22 Temmuz 2017 Cumartesi, 08:49
Mehmet Akar
Mehmet Akar mehmetsemsur@gmail.com Tüm Yazılar

 OHAL Üç Ay Uzatıldı.

 OHAL Üç Ay Uzatıldı.

20 Temmuz 2016 günü olağanüstü hal kararı alındı. 15 Temmuz darbe girişimi sonunda yaşanan olaylardan hareketle üç ay süreli olağanüstü hal kararı alındı. Anayasaya göre ülkede darbe, yaygın sağlık problemleri, dış müdahalelerin yaşanması hallerinde TBMM olağanüstü hal yasasını uygular denir.

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle OHAL kararının alınması zaruret halini aldı. OHAL kararı darbe girişiminde bulunanların yargı önüne çıkarılmasını amaçlamaktaydı. Bu hallerde normal demokratik uygulamaların dışına çıkılarak kimi özgürlüklerin sınırlandırılması meclis kararıyla askıya alınır. Bu süre üç ayla sınırlandırılır. Hükümetten OHAL’in gerektirdiği şartları üç ay içinde tamamlanması, özgürlüklerin daha da kısıtlanmaması istenir.

Mecliste gurubu bulunan partilerden HDP dışındaki partiler OHAL yasasının devreye konulması için hükümete yetki verdiler. HDP ise mevcut yasalar ile OHAL’e gerek duymadan darbe girişiminde bulunanların yargı önüne çıkarılabileceğini belirterek OHAL kararına karşı oy kullanmıştı.

OHAL 20 Temmuz 2016 tarihinden, 20 Temmuz 2017 gününe kadar periyodik olarak uzatıldı. Hükümet OHAL’i uzatma gerekçesini, OHAL’in amacına ermediği gerekçesiyle açıkladı.  Ülke bir yıl OHAL şartlarıyla yönetildi. Bir yıl boyunca insanların temek hakları askıya alındı. Vatandaşın hak arama yolları yasa ile ortadan kalktı. OHAL için bir yılın yetmediği anlaşılmış olacak ki, 20 Temmuz 2017 gününde başlamak üzere üç ay daha uzatma kararı alındı.

Temel insan haklarının askıya alındığı, insanların hak arama yolarlarının kesildiği süreç, normal yaşam halini aldı. Giderek insanların bu yaşama intibak ettikleri, normal yaşamına bu şartlar içinde devam ettikleri görülüyor. Sayın Erdoğan iş çevrelerine yaptığı bir konuşmada OHAL sizin çıkarlarınız korumaktadır biçiminde bir ifade kullanmıştı. Zira OHAL şartlarında grev yasaklanır, işçilerin hak arama yolları askıya alınır. Bu durum da işverenin arayıp bulamayacağı şartlardır.

Demokratik hakların kullanımı bu günden yarına kazanılan haklar değildir. Bu hakların kazanılması yılların mücadelesi ve bedeller ödenerek kazanılmıştır. İnsanoğlunun toplumsallaşmaya başladığı ilk günden bugüne sürekli hak arama mücadelesi sürmekte, bedeller ödenmektedir. Demokrasi bir özgür yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimine sahip olmak altın tepsilerde sunulmadı. Demokrasinin kıymetini ancak demokrasi uğrunda bedel ödeyenler bilir. Demokrasi amaca ermek için kullanılan bir araç hiç değildir. Demokrasinin kıymetini bilmek, ona inanmakla mümkündür. Özgürlükler uğrunda ter dökmekle, bedel ödemekle kazanılmıştır. Emek harcamadan kazanılmış insan hak ve hürriyetlerini korunmasını, geliştirilmesini ancak buna emek verenler sahip çıkarsa korunur. Demokrasi uğrunda mücadele şereflerin en ulusudur. Bu şeref de devamlı olarak demokrasi güçlerine ait olmuştur.

Özgürlükler ortamında ülke yönetimi erdemli insanların işidir. Baskı yöntemleriyle ülke yönetmek en kolay olanıdır. En zor şartlarda dahi özgürlükleri korumak, özgürlüklerin nimetini bilenler, bu uğurda emek verenlerle mümkündür. İfade özgürlüğü, örgütlenme, özgürlüğü, insan hakları için emek vermeyenler bu işin asaletini bilmezler.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz