Son Dakika
23 Mayıs 2018 Çarşamba
08 Haziran 2016 Çarşamba, 08:28
Kazım Çetinkaya
Kazım Çetinkaya kazimcetinkaya0202@hotmail.com Tüm Yazılar

ORUCUN ÇEŞİTLERİ, FARZ VE VACİP OLMASINDAKİ SEBEPLER

ORUCUN ÇEŞİTLERİ, FARZ VE VACİP OLMASINDAKİ SEBEPLER

Oruçlar; farz, vacip, nafile ve mekruh çeşitlerine ayrılır. Farz ve vacip oruçlar da belirli ve belirsiz kısımlara ayrılır. Şöyle ki: Ramazan ayında tuttuğumuz oruç belirli bir farzdır. Kazaya bıraktığımız Ramazan ayına ait oruçlarla kefaret olarak tutulaN oruçlar da belirsiz birer farzdır. Bunların zamanı yoktur. İstenilen mübah günlerde tutulabilir.

Belli bir günde tutulması adanan bir oruç, belirli bir vaciptir. Herhangi bir gün, herhangi bir ay veya herhangi bir hafta gibi, belirlenmeyip tutulması adanan bir oruç da belirsiz bir vaciptir. İtikaf zamanlarında tutulan oruçlar da belirli birer vaciptirler.

Bizi yaratan, yaşatan yüce Rabbimizin rızası için tutulacak nafile oruçlar da başlı başına bir çeşit oruç teşkil ederler. Bunlar sünnet, müstehab, mendub diye isimlendirilirler. Aşura günü ile beraber ondan bir gün önce veya bir gün sonra tutulan oruçlar ve  “Eyyam-ı Biyz” denilen her ayın on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci günleri tutulan oruçlar gibi. Bunlar müstehaptır.

İslam dünyasında, hicri takvime göre “Haram Aylar” denilen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarının Perşembe, Cuma ve cumartesi günlerinde ve Zilhiccenin başından dokuz gün tutulacak oruçlar da müstehaptır.

Bazı günlerde oruç tutmak da mekruhtur. Mesela Ramazan bayramının birinci gününde, Kurban bayramının dört gününde tutulacak oruçlar tahrimen mekruhtur. Çünkü bu günler, Yüce Yaratıcının kullarına olan birer ziyafet günleridir. Bu günlerde tutulup da sonradan bozulan oruçların kazası gerekmez.

Yalnız Cuma veya yalnız cumartesi günü ve özellikle Muharremin “Aşure Günü” denilen yalnız onuncu günü oruç tutmak da tenzihen mekruhtur.

Geceleyin orucu bozmayıp iki gün birbirine bitişik olarak oruç tutulması da mekruhtur. Nafile oruçlarda iyi olan oruç tutma şekli, bir gün oruç tutmak ve bir gün de tutmamaktır. Bu şekilde tutulan oruca “Savm-ı Davudî” denir.

Hacılar için, güçsüzlük verecek olduğu takdirde, “tevriye” ve  “Arefe” günlerinde oruç tutmak mekruhtur. Çünkü daha sonra yapacakları hac işlerini yerine getirmekten aciz kalabilirler. Üzerinde Ramazan ayından kazaya kalmış oruç bulunan kimsenin nafile oruç tutması mekruh değildir. Ancak önce kazaya kalmışları tutmak daha güzeldir.

Şevval ayında ayrı ayrı günlerde, haftada iki gün olmak üzere altı gün oruç müstehabdır. Ancak,arka arkaya bir kimsenin altı gün oruç tutmasında da bir sakınca yoktur. Bazı alimler de bunun mekruh olduğu görüşündedirler.

Ramazan orucunun sebebi; Ramazan günlerinden herhangi birinin oruca başlamaya elverişli bir kısmına yetişmektir. Bu kısım, ikinci fecirden başlayarak ve gündüzün yarısı bulunan kuşluk vaktine kadar devam eder. İşte bu zamana yetişen veya bu müddet içinde oruca ehliyet kazanan her Müslüman için o günün orucu farzdır.

Ramazan orucunun kazasına sebep, yine evvelce Ramazan ayına yetişmiş olmaktan başka bir şey değildir.

Keffaret olarak tutulan oruçların sebepleri, durumlarına göre değişir. Mesela Ramazan ayına ait keffaretin sebebi, bu orucu bir isyan eseri olarak kasden bozmaktır.

Yemin kefaretinin sebebi, yemin üzerinde durmayıp onu bozmaktır. Adam öldürme kefaretinin sebebi, suçu olmayan bir insanı hata yolu ile öldürmektir.

Vacip oruçların sebebi, bunların adamak suretiyle kabullenilmiş olmasıdır. Bunların kazasının sebebi de, benimsenmiş olan bir ibadetin tamamlanması gereğidir.

Nafile oruçların tutulmalarını zorunlu kılacak dinde bir sebep yoktur. Bunlar, yalnız sevap kazanmak için isteyenlerin tutacakları oruçlardır. Ancak böyle bir oruç tutulmaya başlandıktan sonra bozulursa, onun kazası gerekir. Bu kazanın sebebi de, böyle bir ibadete Hak rızası için başlanmış olmasıdır ki, bunu yarıda bırakmak caiz olmayacağından kaza şeklinde tamamlanması vacip olur.

Bütün İslam aleminin Ramazanının gerçek ramazan olmasını, feyizli , bereketli, bol manevi kazançlı  olmasını niyaz ederim.

 

 

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz