02 Aralık 2016 Cuma, 07:30
Orhan Samsatlıoğlu
Orhan Samsatlıoğlu orhansamsatlioglu0022@gmail.com Tüm Yazılar

Disiplin—1

Disiplin—1

Disiplin sözcüğünün genel kavram olarak tanımına baktığımızda şunları görüyoruz: Bireylerin, içinde bulundukları toplumun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlayan önlemler… Daha basit bir söylemle: Yasalara, kurallara uymak. Görevini nizam intizam içinde yapmak. Eskilerin “zapturapt” dediği… Ayrıca biz buna; terbiye etmek, öğretmek, hedefe ulaşmak da diyebiliriz.

Disiplin kavramının her ne kadar kesinleşmiş çeşitleri olmasa da biz, pratikte aklımıza gelenlerini şöyle sıralıyabiliriz:

 1. Ailede disiplin Sağlıkta disiplin
 2. Okulda disiplin Vakit kullanmada disiplin
 3. İş yerinde (Çalışmada) disiplin Askerlikte disiplin
 4. Siyasette disiplin                       Ekonomik hayatta disiplin
 5. İbadette disiplin

Bunlar her ne kadar kesin çizgilerle birbirinden ayrılmamışlarsa da tek tek ele alınıp açıklandığında disiplin kavramı, daha netlik ve açıklık kazanmış olacaktır. Şimdi geliniz, bu bölümleri biraz detaylandırıp, kısa ve öz cümlelerle maddeler halinde açmaya çalışalım.

 

1.AİLEDE DİSİPLİN:

Toplumsal hayatın çekirdeği olan aile, aynı zamanda millet olarak birlik ve beraberliği mizin de temel direğidir. Müslüman Türk milleti için ailenin ayrı bir yeri, ayrı bir anlam ve önemi, ayrı bir kutsallığı vardır. Ailede disiplin denince aklımıza şunlar gelir:

 • Herkesin görevini ve sorumluluğunu bilmesi,
 • Oturup kalkmada, konuşmada, her türlü hal ve hareketlerde karşılıklı saygı ve kurallara, milli değerlere, gelenek ve göreneklere riayet etmek
 • Zamanında yatıp zamanında kalkmak,
 • Yemeklere gecikmemek, birlikte olmak

 

2.OKULDA DİSİPLİN:

 • Yöneticilerin, öğretmenlerin, personelin; görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmaları
 • Öğrencilerin; yazılı olsun olmasın her türlü kurallara uygun hareket etmeleri,
 • Ders ve ödevlerini aksatmadan yerinde ve zamanında yapmaları
 • Sınıf geçmek için değil, bilgi depolamak için çalışmaları

 

3.İŞ YERİNDE DİSİPLİN (ÇALIŞMA DİSİPLİNİ):

 • İşinin ehli olmak. Bulunduğu mevki, makam ve pozisyonun hakkın vermek.
 • İşine zamanında gelip gitmek.
 • Çalışırken dalga geçmemek. Kendini tam kapasite ile işine vermek.
 • Araç, gereç ve ekipmanları koruyup kollamak.
 • Eksiklik ve aksaklıklardan dolayı önce kendisini sorgulamak, mazeret üretmemek. İğneyi kendine, çuvaldızı başkalarına batırmak.

Bununla ilgili olarak şu anda aklıma gelen ve birçoğunuzun bilip hatırladığı örnek iki davranışı paylaşmak istiyorum: Bundan yıllar önceydi. Bir Japon genci, uçakla ülkesine giderken yolda intihar ediyor. (Harakiri yapıyor.) Bıraktığı not çok ilginç… Aynen şöyle diyor Japon genci: “Ben, ülkemin bana verdiği bursu hak etmiyorum. Sınıfımı geçemediğim, bütünlemeye kaldığım için intihar ediyorum. Devletim bu bursu hak eden birine versin…” Evet, işte sorumluluk bu… İşte disiplin bu…

İkinci örnek: Yakın zamanda (geçen yıl) Körfez Köprüsü’nün halatlarından biri kopuyor. O iş kazasından Japon mühendis, kendisini sorumlu tutup intihar ediyor. “Ben diyor, eğer görevimi tam yapmış olsaydım, o çelik halatın kopmaması lazımdı…” İşte sorumluluk… İşte iş disiplini… Galiba “Japon mucizesi” dedikleri, bu olsa gerek… Peki; elin batıl inançlı Japon’u bunu yapıyor da biz niye yapmayalım, yapamayalım?..

 

4.SİYASETTE DİSİPLİN:

 • Siyaseti halka hizmet yolunda bir araç olarak kullanmak,
 • Kendisini milletin efendisi olarak değil, hizmetkârı olarak görmek,
 • Doğru, dosdoğru ve dürüst olmak,
 • Yasalara, yönetmeliklere, teamül ve kurallara uymak,
 • Rakiplerine karşı kibar, nazik ve saygılı davranmak,
 • Milli menfaatleri, siyasi menfaatlerin önünde ve üstünde tutmak,

 

(Devam edecek)

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz