Köşe Yazıları

Milletvekilleri Aydın, Fırat, Toprak ve Tutdere isterse olur…

Adıyaman’ın dört milletvekilinden üçü hukukçu…

AK Parti Milletvekili Avukat Ahmet Aydın,

AK Parti Milletvekili Avukat İbrahim Halil Fırat,

AK Parti Milletvekili Avukat Muhammed Fatih Toprak,

CHP Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere.

Belirteceğim sorun yalnızca birkaç vatandaşın veya Adıyaman’ın değil, tüm Türkiye’nin sorunu…

Ülkenin milletin vekilleri tarafından mı yönetildiği, yoksa çoğu kez iddia edildiği gibi bir “klik” tarafından mı yönetildiği ortaya çıkacak…

Milletvekillerinin asli görevlerinin, “yürütme organını yürütme” değil de “yasama organını yürütme” olup olmadığı da ortaya çıkacak…

Sorun şu:

Tapu sicillerinde meydana gelen hataların sebebi tapu ve kadastro idareleri ise yapılacak düzeltme için 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 59/1-c maddesine göre kusursuz vatandaştan tapu harç ve giderleri alınmıyor. Ancak hataların sebebi Nüfus, DSİ ve Karayolları gibi başka kurumlar ise alınıyor… Sanki bunlar da aynı devletin kurumları değilmiş gibi… Örneğin, Nüfus İdaresinin hatasından dolayı vatandaş neden harç ödesin? Adil mi?

İşte, Adıyaman’dan bir vatandaşın ilgili makamlara itirazlar silsilesini tamamladıktan sonra başvurduğu T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu da vatandaşı haklı görerek tüm devlet kurumlarının kanun maddesi içeriğinde olması gerektiğini, mevcut maddenin hukuka ve adalete aykırı olduğunu tespit ederek mevzuat değişikliği yapılması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile TBMM’ne tavsiyeye karar veriyor. Kararın tarihi 29.4.2019, Başvuru Numarası 2018/13721.

Ancak aradan geçen sürede TBMM gündemine gelmeyince 2020 yılında konuyu milletvekillerimize ilettim, buna rağmen meclis gündemine getirilmeyince 9.1.2021 tarihli “Tık çıkmayanlar” başlıklı yazımızla kamuoyu ile paylaştım. Bu arada dört milletvekilinden yalnızca Abdurrahman Tutdere’nin 12.11.2020 2/3194 esas no.lu kanun teklifi verdiğini öğrendim. (Kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/milletvekili/KanunTeklifiUyeIlkImzaSahibiTeklifleri?donemKod=27&sicil=4op5exJotEI=) Kendisine teşekkür ediyorum.

Kamu Denetçiliği Kurumu, başka bir vatandaşın başvurusu üzerine 8.2.2021 tarih 2020/99098 Başvuru Numarası altında yine aynı tavsiye kararını vererek kanun maddesinin düzeltilmesi gerektiğini tekrar ediyor.

Son günlerde Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, kamuoyuna yerleşen deyimle torba yasa teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geçerek 52 madde halinde meclis gündemine geldiğini basından okuduk. MECLİS UNUTMUŞ! İSE teklife sadece bir maddenin eklenmesi için birkaç günden beri tekrar dört milletvekilimize konuyu doğrudan ileterek halisane talebimizi güncelledim.

Bu dört milletvekilimiz, özellikle 4.1.2022 tarihli konuşmasında “Derdi olanın ilk çalacağı kapı AK Parti olmalıdır” diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünden hareketle AK Partili milletvekillerimiz isterlerse sonuç alırlar. İstemezler veya sahiplenme duygusundan uzak rutin mesajlarla “topu taca atar” veyahut işi fiziki varlık ötesi kutsallarımıza havale etmekle yetinirler ise de tabii ki sonuç alamazlar…

Dileriz sonuç alırlar!

Çünkü sandığa az kaldı…

Hem de çok az!

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu