Köşe Yazıları

İlimizdeki Trafik Uygulamaları En Büyük Trafik İhlalleridir…

                İlimizdeki Trafik Uygulamaları En Büyük Trafik İhlalleridir…

İlimizdeki Trafik Uygulamaları En Büyük Trafik İhlalleridir…  Yurttaşlara Kural İhlali Yapmaya Teşvik Etmektedir…

Kurallar çiğnenmek içindir; yaptığı yanlışa kılıf uydurmak isteyenlerin en kestirme yollarından biridir bu cümle. Yapan yaptığı yanlışın farkındadır ancak iş işten çoktan geçmiştir. Evet, kurallar toplumsal yaşamın vazgeçilmezleridir ve hepimizin uyması gerekmektedir. Bunun yanında kurallarda insan yaşamına uyum süzgecinden geçirilmeli ve günümüz koşullarına uygunsa devam ettirilmeli, uygun değilse ya güncellenmeli ya yenisi ile değiştirilmeli ya da kaldırılmalıdır.

İnsan yaşamı ilkel komünal toplumdan beridir belirli konularda belirli kurallar ile içli dışlı olarak gelmiştir günümüz zaman dilimine. Kurallar yazılıda olagelmiştir sözlü olarak da. Sözlü olarak gelenlerin değiştirilmesi zor olmakla birlikte yazılı olarak gelenler belirli zaman periyotlarında değiştirilmiştir.

Kuralların tarihsel altyapısına özetsel olarak değindikten sonra asıl konumuza gelelim. Hepimizi sabır testinden geçiren, sinirlerimizi geren ilimizin trafik kurallarına. Kural mı desek yoksa baştan aşağı kural olamayacak uygulamaların sistematik olarak insan yaşamını zora sokan etkenleri mi desek doğru olur bilemiyorum. Trafik kurallarının amacı yaya ve taşıt trafiğinin düzenli bir şekilde işlemesi, kişilerin ve araç sürücülerinin en kısa sürede daha güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağlamaktır. İlimizde ise bu varsayımın tam tersi bir uygulama söz konusudur. Sizi nasıl güvensiz bir şekilde gitmek istediğiniz yere nasıl daha geç götürürüz mantığı ile oluşturulmuş bir sürü gereksiz kuralın zinciri ile iç içe geçmiş bulunmaktayız.

Şehrin yöneticilerinin belirlediği trafik kuralları trafik kazalarına deyim yerindeyse adeta davetiye çıkarmaktan başka bir şeye yaramamaktadır. Düşünsenize öylesine trafik kuralları konmuş ki sizi trafik kurallarını çiğnemenize teşvik ediyor. Size suç işleten bir mekanizma ile karşı karşıya bıraktırıyor. Trafik kurallarının kendisi en büyük trafik ihlallidir ilimizdeki uygulamalarında.

Taşıt kullanımının artmasıyla birlikte ilimizde yoğun trafiğin ortaya çıkardığı birçok sorunun acilen önüne geçilmesi gerekmektedir. Trafik yoğunluğunun, ulaşım süresinin artmasına, fazla yakıt tüketilmesiyle yüksek enerji maliyetlerine ve egzoz gazı salınımıyla çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Hızla büyüyen ilimizde ileriyi göremeyen yöneticilerin sorunlara çözüm üretmekten uzak durması ileriki zaman dilimlerinde şehrimizi daha da fazla yaşanmaz kılacakları şimdiden kendini belli ettirmektedir. Peki kimdir bu yöneticiler, kimlerdir ve hangi kurumları söz sahibidir. İşte illerde ve ilçelerde trafik kurallarından ve işleyişlerinden sorumlu olan birimler ve görevleri

İl ve İlçe Trafik Komisyonları Görev ve Yetkileri :İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre , trafik düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde , illerde vali veya yardımcısının başkanlığında ,Emniyet, Jandarma ,Belediye, Milli Eğitim ,Karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri, valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite ,oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşan “il trafik komisyonu” ilçelerde de Kaymakamın başkanlığında aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerin katıldığı “İlçe Trafik Komisyonu” kurulur.

GÖREVLERİ :

İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ,

Trafiğin düzenli bir şekilde akmasını sağlamak için alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek,

Ülkenin tümünü ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmek.

Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içerisinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekli ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek,

Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olması için boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve sahiplerine ya da üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek,

İl Trafik Komisyonu kararları valinin onayıyla yürürlüğe girer. İlçe trafik komisyonu kararları İl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

İl ve İlçe trafik komisyonlarında alınan kararlara bütün resmi ve özel kuruluşlar uymak zorundadır.

Bir yurttaş olarak il trafik komisyonun en son ne zaman toplandığını merak ediyorum. Almış oldukları kararların neler olduğunu ve Adıyaman ilimiz ile ilgili yaşanan trafik problemlerinden hangilerini tespit ettiklerini nasıl bir çözüm ürettiklerini, kısa,orta ve uzun vadede neler yapmak istediklerini.

Ve ilimizde acilen çözüm bekleyen trafik sorunlarından bazıları

 • Birbirleri ile alakası olmayan trafik ışıkları.
 • Kısa mesafede konulan trafik ışıkları ve uzun süren kırmızı ışık süresi
 • Nerden başladığı belli olan ama nerde bittiği belli olmayan yollar.
 • Kişilerin kullanamaması için konulan üst geçitler
 • Kaldırımların darlığı
 • Kaldırımların ortasında bulunan Telekom ve Elektrik şirketine ait kutular.
 • Gelişi güzel araç park etmelerine müsaade edilmesi
 • Bazı işverenlerin kamuya ait yolun bir kısmını tekeline almalarına göz yumulması
 • Gelişi güzel ekilmiş ve yayaların geçişini engelleyen ağaçlar.
 • Minibüs bekleme duraklarının kaldırımı işgal etmesi
 • Yan yollardan ana yollara geçişte trafik ışıklarının konmaması
 • Atatürk Bulvarı üzerinde açılan banka şubeleri ve cafe gibi yerlerin otopark sorunu
 • Şehrin göbeğinde yapılmasına izin verilen ama taşıt trafiğini, otopark sorununu nasıl çözeceği belli olmayan hastaneler vb…

Büyük şehir olmak yalnızca nüfus ile yerleşkesinin büyük olması ile alakalı bir durum değildir. Sizin büyüklüğünüz sorunlara nasıl çözüm ürettiğiniz ve ortaya çıkabilecek sorunları önceden tespit edip önemler almanız ile alakalıdır. Büyük şehir yöneticisi olmak içerisinde bulunduğunuz zaman koşullarının tutsağı olmanız değil, tutsaklıkları ortadan kaldırmanız ile alakalı bir durumdur. Küçük ama hızlı bir şekilde büyüyen ilimizin trafik problemleri Nisisibi Köprüsünün taşıt trafiğine açılması ile birlikte daha da artacaktır.

İlimiz yöneticilerinin işgal ettikleri koltukların gerekliliklerini bir an önce yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde yaşanabilecek birçok sorunun asıl nedeni olarak karşımızda duracaklardır. Trafik kurallar bizleri kuralları çiğnememize değil uymamızı gerektiren şekilde değiştirilmeli. Bizlerin gerçekten yaşamımızı kolaylaştıracağına ve güvende hissetmemizi sağlayan kurallar olduğuna inandırmalıdırlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu