Manşet

“Adıyaman, Kuraklıkla Karşı Karşıya”

İklim Değişikliği, En Önemli Çevre Sorunu

İklim değişikliği tüm dünyayı tehdit ediyor. Türkiye’de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan iller, iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık sorunu ile karşı karşıya. Adıyaman, kuraklık riskinin en fazla olduğu kentlerden bir tanesi. İklim değişikliği üzerinde akademik çalışmalar yürüten Dr. Emrah Akyüz, Adıyaman ve çevre illerde iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuraklık sorununun daha da tehlikeli boyutlara ulaşacağını belirtti.

Sanayi Devrimi sonrası yaşanan iktisadi ve toplumsal dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliği, içinde yaşadığımız dönemin en önemli çevre sorunudur. Tüm dünya ülkeleri iklim değişinin neden olduğu kuraklık, orman yangınları ve su taşkınları gibi çevre olayları ile mücadele ediyor. Son zamanlarda dünyada orman yangınları ve sel felaketlerinde yaşanan artışın en önemli nedenini iklim değişikliği oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde iklim değişikliğinin etkileri daha da artacak. İklim değişikliği kontrol altına alınamaz ise tüm canlılar yok olma riski ile karşı karşıya kalabilirler.

İklim Değişikliği Türkiye’yi Daha Fazla Etkiliyor

İklim değişikliği küresel bir sorundur. Tüm dünya ülkeleri iklim değişikliğinden etkilenmektedir. Fakat iklim değişikliğinden tüm ülkelerin aynı oranda etkileneceğini söylemek mümkün değildir. Bazı ülkeler sahip oldukları coğrafi ve iklim koşullardan dolayı küresel iklim değişikliğinden daha fazla etkilenme riski ile karşı karşıyadır. İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden bir tanesi de Türkiye’dir. Çünkü Türkiye’nin içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden bir tanesidir.

Adıyaman ve Çevre İlleri Kuraklık Riski İle Karşı Karşıya

Türkiye genelinde baktığımızda iklim değişikliğinden dolayı ortalama sıcaklığın arttığı gözlemlenmektedir. Ayrıca, son dönemlerde yıllık don olaylı gün sayısı da azalmaktadır. En önemli sorun ise yağış miktarında gözlemlenen düşüştür. Türkiye’nin Akdeniz yağış rejiminin hâkim olduğu Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin iç ve güney bölümlerinde yağış miktarında iklim değişikliğinin neden olduğu belirgin bir azalma durumu söz konusudur. Yarı kurak iklim tipine sahip olan Adıyaman ve çevre iller, küresel ısınmanın neden olduğu kuraklık sorunundan en fazla etkilenmesi muhtemel bölgeleri oluşturmaktadır.

Kurak Riskine Karşı Sürdürülebilir Politikaların Hayata Geçirilmesi Gerekiyor

İklim değişikliği önleyebilmek için küresel ölçekte çevre politikalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü iklim değişikliği küresel bir sorundur. Fakat bölgesel politikalar ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak mümkündür. Adıyaman ve çevre illerin iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık sorunu ile mücadele atması gereken adımları üç başlık altında özetlemek mümkündür. Birincisi, mevcut tatlı su kaynaklarının korunması ve bunların rasyonel bir şekilde kullanılmasıdır. Temel ihtiyaçlar dışında tatlı su rezervlerinin kullanımının kısıtlanması gerekmektedir. İkincisi, iklim değişikliği hakkında toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Toplumun iklim değişikliğinin neden olduğu riskler ve bu risklere karşı yapılması gerekenler hakkında bilinçlendirilmesi, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının salınımın azaltılmasına katkı sağlayabilir. Üçüncüsü, tarımsal faaliyetlerde daha az suya ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Tatlı su kaynaklarının önemli bir kısmı tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır.

Haber: Burak Cansel Çolak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu