Köşe Yazıları

—HIRS, İHTİRAS—

—HIRS, İHTİRAS—

Hırs sözcüğü, sözlük anlamı olarak; tamah, daha fazla isteme, açgözlülük, açıkgözlülük, öfke ve kızgınlık gibi anlamlara gelir. Bunun bir türevi olan ihtiras da; şiddetli istek, kendini gözetmek anlamındadır. Böyle davrananlara da eski söylemle “muhteris,, diyoruz.

Bütün insanların yaratılışında daha bir mal, mülk, şöhret sahibi olmak arzusu ve eğilimi vardır. Bu arzu ve istek, bir dereceye kadar normaldir. Eğer bir ölçüsü varsa, bir sınır içeriyorsa mesele yok… Yeter ki istenen şey meşru olsun. Yeter ki istenen şey, başkalarının hak ve hukukuna zarar vermesin. Böylesi arzu ve isteklere “azim,, de diyebiliriz. Zira azim; bir işteki engelleri yenme kararlılığıdır ve kişinin irade sağlamlığına işaret eder ki başarı için de gereklidir. Yanlış ve gereksiz olan; olumsuzluk anlamı içeren hırs; istenen şeylerin gayri meşru olması, başkalarının hak ve hukukuna zarar vermesidir. Yalnız başkalarının hukukuna mı? Hayır. Aynı zamanda kişinin kendisine de iç dünyasını bir kurt gibi kemirerek harap etmesi…

“Kötü huy,, anlamındaki hırs; insanların doyumsuzluğunu, duygularını frenleyememelerini, başkalarına zarar vermeyi göze almayı ifade eder. Bu da toplumda insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı, paylaşmayı, dayanışmayı, huzur ve barışı olumsuz etkiler. Kişinin sevilmemesine, dışlanmasına, konum ve itibar kaybetmesine neden olur. Demek ki azimli olmak başka, hırslı olmak daha başka… Tamahkârlık ve aç gözlülük anlamına gelen hırs için atalarımızın çok güzel sözleri var:

Örneğin; “Hırsla kalkan zararla oturur.,, Ne güzel bir uyarı değil mi?

Keza; Fazla hırs gemiyi batırır.

Hırs gelir göz kararır.

Hırs gelince akıl gider… gibi sözler, bu olumsuz tutum ve davranışın gereksizliğine çok güzel işaret etmekte.

Bakınız, Hz. Ömer hırs için ne diyor:

“Tamahkârlık, şaraptan daha çok aklı baştan alır.,, Akıl baştan gidince insanoğlunun neler yapabileceği de malûm…

Öyleyse geliniz; kendimiz, ailemiz, vatan ve milletimiz için azmi, gayreti, çalışıp çabalamayı son kertesine kadar kullanalım. Buna kimsenin bir diyeceği yok. Ancak; başkalarının hak ve hukukuna zarar verecek, manevî dünyamızı, ruhsal yapımızı bozacak hırstan uzak duralım. Unutmayalım; her şeyin azı karar, çoğu da zarardır.

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu