Son Dakika
19 Temmuz 2018 Perşembe
09 Ocak 2017 Pazartesi, 08:13
Kazım Çetinkaya
Kazım Çetinkaya kazimcetinkaya0202@hotmail.com Tüm Yazılar

İnsan Haksızlıkları Evrensel Beyannamesi

İnsan Haksızlıkları Evrensel Beyannamesi

 

Yeryüzü coğrafyasında yaşayan insanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bu aile fertlerinin her birisinin eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususu, İnsan Hakları Beyannamesinin temel kuralıdır.

İnsan Hakları Beyannamesinin üçüncü maddesinde yer alan hükümde şu esas getirilmektedir: “ Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.”

Bu maddeye asl olan hüküm bütün beşeriyet için değilse neden konulmuştur? İnsanlık aleminin bazı üyeleri için geçerli ise neden insanlık alemi aldatılmaktadır?

Yaşamak, sadece Batı’lı devletlerin hakkı ise, neden  ismi “ Batı Hakları Evrensel Beyannamesi” olarak yazılmadı da , Batı’nın dışındaki insanlık alemi yetmiş yıldan beri uyutuldu?

Batı’nın sokaktaki köpeklerine tanınan ve fakat onların dışındaki dünya insanlarına tanınmayan hürriyet, özgürlük şarkılarıyla neden avutuldu koca bir dünya?

Bir-leş-miş Milletler Genel Kurulunca yetmiş yıl önce kabul edilerek Dünyaya ilan edilen bu Beyannamenin hükümleri Batı’nın balinaları için mi geçerlidir?

Bütün dünya milletlerinde olduğu gibi, bizim de Resmi Gazetemizde neşrettiğimiz, okullarımızda ve diğer müesseselerimizde okuyup yorumladığımız bu Beyanname kimleri himaye etmektedir?

Yetmiş yıldan beri radyo ve televizyonlarda açık oturumlar düzenleyerek, gazete sayfalarında hakkında makaleler yazarak hükümlerini açıkladığımız Beyanname’nin şemsiyesi altında kimler barınmaktadır?

Dile kolay tam yetmiş yıldan beri, şekilde olan ve hükümde olmayan kısır Beyannamenin ninnileriyle koca bir dünyayı kimler uyuttu?

Kişi emniyeti her ferdin hakkı ise ben ve benimle beraber dünyanın dörtte üçü neden emniyette değiliz ve bize korku salan eşkıyalar kimlerdir?

Memleketimin dört bir yanında sergilediğiniz canavarlıklarınızla ülkemi neden kan gölüne çevirdiniz? Sizin hangi mahreminize dokunduk da bu vahşeti sergiliyorsunuız?

İnsanlık aleminin dörtte biri her an can korkusuyla yaşarken, yaşanan dehşet ve vahşetleri seyreden katiller ve caniler kimlerdir acaba?

Halep, Hama, Humus hangi zalimlerin akıttığı kan ve gözyaşlarıyla sulanmaktadır? Hangi haysiyetsizler koca İslam coğrafyasının namusunu payimal etmek istemektedirler?

Acı’nın ve gözyaşının günlük hayatın parçası haline geldiği dünyanın insanlarının kimliklerinde “insan” kelimesinin yerinde başka sözcükler mi bulunmaktadır?

Denizlerde köpek balıklarına yem olan veya şanslı olup dalgalarla sahillere vuran çocukların emniyeti neden sizin İnsan Hakları Beyannamesinde geçmiyor?

İslam coğrafyasının hemen her köşesinde duyulan iniltiler, feryad ve figanlar Bir-leş-miş milletler tarafından neden duyulmuyor?

Yoksa İnsan Hakları Beyannamesinin mucitleri olan haysiyet ve şeref yoksunu barbarlar, uyguladıkları cellatlıklarının hükümlerini de bu Beyannameden mi çıkarmaktadırlar?

Hayvanlara bile zor gelen yaşam tarzını ve kişi hürriyetini, emniyetini, uyguladığınız bu hunhar caniliklerinizle bütün dünyanın gözleri önünde ne zamana kadar sergileyeceksiniz?

Ama unutmayın, dünyanın beş’ten büyük olduğunu er ya da geç anlayacaksınız. İşte o zaman insan olduğunuzu da fark edeceksiniz. Yaptığınız canavarlığınızdan utanacaksınız.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz