Son Dakika
20 Temmuz 2018 Cuma
08 Haziran 2017 Perşembe, 10:02
Mehmet Özçelik
Mehmet Özçelik mozcelik02@hotmail.com Tüm Yazılar

Ramazan Ayı ve Oruç-5

Ramazan   Ayı   ve     Oruç-5           

-İbni Abbas’dan, Rasulullah (SAM) dedi: ”Kim Mekke’de ramazana ulaşır (orada idrak eder) oruç tutar ve kâim olur (ibadette bulunursa) bundan dolayı; Allah’ın ona yüz bin ramazan ayı yazması müyesser olur. Bunun dışında; Allah onun her günü için bir köle âzad,her gecesi için bir köle âzad,her gün Allah yolunda iki at yüklü (sadaka tasadduk), her günde bir hasene (iyilik) ve her gecede bir hasene yazar.”[36]

-İbni Ömer’den, Rasulullah (SAM) dedi: ”Mekke’de ramazan, Mekke’nin dışındaki bin ramazandan daha faziletlidir.”[37]

-İbni Abbas’dan, Nebi (SAM) ramazan ayı girdiğinde her esiri serbest bırakır,her isteyene (boş çevirmez,isteğini) verirdi.”[38]

-Ebu Said-el Hudri’den, Rasulullah (SAM) dedi: ”Ramazan orucu (diğer) ramazana kadar, arasındaki (işlenecek) lere keffârettir.”[39]

-Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir: ”Sahuru yapınız, muhakkak ki sahurda bereket vardır.”[40]

-Amr bin As’dan, Rasulullah (SAM) dedi: ”Bizim orucumuz ile ehli kitabın orucunu ayıran sahur (da) yemektir.”[41]

-İbni Abbas’dan, Rasulullah (SAM) dedi: ”Biz enbiyalar topluluğunun işi; iftarı acele, sahuru geç yapmak ve (namazda) sağ eli,sol el üzerine koymaktır.”[42]

-Ebu Hureyre’den, Rasulullah (SAM) dedi:” Sizde biri oruçlu olduğu halde yer ve içerse; orucunu tamamlasın, muhakkak ki onu, Allah yedirmiş ve içirmiştir.”[43]

-Hz. Âişe’den, Rasulullah (SAM) dedi:”(Oruçlu iken) Misvak; sâim (oruçlu) in hasletlerinin en hayırlılarındandır.”[44]

-Ebu Said’den,Nebi (SAM) yle beraber gazvede idik. Bizden bazısı oruçlu, bazısı oruçsuz idik. (Orucu) tutanı tutmayana karşı, tutmayanı da tutana karşı ayıplamazdı.”[45]

-Abdullah bin Amr’dan, Nebi (SAM) den ramazanın kazasından soruldu: ”Onu (kaza ettiğin günlerde) ard arda kaza et, ayırsan da olur.”[46]

-İbni Abbas’dan, bir kadın Nebiye (SAM) geldi ve dedi: ”Ya Rasulallah, kız kardeşim öldü, üzerinde ard arda iki ayın orucu vardı. (tutamamıştı) (Nebi (SAM) dedi: ” Ne dersin? Eğer kız kardeşinin borcu olsaydı, onu öder miydin? Kadın –evet-dedi. Dedi: ”Allah’ın hakkı (ödenmeye) en layıktır.”

İbni Ömer’den rivayette:”Her gün yerine bir fakiri yedirmesini” ve onun yerine oruç tutulmasına”Evet”der.[47]

-Cabir’den,bir adam Nebi’ye (SAM) sordu:”Ne dersin? Beş vakit farz namazımı kılarsam,Ramazan orucumu tutarsam,Helal’ı helal sayar,Haram’ı haram sayıp,buna hiçbir şeyi de ziyade kılmazsam cennete gider miyim?

(Peygamberimiz) ”Evet” dedi. (adam) dedi: ”Vallahi bunlara hiçbir şeyi ziyade kılmayacağım.” (Müslim)

-Enes’den, “Nebi (SAM) kışta hurma ile, yazda su ile iftar ederdi.” (Tirmizi)

-Amir bin Rabia’dan: ”Nebi (SAM) yi oruçlu olduğu halde (çok) misvak kullanır gördüm. (çokluğundan) sayısını ve hesabını bilmiyorum.”(Buhari-Ebu Davud-Tirmizi)

-Hz. Âişe’den, Nebi (SAM) dedi: ”Misvak ağzı temizleyici, Rabbın rızasını kazandırıcıdır.”(Buhari)

-Ebu Hureyre’den, Rasulullah (SAM) farz veya vacib gibi emir etmeksizin ramazan (gecesin) de (teravih için) kalkmayı teşvik ederdi de: ”Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak ramazanda (ibadet için) kalkarsa, geçmişteki hataları bağışlanır.” buyurdu.(Müslim)

-İbni Abbas dedi ki: Rasulullah (SAM) insanların en sahavetlisi idi. Ramazanda Cebrail ile karşılaştığı zaman daha cömert olurdu. Cebrail, ramazanda her gece Resul-ü Ekrem’le buluşup kendisiyle karşılıklı Kur’an okurlardı. Rasul-ü Ekrem, Cebrail kendisine geldiği vakit, rahmet yüklü buluttan daha sehavetli idi.”(Buhari-Müslim)

-Ebul Yakzan Ammar bin Yasir dedi ki:”Kim (şaban veya ramazan olduğunda) şek edilen günde oruç tutarsa, Ebul Kasım (Muhammed) (SAM) a isyan etmiş olur.”(Ebu Davud-Tirmizi)

Hadisin rivayetlerinde vardır ki;Cenâb-ı Hak nefse demiş ki:”Ben neyim,sen nesin? Nefis demiş: ”Ben benim, sen sensin.” Azab vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş: ”Ene ene,ente ente” Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vaz geçmemiş. Sonra açlık ile azab vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş: ”Men ene vema ente” Nefis demiş:”Ente rabbiyer rahim ve ene abdukel aciz.” Yani:”Sen benim Rabb-ı Rahimimsin, ben senin aciz bir abdinim.”[48]

 

[36] Age. 1 / 66.

[37] Age. 1 / 70.

[38] Age. 1 / 70.

[39] Age. 1 / 91.

[40] Age. 1 / 194.

[41] Age. 1 / 198.

[42] Age. 1 / 224.

[43] Age. 1 / 298.

[44] Age. 1 / 302.

[45] Age. 1 / 475.

[46] Age. 1 / 543.

[47] Age. 1 / 549. (NOT:Kaynak olarak gösterdiğimiz bu “Mevsuatül Hadisin Nebevi”kitabı üç büyük cilt halinde olup,1618 sayfadan müteşekkildir. İki cildi –1104 sayfası- bütün oruç ile ilgili hadisleri ihtiva etmektedir. Üçüncü cilt ise,musannifin tasnifine ayrılmıştır. Arapça asıllı bu eser,ilgilenenlerce yazarından istenilebilir. Ücretsizdir. Adres:Abdulmelik Bekr Abdullah Kadı. Camiatül Melik Fahd ll Betrul vel Meadin. Reisu Kısmud-Dırasatil İslamiyye vel Arabiyye. Ez-Zahran).

[48] Mektubat. B. Said Nursi. 377-378.


 

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz