Son Dakika
23 Temmuz 2018 Pazartesi
31 Aralık 2014 Çarşamba, 09:29
Kazım Çetinkaya
Kazım Çetinkaya kazimcetinkaya0202@hotmail.com Tüm Yazılar

Yılbaşı Ve Hz.İsa’nın Doğumu

 

Yılbaşı Ve Hz.İsa’nın Doğumu

Hristiyanlar her yıl Noel ve yılbaşını Hz. İsa (a.s)’nın doğum günü olarak büyük bir coşkuyla kutlarlar Hatta Hz. İsa’nın doğum gününü sıfır kabul ederek, bizim milattan önce milattan sonra diye kullandığımız tabirleri, onlar İsa’dan önce ve İsa’dan sonra şeklinde kullanırlar.

Hristiyanlık dünyasındaki bu kutlamalar 20. Asırdan itibaren, özellikle son yetmiş yıl içerisinde dinî bir görünüm altında tamamen bir ticaret ve eğlence hayatına dönüşmüş, sarhoşlardan uyuşturucu kullananlara kadar  herkesin nefsini tatmin ettiği fakat ruhunu kararttığı, hırsızlığın, cinsel saldırının, ev içi şiddet olaylarının ve öldürme olaylarının yüzde yüz arttığı bir festival halini almıştır.

Noel ve yılbaşı Hristiyan mezhepleri arasında değişik günlerde kutlanmaktadır. Kimi mezhepler 25 Aralığı, Kimi 6 Ocak, kimisi de 10 Ocak gününü Noel günü olarak kutlarken, bazı Hristiyanlar da Noel ve yılbaşının putperestlikten kalma bir âdet olduğunu belirterek kesinlikle kutlamamaktadırlar.

Hristiyanlıkta Noel ve yılbaşı kutlamaları var mıdır, yok mudur? Yoksa nereden gelmiştir?

Milattan sonra 4. Asırda yaşamış Hristiyan yazar Libanus; Noel ve yılbaşı kutlamalarının İsa’dan önce putperest Romalılar ’da  olduğunu söyler. Katolik Ansiklopedisi’nin Noel ve yılbaşı maddesinde de, Hristiyanlığın ilk asırlarında Noel ve yılbaşı kutlamalarının olmadığı belirtiliyor. Bir başka görüşe göre ise; bugün Hristiyanlık aleminde Noel ve yılbaşı kutlamak için, çam ağacını süsleme, Noel Baba’yı bekleme, karşılıklı hediyeleşme, içki içme, milattan önce 2000’li yıllara kadar dayanır. Putperest Romalılar, yıldızlara tapan Çinliler, ateşe tapan bazı kavimler bugünkü Hristiyanların yaptıklarına benzer şekilde Noel ve yılbaşı kutlamalarını yapıyorlardı. Hristiyanlıkta ne Noel Baba diye bir şey vardır, ne de İsa’nın doğum gününü kutlama vardır.

İncil’de ve eski Hristiyan kaynaklarında Hz. İsa (a.s)’nın 1 Ocak’ta doğmadığı kesindir. Nitekim Luka İncil’inde “İsa doğduğu zaman çobanlar koyunlarını çayırlarda otlatıyorlardı.( Luka 2: 8) 1 Ocak’ta Filistin’de çayır çimen ne gezer. Bir başka kaynakta ise, Hz. Meryem’in yeğeni Elizabeth’in Yahya (a.s)’ya hamile olduğu, Yahya’nın Yahudileri’in bayramı olan Pasover’de doğduğu ve Hz. İsa’nın da Yahya’dan altı ay sonra doğduğu belirtiliyor. Bu ifadeye göre de, Hz. İsa’nın Eylül’ün sonunda veya ekim’in başında doğduğu ihtimali vardır. Çünkü Yahudiler Pasover’i nisan ayında kutlarlar.

Hz. İsa’nın hangi tarihte doğduğu kesinlikle belli değildir. Hz. İsa’nın 1 Ocak’ta doğduğunu ilk defa 6. Asırda İtalyalı Ruhban bir papaz olan Dionysius Exinguus iddia eder, ancak; bunun yanlış olduğu aynı çağdaki Hristiyan alimlerince ispat edilir.

Görülüyor ki ne İncil’de ne de eski Hristyan kaynaklarında Noel ve yılbaşı kutlamaları ile ilgili bir şey yoktur. Romalılar, Hristiyan olduktan yaklaşık dört asır sonra eski putperestlik dinlerinde olan bu âdeti Hristiyanlığın içine sokmuşlardır. İlk defa bir Roma takviminde yaklaşık İsa’(a.s)dan 350 sene sonra Noel ve yılbaşı görülür. Daha sonra da Papa 1. Jülius, 354 yılında kutlamaya başlar, ancak daha sonra bu putperestlikten gelen bir âdet olduğu için 16. Asra kadar yasaklanır. Ancak İngiltere’ye Puritanizm adı altında sertliğe karşı gelmekle bilinen bir Hristiyanlık kolu hakim olunca, bu yasağı kaldırır. Yavaş yavaş diğer Avrupa ülkeleri de aynı konuda İngiltere’yi takip ederler

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz