Köşe Yazıları

Medinede On Seneye Bir Bakış

Medinede On Seneye Bir Bakış

Bir ata sözü vardır: “Tekâmül tedrici olur” şeklinde. Bu anlayış içinde İslâm’ın bazı hükümlerinin nasıl bir tedricilik içinde yarleştirildiğini müşahede ediyoruz.

Ekseriyetin görüşüne göre, Kâinatın Efendisi(s.a.s) in on üç senelik peygamberlik devri Mekke’de, on senelik peygamberlik devri de Medine’de geçmiştir. Medine’deki bu on seneye kısaca şöyle göz atabiliriz.

*BİRİNCİ SENE: Miracda ikişer rekât farz kılınmış olan namaz, birinci senede seferde(yolculuk halinde) aynen baki kalmış, ama hazarda(yolculuk hali dışında) dört rekât olarak kılınması emredilmiştir.

Yine bu birinci senede Resulüllah(s.a.s) Guba’da, farz olan Cuma namazını kıldırmış, ilk hutbeyi de okumuştur. Mescidler de bu senede inşa edilmeye başlanmıştır.

Yine bu birinci senede Ezanın nasıl okunacağı yolunda rüya görülmüş, istişareden sonra Ezanın Cebrail’in okuduğu şekilde okunacağına karar verilmiştir. Bu senenin sekizinci ayında Nebiler Nebisi(s.a.s) muhacirlerle Medinelileri kardeş yapmış, her Medineli muhacirlerden bazılarına kardeş gibi bakıp, yardım etmiştir.

*İKİNCİ SENE: Bu ikinci senede Şaban ayında gelen âyetle bir ay oruç tutmanın farz olduğu bildirilmiştir. Tam oruç tutulduğu ayda ise, Bedir Gazası vukubulmuş, ilk müslümanlar, ilk oruçlarını ilk harpte tutmuşlardır.

Zekât, fitre, kurban da bu ikinci senede meşru kılınmıştır. Yine bu sene içinde Kâinatın Efendisi(s.a.s) ilk kurbanını bizzat kendi eliyle kesmiş, ümmetine de örneklik etmiştir. Peygamber Efendimiz(s.a.s) in kestiği ilk kurbanın iki koyun olduğu bildirilmiştir.

*ÜÇÜNCÜ SENE: Bu senede meşhur Uhud gazası cereyan etmiştir. Yine bu seneye kadar içilmekte olan içki bundan sonra haram kılınmış, artık terkedilmiştir.

*DÖRDÜNCÜ SENE: Bu senede Zatürrikka Gazası vaki olmuştur. Bu gazada Müşrikler Resulüllah’ı ve ashabını o kadar sıkıştırmışlardır ki, rahat namaz kılacak kadar müsait zaman bulamamışlar. Bu sebeple Nebiler Nebisi’nin arkasında namaz kılan ashab, namazın yarısında kalkıp cepheye koşmuş cephedekiler de gelip yarısını kılmışlar, böylelikle (Salat-ı Havf) denen namaz şeklini bizzat tatbik etmişlerdir. Yani harp sahasında bile cemaatla namazı terketmemiş, yarısını dahi olsa birlikte kılarak kulluk görevlerini yerine getirmekten geri kalmamışlardır.

Yine bu senede, Teyemmüm ayeti nazil olmuştur. Müminler su bulamadıkları yerde toprakla abdest alıp namazlarını kılma imkânı bulmuşlardır.

*BEŞİNCİ SENE: Bu senede hicab âyeti nazil olmuştur. O güne kadar tam tesettür etmeyen mümine kadınlar, beşinci seneden sonra çarşafa benzeyen bürgülerle büsbütün örtünmüş, cahiliyye devrindeki yarı açıklığı tamamen terketmişlerdir.

Bu sene içinde Medine’de bir zelzele olmuş, Resulüllah(s.a.s) “Allah sizi ikaz etmek istiyor, ibret alın, halinizi ıslah edin” buyurarak herkesin kendi halini düzeltmesini istemiştir. Hendek gazası da bu sene içinde cereyan etmiştir. Medine’ye hücum eden müşriklerin şehre girmemesi için evlerin dış kısmından itibaren hendek kazan müslümanlar, müşriklerin hendeği atlayıp geçmesini önleyecek bu buluşlarıyla şehri, müşrik istilasından kurtarmışlardır. Hendek kazmasında Resulüllah bizzat çalışmış, toprak taşımış, bu sırada ashab arasında açlık baş göstermiştir. (Devam edecek)

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Kapalı