Manşet

CİMER’i Yeniden Düzenleyen Mektup

Adıyamanlı Vatandaş Sorununu Çözemedi, Cimer’e Okkalı Mektup Yazdı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, vatandaşların yerelde karşılaştığı sorunları çözmede en önemli organ olarak önemli bir işlev yerine getiriyor. Ancak zaman zaman başvurular, sadece bir kuruma havale edilerek, çözümü takip edilmiyor. Adıyaman’dan Cimer’e giden bir mektup, bütün bu yapısal işleyişi değiştirdi. Bu defa kuruma değil, tüm kurumlara gönderilen yazıda, görevleri hatırlatıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen Adıyamanlı bir vatandaş, mahallesinde yapılan horoz dövüşünü ve horoz üzerinden kumar oynatılmasını yerelde bazı kurumlara şikayet etti. Başvurduğu her kurum, deyim yerindeyse alaycı bir cümleyle ilgiliye cevap verdi. Bir yandan hayvanlara eziyet ediliyor, bir yandan gürültü, kavga gırla gidiyor ama bir yandan da sorunu çözme konumunda olanlar sorunu çözmüyor, üstelik neredeyse adamı suçlayacak hale geliyorlardı.

Bunun üzerine kurumların asil görevinin, “yönetici maskesi” takmak olduğunu ve bu maskenin halk tarafından kendilerine tevdi edildiğini anlatan bir mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdı. Mektubun sorununa çare olmayacağını söyleyen yakınlarına rağmen, Cimer, hiç de alışık olmayan bir uygulamaya giderek, tüm kurumlara görevlerini hatırlatan bir emir gönderdi. Böylece Cimer, yapısal değişikliğini bu mektupla hatırlayarak, yeniden düzenlemek zorunda kaldı.

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz mektup sahibi vatandaş, “Adıyaman’ın bir şehir olduğunu kurumlar da kabullenmeli.  Bunun için var olan kanunların işletilmesi gerekir. Mutlaka bir şikâyetin olmasını, birilerinin bıçak altına yatmasını beklememek gerekir. Ben gönül ehliyim. Sandık başına gittiğimde bir gün bana emniyet, adalet ve belediye mekanizmasının lazım olacağını aklıma bile getirmedim. Lazım olduğunda hiç birinin olmadığını gördüm” dedi.

Güne Bakış Gazetesi olarak, isminin açıklanmasını istemeyen bu vatandaşımızın mektubunu ve Cimer’in tüm kurumlara görevini hatırlatan talimatlarını aynen yayınlıyoruz;

Cimer’in Yapısal Değişikliğine Neden Olan Mektup

Sosyal bir mekanik vardır. Aşınmaya müsait. Nasıl ki sıradan bir mekanik sistemin bakımını vaktinde yapmazsanız, kendisi ve kendisiyle birlikte komşusu alt sistemleri çökerten arızalar ortaya çıkar, sosyal sistem de öyledir. Hatta arızanın görünenden başka nerelere sirayet ettiği fark edilinceye değin sayısız arıza daha çıkmıştır. Yağ değiştirmek için yatak sarmasını beklemek nice doğru?

Bir sistemin ihdası, inşası kadar sıradan bir iş yoktur. Yatağa uzanmakla uykuya geçmek arasında bile yapılacak kadar ehven nazariye cümlecikleridir. Teorisyen işi. Zor olan onu işler tutmaktır. Olmak emeksiz bir kalem iş, olmuş durmayı temin idareci işi. Nitekim Allah, halk ettiği kadar rübubiyet de yapar; yoksa alemler ser-beser hurdahaş mezbelesi olur.

Umuma teşmil etmeden demeli ki; kalkınma beklentimiz kalmamıştır, adaletse duvara asılı Kur’an. Kolay olan yapılsa halk teskin olur, hukuku adalet zanneder bari. Hukuk, hukuk; var olan kanunların işletilmesi, bu kadar sıradan. Ancak o kadar da büyük. Zira bir ülkede kanunların işlememesiyle, kanunların olmaması arasındaki farkı kinik felsefe bile açıklayamaz.

Şehirler atanmış memurlarla, seçilmiş memurların birbirlerini ağırladığı, huzur ve emniyeti birbirine arz u ihsan ettikleri İrem bağları Babil bahçeleri değildir. Kendileri dışındakiler dolgu malzemesi, figüran, muğlak beşerî müsveddeler değildir.  Bir büyüğümüzün on saniyede geçeceği mekanının 40 noktada emniyet ve huzurunu temin için alınan mübalağalı tedbirler hoşnutsuzluğun kendi dilinizce okunduğunu gösteriyor, ancak halkın gönül istilahına müracaat edilmediğini de. Değil tefsire, tercümeye bile zahmet edilmediğini gösteriyor. Büyüklerimizin evleri, mücaviri hatta uzak çevresi gerekli inzibati terbiyeden geçmiştir. Şehrin kalanı içler acısı, fikir ameleleri terhis, kümes ve ahırlardan her noktaya yol tarif edilir. Şehir muvakkat mesken.

Efendim, hepimiz bir şekilde memuruz. Personel! Bir maske veya yüz takarak çalışan! Çok eski bir kelime, tiyatro içindir ama gerçek hayatta daha anlamlı bulunmuş. Yöneten, atayan veya seçenlerin kendisine bir maske bir yüz bahşettiği kişidir. Diğerleri yanına, huzuruna veya karşısına bu yüzle çıkar, bu maskeden konuşur. Bu maskeyle, belediyenin duyuru sistemlerinden “ey ahali, ya şehirli olun, ya da getirdiğiniz inekle, keçiyle, horoz ve tavuklarınızla, sacınız ve ekmek tahtalarınızla köyünüze dönün!” denilebilir. Bu maskeyle CİMER üzerinden, icabı için sizlere yönlendirilen halkın ricalarıyla zabıta müdürlüğünün, kolluk kuvvetlerinin alay etmesine müsaade edilmeyebilir. Lütfen efendim, maskesiz dolaşmayalım; yüzümüzü yanımızda taşıyalım.

Vallahi, gönlü bu kadar kırılanlar aklını kullanmak zorunda kalır.

Hürmetlerimle efendim.”

Cimer’in Tüm Kurumlara Talimatı

“Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (ÇİMER) vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını çağın gereklerine uygun bir şekilde daha hızlı ve kolay kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş elektronik bir sistem olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı uhdesinde hizmetlerini icra etmektedir.

Vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi ve güveni sayesinde ÇİMER; sadece talep veya şikâyetler için oluşturulmuş bir başvuru merkezi değil; aynı zamanda katılımcı yönetim ilkesi kapsamında kamu politikalarına yönelik düşüncelerini paylaşabileceği dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu olarak önemli bir kurumsal kimlik kazanmıştır. Bu kapsamda CİMER’in temel hedeflerinden birisi stratejik iletişim araçlarını kullanmak suretiyle kamuoyunun nabzını doğru bir şekilde tutmak, demokrasinin bir gereği olarak katılımcı kamu yönetimi anlayışını tüm vatandaşlarımıza ve kamu kurum (arına yaymak olmuştur.

Yürütülen bu hizmetin usul ve esaslarını belirlemek üzere 4/6/2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5690 sayılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliği (Yönetmelik) yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile öncelikle; düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile katılımcı yönetim anlayışı ilkeleri çerçevesinde herkesin ÇİMER aracılığıyla başvuru yapabileceğine ve kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticilerinin yapılan başvuruları takip ederek kamu politikalarının kamuoyundaki tesirlerini değerlendirme ve gerekli hallerde tedbir alma noktasındaki sorumluluğu vurgulanmıştır.

Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşları ÇİMER faaliyetlerini Başkanlık ile eşgüdümlü yürütmek, bu hizmet için yeterli sayıda personel görevlendirmek, gereken fiziki ve teknik altyapının kurulmasını sağlamakla sorumlu tutulmuş; bu kapsamda kurum yetkilileri tüm ÇİMER faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesinde kurumu adına asli sorumlu kişiler olarak belirlenmiştir.

Aynı şekilde. ÇİMER Kapısı aracılığıyla yapılan başvuruya yine ÇİMER Kapısı aracılığıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından yasal süreler dikkate alınarak cevap verilmesi ve verilen cevabın usul ve içerik bakımından uygunluğunun cevap onay yetkilisince kontrol edilmesi zorunluluk haline getirilmiş; başvuru konusunun bir kamu kurum ve kuruluş personeli ya da yöneticisi hakkında şikâyet niteliğinde olması halinde ise başvurunun şikâyet edilen kişinin bir üst amirine gönderilerek işleme alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan; vatandaşların dilekçe hakkı kapsamında dilek, şikâyet ile kamu politikalarına yönelik görüşlerini ve bilgi edinme hakkı kapsamında bilgi ve belge edinme taleplerini CİMER’e iletebileceği açıkça belirtilirken; Yönetmeliğin “CİMER’e yapılacak başvuruların kapsamı” başlıklı 5. maddesindeyapılacak başvuru konularının sınırları belirlenmiştir. Bu kapsamda örneğin yalnızca tahmine veya zanna dayanan başvuru konuları içeren veya yalnızca Cumhuriyet Başsavcılıkları ile diğer adli makamların görev ve yetki alanı dâhilinde değerlendirilmesi gereken konuları ihtiva eden başvurular kapsam dışı bırakılmıştır.

Bu kapsamda: Yönetmeliğin tüm hükümlerinin titizlikle uygulanarak herhangi bir konuda tereddüt oluşması halinde Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.”

Güne Bakış Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu