Son Dakika
20 Temmuz 2018 Cuma
17 Eylül 2014 Çarşamba, 01:42
Kazım Çetinkaya
Kazım Çetinkaya kazimcetinkaya0202@hotmail.com Tüm Yazılar

İktisatlı Yaşamak, İsraftan Kaçınmak

İktisatlı Yaşamak, İsraftan Kaçınmak

 

İktisatlı yaşamak, israftan kaçınmak inancımızın gereği, dinimizin bir emridir. Bu bakımdan fert, aile ve devlet hayatımızda israftan kaçınmak ve iktisatlı yaşamak oldukça önemlidir.

İsraftan kurtulma, zillet ve meskenete düşmeden bir hayat sürebilmenin anahtarı, evvel Allah, sonra hanımların elindedir. Bir diğer deyişle, bir ailenin müsrif olmaması ve Allah’ın ve Peygamber’in (a.s) istediği ve din alimlerimizin bizlere gösterdiği tarzda, iktisatlı yaşamanın anahtarı, büyük nisbette hanımların elindedir. Hatta atasözlerine kadar girmiş bir hakiklat ki, “yuvayı yapan dişi kuştur.”

Evin fiili idaresi ellerinde olan hanımları iktisada riayet ve israftan kaçınmanın islam dininin bir emri olduğunu, her zaman hatrılamalıdırlar. Evin idaresini üzerine alan bey’leri, yani erkekleri, ister zengin ister fakir( dar gelirli) olsun, iktisada riayet etmeleri dinimizin bir emridir. Eğer beyleri zengin ise, iktisat yaparak elde ettikleri tasarrufları muhtaçlara dağıtmak suretiyle sevap kazanırlar ve beylerine de kazandırırlar.; yok eğer beyleri fakir ise, iktisat yapmak suretiyle, onların sıkıntı çekmemelerine yardımcı olurlar. Namertlere muhtaç olmadan, şerefli bir hayat sürerler ve Yüce Yaratıcı’nın emirlerine uygun hareket ettikleri için yine sevap kazanırlar.

Kısacası, iktisatlı ve israftan uzak bir hayat yaşamanın anahtarı, müşahedemize göre, artan yemekleri, yarım kalan meyveleri, tabakta kalmış tatlıları, biraz eskimiş elbisleri ve benzeri şeyleri çöplüğe atmayan ve dökmeyen hanımların elindedir.

Anahtar hanımların elindedir ama, erkekler ise, hem evin reisi, hem de genel bir müfettiştir. Hadiste, erkeklerin, evdekilerin üzerinde “ çoban “ olduğu ifade buyurulmuştur ve çobanlık görevinin ifasından dolayı da sorumlu olduğuna işaret edilmiştir.

O halde erkekler, tutumlu, israfsız hayatın anahtarını ellerinde tutan hatun kişilere yardımcı olmalı, eğer bir israfları olursa yumuşak sözlerle onları ikaz etmelidirler.

Erkek ne kadar varlıklı olursa olsun, kadının israfı sebebiyle, iki yakası bir araya gelemediği gibi, kadın da ne kadar iktisatlı olursa olsun, idaresini bilmeyen erkek de o evi daima perişan eder. Bu sebeple madem ki, israfdan kaçınmak ve iktisat etmek dinimizin bir emridr, o halde karı koca birbirini hayra teşvik etmelidirler. Yoksa, kadının işine karışılmaz diye, müsrif kadın üzerinde müfettişlik görevini yerine getirmemek, onu israfa dolaylı olarak teşvik etmek demektir.

Tabii devlet idarecilerinin de bu konuda görevleri vardır. Yalnız iktisat ve Maliye Bakanlığı’nın değil, bütün devlet kuruluşlarının, vatandaşı israftan uzaklaştırmak ve iktisada, tutumlu hayata alıştırmak için gereken gayreti göstermelidiir. Mesela Basın ve medya’nın bir görevi de halkımızı iktisatlı hayata alıştırmak için programlar hazırlamaları son derece önem arzetmektedir.

Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları kendi bünyelerinde israftan kaçınmak için mâna ve mahiyetine uygun tedbirler almalıdırlar Zaman zaman yapılan ve çoğu defa lüzumsuz genelgeler yerine, kapsamı, tutumlu hayat ve israfa karşı savaş olan genelgeler yayınlamalıdırlar.

Halen, bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de 80.000 ‘in üzerinde din adamı (imam, vaiz müftü vs) görev yapıyor. Ve teşkilat kanunlarına göre vatandaşları aydınlatıyorlar. Kanaatimce, üzerinde sık sık durmaları gereken konuların başında isrfaf gelmelidir. Bu kavramları etraflıca açıklamalı, özellikle ev idarecilerine (kadın ve erkek) israfın ve iktissadın anlamını iyice anlatmalıdırlar.

Din adamlarımız bazan iktisat ve israf konusunu vaaz ve hubelerinde dile getiriyorlar, ama sanki israf, sadece dinden uzak bir hayat sürenlerin, içkisi, sefahati imiş gibi, örnekler vermektedirler.

Halbuki maalesef görüyoruz ki, namazında niyazında olanlar içinde de, müsrif ve iktisadsız kimseler var. Zaten ayet ve hadislerde, israf yasağı sadece dinden uzak bir hayat sürenlere müteveccih değildir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz