Son Dakika
23 Temmuz 2018 Pazartesi
06 Şubat 2017 Pazartesi, 07:02
Kazım Çetinkaya
Kazım Çetinkaya kazimcetinkaya0202@hotmail.com Tüm Yazılar

Dünya Ahiret Dengesini Sağlamak

Dünya Ahiret Dengesini Sağlamak

Yedi iklim dört köşeyi dolandım. Meğer dünya her tarafta bir imiş (Dadaloğlu)

“Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak ) ahiret  yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de  (insanlara ) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Muhakkak ki Allah, bozguncuları sevmez.” (Kasas : 77 )

Dünya acı ve tatlı yemişlerin tarlası: Her kes payına düşeni alır. Herkese Yüce Yaratan’ın verdiğinden başkası yoktur.  Sana verilenlerden sen de insanlara vermek suretiyle iyilik ve ihsanda bulun.

Dünyalarına güvenenlerin bir anda, hiç beklemedikleri bir zamanda dünyalarının alt üst oluverdiğini görürüz. Dün dünyasına güvenenlerin bu gün yasına gideriz ama yine de ibret almaz ders çıkarmayız.

Karun gibi hazineler sahibi birinin şahsında yapılan bir öğütte dahi, Kur’an’ın, “Dünyadan da nasibini unutma” tavsiyesinde bulunması; İslâm’ın dünyaya ait çalışmaya ne kadar önem verdiğini gösteren bir nükte taşımaktadır. Bununla birlikte daha sonraki ayetlerde, bütünüyle dünyaya dalmanın getireceği felaketleri de canlı bir şekilde gözler önüne sererek, dünya ve ahireti dengeleyen orta bir yol tutulmasını tavsiye etmektedir.

Dünya bir hayalhane; yaşadım, yaşamadım demek bahane. Her kes kendi kısmeti miktarınca dünya hayatının zevk ve sefasından, çeşitli nimetlerinden yararlanmaktadır.

“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Allah’tan sakınanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hâla akıl erdiremiyor musunuz?” (En’am: 32)

Nefis ve heveslerinin esiri olup, dünyanın geçici ve aldatıcı makam ve mevkileri için, oyun ve eğlenceleri için şahsiyet ve karakterlerini ayaklar altına seren şöhret düşkünü zavallı yalakalara ne demeliyiz?

Ya bir de Allah’tan korkmadan bulundukları makamlarda fakir fukaranın hakkına, garip gurebanın hukukuna riayet etmeyerek har vurup harman savuran, makam odalarını Fir’avun’ların saraylarıyla yarıştıran nâdanlara ne demeli!…

Dünya terzi dükkanı, ölçüyü veren gider. “Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden , bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna (oradaki hayata) gelince, işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı.” (Ankebut : 64)

Şu dünyanın ötesine vardım diyen yalan söyler. / Baştan başa safasını sürdüm diyen yalan söyler. (Şah İsmail Hatâyi)

“ De ki: Allah’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki; Onlar, dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde müminlerindir. “ (A’raf : 32)

Ayette, şükrünü yerine getirme yönüyle dünya nimetlerine esas müminlerin layık olduğu, ahirette bütün nimetlerin yalnız müminlere ait olacağı belirtilmiştir ki, bu durum, Allah’ın rahman ve rahim sıfatlarının bir sonucudur.

Bu dünya fânidir, tez gelir geçer, / Bu bahçenin sonu fenâdır bülbül. ( Kuloğlu Sani)

“Her kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse ona; yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir, sonra da onu, kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız.” (İsra : 18)

“ Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çaba ile çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldur.” (İsra: 19 )

Dünya bir misafirhanedir. İnsanlar ise o misafirhanede, yoldan gelirken yorulan ve bir ağacın gölgesinde gölgelenerek dinlenen  yolcu misali bir misafirdir.

Anne rahminden dünyaya, çocukluk devresinden gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine uzanan bir yolun yolcularıyız veselam…

 

 

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz