birliği’ kurulmuştur” dedi.

Bozan, “Sağlık-Der sağlık hizmet sunumunda yaşanan problemler ve bunların çözümüne yönelik önerilerini her yıl ‘Türkiye Sağlık Raporu’ ile yayınlamaktadır. Bu raporu ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile paylaşarak, önerilerin hayata geçirilmesine çalışmaktadır. Bu kapsamda ‘Türkiye Sağlık Raporu 2022’ akademisyen, bürokrat, özel sektör temsilcisi, alanında uzman çok sayıda kişinin desteği ile hazırlanmıştır. Raporda, 7 bölüm halinde 31 başlıkta sağlık hizmetinin daha da iyileştirilmesi için öneriler getirilmiştir. Türkiye Sağlık Raporu 2022, ‘hastalanma, korun’ prensibiyle, koruyucu sağlık hizmetlerini önceliklendiren bir anlayışla hazırlanmıştır. Her bir başlıkta şimdiye kadar yaşanan olumlu gelişmeler, halen sahada yaşanan olumsuzluklar ve bunlara ilişkin uzmanlarımızın çözüm önerileri formatında hazırlanmıştır.” dedi.

Tarafsız olarak sağlık sektörünü değerlendirilmeye çalışıldığını söyleyen Bozan, “Bizzat saha da yaşayanların sıkıntılarını dile getirebildikleri, körü körüne bir eleştiri yerine, tarafsız bir sivil toplum gözüyle uygulanabilir önerileri de içeren bir yapı oluşturulmuştur. Raporun sonunda önemine istinaden bazı öneriler biraz daha detaylı olarak verilmiştir. Ayrıca her bölümde en son istatistiklerde rapora eklenmiştir.

Amacımız; hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, diyetisyen, sosyal çalışmacı, temizlik güvenlik ekibi, teknik destek ekibi ve daha sayamadığımız bir çok dal ile takım olarak hizmet verdiğimiz sağlık sektörünün daha güzel şartlarda daha kaliteli hizmet sunması, hizmeti verenin de, alanın da memnuniyetinin artırılması ve sonuç olarak daha sağlıklı bir toplumdur.” dedi.

Bozan, “Akademisyenler, bürokratlar ve konunun uzmanları tarafından verilen destekle hazırlanan Türkiye Sağlık Raporu 2022’nin, sağlık ve sosyal güvenlik alanında son yıllarda büyük başarılara imza atmış Türkiye’nin bu alanda bir ileri aşamaya geçmesine vesile olacağı kanaatindeyiz. Türkiye Sağlık Raporu 2022’nin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi noktasında ilgili Bakanlıklara, kurumlara ve sektöre katkı sağlaması ümidiyle, raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese, özellikle Öz-Sağlık İş Sendikasına teşekkür eder, raporun milletimize hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

Bozan, ‘Türkiye Sağlık Raporu 2022’ kitapçığından bir nüsha gazetemiz imtiyaz sahibi Mustafa Yücekaya’ya hediye etti.

Güne Bakış Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu