Köşe Yazıları

Müslümanı Terörle Bağdaştırma Hedefleri

Müslümanı Terörle Bağdaştırma Hedefleri

Terör, günümüzde, bazı siyasal sonuçlar elde etmek için başvurulan bir çeşit soğuk harp taktiğidir. Kelime ilk olarak ortaya atıldığı zaman, “her çeşit otoriteyi reddeden bir devlet nizamı” manasına kullanılıyordu. Günümüzde ise bu, mevcut otoriteyi yıkıp yerine başka otoriteyi getirmenin yolu diye anlaşılmaktadır.

Bugün bir takım çevreler islâm’ı doğrudan doğruya anarşi ve terör ile başdaştırma gayreti içindedirler. İslâm, Allah’ın, yarattığı insanlara münasip gördüğü en ileri bir inanç sistemi, insan haysiyetine en çok yaraşan bir düşünce nizamıdır.İslâm’dan geriye dönüş ise aslında irtica’ın tâ kendisidir.

İnsanoğlunu diğer yaratıklardan ayıran en önemli vasıf  “mücerred düşünce” kabiliyetidir.Bu kabiliyetten mahrum olan kişilerde ise gayba inanma yeteneği gelişmediğinden onların gönül gözü zaten kapalıdır. Bua arada, eğer bazı faaliyetlerine, hele hele terör ve anarşiye islâm’ı perde edenler varsa, onların zaten dalâlet içinde, sapıklık içinde olduklarını kabul etmek gerkir. Anarşi ve islâm birbiriyle hiç bağdaşmayacak iki kavramdır.

İslâm ve müslümanlar hiç bir zaman ard niyet taşımamışlardır. Dünyanın Türkiye gibi son derecede önemli bir stratejik bölgesinde, hele tarihinde dünya hakimiyetine erişmiş bir imparatorluk tecrübesi de bulunan bir müslüman-Türk milleti batının da, doğunun da, kuzeyin de, güneyinde korkulu rüyası, gecelerinin kâbusu, gündüzlerinin dehşetidir.Bundan kurtulabilmek, bizim eski güç ve kudretimize sahip olabilmemizi önlemek için ise bu sevgili dostlarımız(!) ellerinden geleni elbette esirgemeyeceklerdir. Türk halkını islâm’dan uzaklaştırma ve müslümanı umacı gösterme çabaları da bu arada mütalaa edilmelidir. Allah’a şükürler olsun ki bu yüce millet oynanmak istenen oyunu farkedecek iz’an ve irfana sahiptir.

Dinî eğitim veren okullara karşı veya ortaöğretimde mecburi okutulan din derslerine karşı koparılan yaygarayı da aynı çerçevede değerlendirmek lazım.Yıllarca Heybeliadanın tepesindeki papaz okulu faaliyetini sürdürdü. Bugün toplumumuzun şiddetle muhtaç olduğu okumuş, münevver din adamları, Allah’a şükürler olsun, İmam-Hatip Okullarından, İlâhiyat Fakültelerinden mezun olmaktadır. Bu, toplumumuzun istikrarının en büyük garantisidir. Elbette bunu da istemezler, burada şaşılacak bir şey de yok zaten!..

“Kim bir mü’mini kasden öldürürse, onun cezası içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir.”  “Bir kişiyi öldüren sanki bütün insanlığı öldürmüş gibidir.” “Fesat çıkarma katilden daha kötüdür.” Bunlar, Kur’an âyetlerinin mealleridir. Gerek bu âyetlerde ve gerekse benzeri diğer âyetlerde, kasden adam öldürmenin, toplumda fesat ve anarşi çıkarmanın, bozgunculuk yapmanın günah olduğu ifade edilmiş ve yasaklanmıştır. Kur’an-ı Kerim’in esaslarına uygun olarak yaşayan ve her hareketinin dünyevî ve uhrevî olmak üzere iki yönünün bulunduğunun şuurunda olan islâm toplumunda anarşi ve terörün olması mümkün değildir.

Tarihin hiç bir döneminde de islamî tatbikatta terörden medet umulduğuna şahit olmak mümkün değildir. Çünkü islâm, terörü yasaklamış, insanların birbirine merhamet ve hoşgörü ile yaklaşmalarını emretmiştir..

Materyalist ve pozitivist düşünceye sahip olan kişiler, islâmiyeti terör ile bağdaştırıp müslümanların terörist olduklarını kabul ettirmeye çalışmakta ve dinin insanlar üzerindeki etkisini kaldırmayı ve bunun yerine kendi inançlarını hayata hakim kılmaya  hedeflemiş bulunmaktadırlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı