Son Dakika
20 Temmuz 2018 Cuma
30 Mart 2017 Perşembe, 07:02
Mehmet Özçelik
Mehmet Özçelik mozcelik02@hotmail.com Tüm Yazılar

Reğaib Gecesi

Reğaib Gecesi

Rağbet ve teşvik anlamına gelen bu gece, insanların nazarlarını fâniden bâkiye, cüz’iden külliye çevirme amacıyla yapılan ve verilecek olan teşvikler dile getirilir.

Normal durumda sevab bire on verilirken (En’am.160),Bu gecede bir yüz, Şabanda üç yüz, Ramazanda bin, Cumalarda binler, Kadirde otuz bin, tıpkı bire yedi yüz veren tohumlar gibi…

Bu isim melekler tarafından verilmiştir.

Rahmet ve berekete vesile olan bir gecedir. Bu gecenin alameti, yağmurla geçmesidir. Maddi ve manevi bereketin beraber nüzulüdür.

“O’na ancak güzel sözler yükselir (Ulaşır).Onları da Allah’a amel-i Salih ulaştırır.”(Fâtır.10)

Bu gecede tüm amel-i Salihlerin Allah’a arzedilip sunulduğu, Kelime-i Tayyibenin Kelime-i Habiseye galebe ettiği bir gecedir. Bunun da yer yüzüne aksetmesiyle iyilerin ve iyiliklerin, kötülere ve kötülüklere üstün gelmesine sebeb teşkil ettiği bir gecedir.

İlâhi tecellilere mahzar olan Peygamberimizin ikişer olarak toplam on iki rekat namaz kıldığı rivayet edilir.

Geceyi Kur’an ve anlamlarıyla, dua ve ibadetlerle geçirmeli, hiç olmazsa gecenin üçte biri değerlendirilmelidir.

Rasulullah sahabilere; Müflis kimdir? diye sorduklarında sahabiler; Ya Rasulallah! Malını, mülkünü kaybetmiş ola müflistir, iflas etmiştir, buyurunca Efendimiz;-Hayır-der, müflis o kimsedir ki, ahirette Allah’ın huzuruna getirildiğinde, sevabından hiçbir şey olmayan ve bulunmayan kimsedir, buyururlar.

Ölmüş ve çatlamış olan bir toprak için su ne ise, ölmüş ve çatlak kalbler içinde bu gecenin ehemmiyeti odur.

Bu gece ve geceler, müminler için bir fuar niteliğindedir. Her türlü sevab pazarlarının sergilendiği gecelerdir.

Bu ay ve geceler yatırım ayı ve geceleridir. Bu gecelerin yılda birkaç kere geldiği unutulmamalı, bu gecelerde âhiret hayatı için her türlü yatırımın temelleri atılmalıdır.

Allah bu geceyi tüm alem-i İslâm için hayırlara ve fereclere vesile kılsın. Âmin.

 

Reğaib   Gecesi

Reğaib:”çok istenilecek şeyler, hediye, atiyye, çok rağbet olunan şeyler, bol bol ihsan etmek.”[1] anlamlarına gelir.

Bu gecede Allah’ın rahmet, bereket ve ihsanının kullarına bol bol verilip, böyle atiyye ve ihsanlara karşı da insanların bigane kalmayıp rağbet etmeleri gerektiği içindir ki, bu ad verilmiştir.

Yapılması Müstehab olup, Peygamberimizden rivayet edilen bir hadiste: ”Kim ki Recebin ilk Perşembe günü oruç tutar sonra akşam ile yatsı veya yatsı ile gecenin üçte biri arasında ve her rekatta bir fatiha, üç Kadr suresini ve on iki İhlas okumak ve iki rekatta bir selam vermek üzere on iki rekat Namaz kılar, selamdan sonra yetmiş kere:”Allahümme Salli ala Muhammedinin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi.” der, sonra secdeye kapanır ve secdesinde yetmiş kere:”Subbûhun Kuddûsun Rabbul melâiketi ver ruhi.”der;

Sonra başını kaldırır yetmiş kere:”Rabbiğfir ve erham ve tecâvez ammâ ta’lemu.”der, sonra tekrar secdeye kapanır ve birinci secdede okuduklarını aynı şekilde tekrar eder. Sonra secdede iken dilediğini isterse, bütün istekleri yerine gelir. Zira Peygamber Efendimiz devamla buyuruyor ki: ”Bu namazı kılan kimsenin, deniz köpükleri, kumlar sayısı, dağlar ağırlığı kadar, ağaçlar yaprakları sayısınca günahı olsa da Allah-u taala bütün günahlarını mağfiret eder ve akrabasından cehennemi hak etmiş yedi yüz kişiye şefaat eder.”[2]

Büyük müjde… Müjde-i kübrâ…

 

[1] Yeni lugat.A.Yeğin.579.

[2] İhyau Ulumiddin. İmam Gazali. 1 / 555.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz