Son Dakika
27 Mayıs 2018 Pazar
24 Eylül 2014 Çarşamba, 08:35
Kazım Çetinkaya
Kazım Çetinkaya kazimcetinkaya0202@hotmail.com Tüm Yazılar

Âşâr Vergisi ve Millete Yapılan Zulümler

Âşâr Vergisi ve Millete Yapılan Zulümler

 

Eskiden topraklarımız oldukça geniş sahaya ulaşmıştı. Sınırlarımızın bir ucu Sibirya’ya, bir ucu da Viyana’ya uzanmaktaydı. Bu sebeple arazilerimiz için de öşür arazisi vardı.

Öşür, bilindiği üzere sulu arazi ile susuz araziden onda, yahut yirmide bir alınan mahsul zekâtıdır. Yani bir bevi dinî bir vergi. Dinî vergi oluşundandır ki, müslümanlar öşür vergisine sempati duymuş, İslâm devletine ibadet niyetiyle öşrünü vermiştir.

Günümüzde ise topraklarımızın sınırları malum. Avuç içi kadar sahaya sıkışıp kalmışız. Bu arazinin öşür arazisi olmadığını, Ömer Nasuhi bilmen Hoca Efendi, Hukuk-u İslamiye Kamusu ile Büyük İslâm İlmihalinde açıkça kaydetmiştir.

Bu sebeple, her türlü dinî tezahürlere amansız şekilde hasım olan CHP’nin sultası devrinde milletten aldığı âşâr vergisinin gerçek öşür zekâtıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Şayet ilgisi olsaydı, sırf dinî olduğundan dolayı terkeder,  ayrıca alınmasını da suç sayardı

CHP köylere gönderdiği âşâr memuruyla zorla aldığı buğdayın adını âşâr vergisi, memurunu da âşâr memuru olarak isimlendirmesi, milletin öşre olan saygısı yüzündendi. Dinî duyguları isitsmar ederek kendi koyduğu insaf ve iz’an dışı vergisini kolayca koparmak için kullanmıştı bu sıfatı.

CHP âşarı’nın acı hatıraları var milletimzin yüreğinde. Köyümüzün o devirlerini yaşamış merhum Yusuf amcamız anlatmıştı o günlerin acı hatıralarını:

Köyümüzün ortasında en yüksek bir evin üzerine mükellef bir çadır kurulmuştu. Köye göre lüks şekilde döşenen bu çadıra, CHP’nin köye musallat ettiği âşâr memuru yerleşmişti.

Bu yüksek yerden köyün harmanlarını kontrol eden eli kamçılı, beli tabancalı âşâr memuru, buğdayını samandan ayırmak üzere olan köylüyü kolayca görecek, meydana çıkardığı buğday yığınının hemen başına varıp ortaklığını hissettirecekti. Ne garip, ne acaip bir hal!

Tarla sizin, tohum sizin. Bütün sene çalışıp çabalayarak ekip biçmek sizin. Üastelik harmanda sürüp buğday oalrak meydana getirmek sizin:Ama bundan sonrası ise asla. Önce gidip tanımadığınız bu âşâr memuruna rica edeceksiniz:

-Efendi hazretleri buğdayı çıkarıp hazırladık, lütfen buyurun, bakın, dilediğiniz miktarı alın, lütfettiğiniz kadarını da bize bağışlayın, Çoluk-çocuk büütün kış onunla geçinelim. Aynen böyle yaşanmıştır âşâr devri.

Fakir köylünün çalışıp çabalayarak meydana getirdiği buğdayına ortak olan âşâr memurunun insaf ve iz’anı yoktu. Buğday sahibinin bütün sene boyu geçinip geçinemeyeceğini asla düşünmezdi. Halbuki köylü mevcut buğdayla geçinmek şöyle dursun, iki kuruş eline geçerse, yine buğday alacak, onunla geçimini temin edecekti. Âşâr memuru ise mevcudu bile ona çok görüyordu. Bu yüzden köylü kendi buğdayını kendi harmanından hırsızlar gibi çalıp saklayarak kaçırmak zorunda kalırdı. Gündüz akşama kadar harman savurup, buğday çıkarmaya çalışan köylü, akşam üzeri işini yavaşlatır, buğdayını samandan ayırmazdı. Karanlık basınca, hemen alelacele temizlediği buğdayını sabaha kadar köyün gizli yerlerine çekip saklar, âşâr memurundan kurtarabildiği buğdayıyla senelik geçimini temine gayret ederdi.

CHP’nin zulüm ve istibdat devrinin acı hatıraları sadece âşâr’dan ibaret değildir. Ayrıca yol parası, mal vergisi gibi zulüm örnekleri de vardı. Köylünün sığırına, davarına ağır mal vergisi konmuş, bunu veremeyen köylü de kendi malını, davarını orman içinde saklayarak sayım memurundan kaçırmak zorunda kalıyordu. Daha sonra da sayım memurları ormanda otlayan davarlara rastlayıp yeniden saydıklarında eğer yanlış sayı verilmişse zavalı köylü büyük cezalara çarptırılıyordu.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz