Anasayfa / Köşe Yazıları / Şeytana Uydum İşte!

Yazar İlknur Yılmaz

Şeytana Uydum İşte!

Şeytana Uydum İşte!

 

Şeytani karakterin en büyük özelliği…

Yazıma Hicr suresi 40. ayette bize gösterilen bir şeytani karakteri dikkatimize sunarak başlamak istiyorum. Bu ayette İblis yani şeytan Allah’a  ‘’Rabbim! Beni azdırmana karşılık,  andolsun  ki yeryüzünde kötülükleri  onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım’’  dedi. Evet burada Allah’ın   (cc) Adem  (as)ın şahsında aslında Zatına yapılmasını istediği secde emrini yerine getirmeyen şeytan,  (gerçekten sapan) şeytan suçlu kendisi değilmiş gibi suçunu  (haşa)  Allah’a yüklemek istemiştir. Daha da ileri giderek ‘’azdırmana karşılık ben de senin ihlaslı kulların hariç hepsini azdıracağım diye meydan okumuştur.  Hatayı kendinde görmeme ve hatada ısrarcı olma, pişman olmama bir şeytan karakteri olarak bu ayette bize haber veriliyor. Böyle bir karakterden  uzak olma  duasıyla….

İhlaslı kullara şeytan etki edemez.

Bu ayette sakındırma varken bir müjde de var. Şeytanın ihlaslı kulları azdıramayacağı ya da diğer bir deyişle saptıramayacağı şeytanın da itirafıyla müjde edilmiş.  İhlaslı kullar; yaptığı her şeyi sadece Allah’ın rızasına talip olarak yapan kullar… Böyle kullardan olma gayretiyle yazıya devam edelim. İsra suresi 65. ayette ise bu ayetle irtibatlı bir başka müjde var. Allah  (cc) ihlaslı kullarına kefil oluyor. Nasıl mı?  Ayetle Allah  (cc)  şeytana ‘’Şüphesiz(ihlaslı) kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır.  Onları koruyucu olarak Rabbin yeter!  Kullukta ilerlemek için ne motive edici bir ayet. Kur’an denizinde seyatimize devam ederek;  bu seyahatimizde dilimize pelesenk olmuş şeytana uydum işte, şeytan diyor ki,  şeytan rahat bırakmıyor ki sözlerinin çok da içi dolu sözler olmadığını anlatma gayretindeyim.

Yaptıklarımızdan kendimiz sorumluyuz.

Mahşer sabahı işlediği günahların faturasını şeytana kesmek isteyenlere bakın şeytan ne diyecek? İbrahim suresi 22. Ayette ; ‘’ Hesap görülüp, ilahi plan hüküm icra edilirken şeytan onlara şöyle konuşur: Allah size gerçekleşmesi kesin olan va’adde bulundu; ben ise öylesine va’adlerde bulundum ama sonra da caydım. Kaldı ki, benim size istediğimi yaptıracak bir gücüm de yoktu Benim yaptığım, sadece sizi davet etmekten ibaretti; siz de davetime uydunuz. Bu bakımdan şimdi beni kınamayın, ancak kendinizi kınayın. Bugün ne ben sizin feryadınıza yetişebilirim, ne de siz benim feryadıma yetişebilrsiniz. Dünyada iken (inanç ibadet ve davranışlarınızda bana uyup böylece) beni Allah’a ortak tanımış olmanızı da reddediyorum.   O zalimler ki onların hakkı pek acı bir azaptır.’’ Artık bu ayetle şeytanın hakiki kullar üzerinde bir gücünün olmadığına iyice inanıyoruz ki; bu bizleri günahlara karşı dik durmada daha güçlü ve bilinçli yapacaktır.

Şeytanın kimler üzerinde tesir gücü vardır?

Şeytan radarlarını, benliğini şeytana açan, uyumlu hale getiren kişilere gelir. Onlara etki eder . Onlar üzerinde güç sahibidir. Benliğini ve davranışlarını Rabbine göre dizayn etmiş bir mü’mine şeytanın tesir gücü yoktur. Beynini şeytanın çalışma masası haline getirenlere kılavuzluk eder şeytan. Müslüman bunu bilmeli ve gelişi güzel bu sözü kullanmamalı.  Bunu da yine hakikat kaynağı kitabımızdan delillendirelim;  ‘’Kim Rahman’ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur.’’ (Zuhruf suresi 36.ayet) Yine bu ayetten şeytanla birlikteliğin kulun Allah ile bağını bir şekilde kesmesinden sonra kendi iradesiyle ortaya çıkan bir sonuç olduğunu da anlıyoruz. Meryem suresi 83.ayette bu durumu idrakimize sunan bir ayettir.

Ve sonuç;

Buraya kadar ayetlerden delillerle ifade edebildiklerimiz, bilinçsizce kullandığımız ‘’şeytana uyduk işte ‘’ya da  ‘’şeytan diyor ki’’  gibi sözlerin akıllıca sözler olmadığını anlamamıza inşallah katkı sağlamıştır.  Böylece mü’minin yapmaması gereken çirkinlikler, haksızlıklar, bencillikler karşısında iradesinin şeytanın esaretinde olmadığını bilmesi, Allah’ın yardımıyla onu güçlü bir kişiliğe sahip kılacaktır.  Kötülüğün yıkımının çok olduğu şu dünyada mü’min yıldırımları yutan bir paratoner gibi kötülükleri yok edecektir. Böyle şuurlu, gayretli mü’minlerden olma duasıyla

Bu Habere de Bakın

İSTİKLAL MARŞI

İ “ Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” mısrasıyla hayata haykıran İstiklal Marşımızın yazılışının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir