Köşe Yazıları

ÜNİVERSİTENİN ADIYAMAN’A OLAN KATKISINI NASIL ARTTIRABİLİRİZ?

ÜNİVERSİTENİN ADIYAMAN’A OLAN KATKISINI NASIL ARTTIRABİLİRİZ?

Üniversiteler mini bir şehir aslında. Bugün sayısı on binlere varan, farklı kültür, aidiyet, kimlik, bilgi, birikim, tecrübe, hayali olan insanın ve daha bir çok çeşitliliklerin ve farklılıkların birleştiği canlı bir organizma.

Öyle ki temel hedefi bilgi üretmek ve yetişmiş iş gücü oluşturmak olan bu kurumlar, içindeki kişilerin yeterlilik ve donanımı ile muadillerinden bir adım öne çıkmaktadır.

Üniversitelerin şehrin yapısına, dokusuna, yaşam biçimine dair olumlu ve olumsuz katkılarının olduğu hep tartışıla gelmiştir. Elbette bunun için çok farklı çalışmalar yapılabilir.

Ancak biz bu yazımızda üniversitenin, Adıyaman’a nasıl etki ve katkılarının olabileceğini müspet yönden ele almak istiyoruz.

Üniversite sahip olduğu ekonomik güç ve yetişmiş insan potansiyeli ile, bir ildeki en güçlü özerk yapılardandır. Öyle ki bazen idare ettiği ekonomik kaynaklar, belediyelerin yatırımlarıyla boy ölçüşecek düzeydedir.

Elbette bu kadar maddi gücün hepsinin direkt olarak, şehre yansımasını beklemeyebiliriz. Ancak şu birkaç öneri ile, hem ekonomik hem de insan gücü birikiminin Adıyaman’a etki ve katkısını üniversitemizden umabiliriz.

Evvela, Adıyaman’ın en temel problemlerinden birisi, şehrin hem alt hem de üst yapı ile ilgili iyi bir planlanmasının yapılamamış olmasıdır. Adıyaman’ı komşu iller ile kıyaslamak ne kadar doğru tartışılabilir. Ancak, oralarda yapılan çalışmaların benzerleri veya daha güzellerinin yapımında Üniversitemiz daha etkin rol oynayamaz mı? Bunun için fark oluşturacak projeler yapılıp, bununla ilintili yarışmalar düzenlenemez mi?

Saniyen çevre problemi şehirleşmenin getirdiği en temel sorunlardan birisi. Hem şehrin sağlığı hem de gelişmişliği ve yaşam kalitesi, bu sürecin doğru işletilmesiyle mümkün gözüküyor.

Hal böyle iken üniversitemizin, Adıyaman ilinin doğal yaşam alanlarını korumak, şehir sakinlerinin daha çevreci sokak, mahalle, cadde ve mesire alanlarına kavuşmasına nasıl katkılarının olabileceği üzerinde,  paydaşlarıyla çalışmalar yapması gerekmez mi?

Üçüncü olarak, benim için üniversite demek, şehri ileriye taşıyacak, oranın sosyo-kültürel yapısına ve dokusuna katkı yapacak, sosyal ve kültürel aktivitelerin amiral gemisi olabilmektir. Bunun için, şehrimizle ilgili bilimsel ve kültürel yayınlar, aktiviteler, sanatsal ve sportif etkinliklerin sayısı ve niteliği artırılmalıdır. Şehrin halihazırdaki durumunun mercek altına alınması ve elbette yine paydaşlarla sıkı bir işbirliğine gidilmesi gerekmektedir.

Son olarak, üniversitemizin şehrin ekonomik yapısına katkı sağlayacak, projeler üretmesi olacaktır. Bu konuda rehberliğe muhtaç müteşebbislere alternatif yolların gösterilmesi, bunun da yine konunun paydaşlarıyla, iş birliği içinde yapılması gerekmektedir. Yine, üniversitenin Adıyaman’ın ihtiyaç duyduğu yetişmiş iş gücünün oluşturulmasına katkı yapması beklenmektedir.

Yukarıda saydığım bu dört başlık hakkında Adıyaman Üniversitesinin bir çok proje ve etkinlik geliştirdiğini duyuyor ve gözlemliyorum. Ancak üniversitemizin potansiyelinin daha fazla olduğuna inanıyorum. Bu konuda rektörümüzün ve ekibinin Adıyaman için, çok daha fazlasını yapacaklarına inanıyorum.

Bunun için alışılagelmiş, yaftalama, karalama, aşağılama, hakir görme, küçümseme alışkanlıklarından kurtulup; hayır yapanların alkışlandığı, takdir ve dua edildiği bir anlayışa sahip olmamız gerektiği kanaatindeyim.

Ancak şunu da unutmayalım ki, bir kurumun başarısı; kendisi hakkında yapılan eleştiri ve önerileri dikkate alması ile mümkündür. Şeffaf, dışa açık, özeleştiri yapabilen kurumlar her zaman ipi göğüsleyecektir. Adıyaman üniversitesinin daha iyi yerlere gelmesi için el ve gönül birliğiyle çalışmalıyız vesselam.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu