Güncel

Yıldırım, Koçali Barajını Sordu

Yıldırım, Koçali Barajını Sordu

 

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından Anayasa’nın 98. maddesi ve Meclis İç tüzüğünün 96 ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak  cevaplandırılması isteğiyle Koçali Barajını ve barajdan etkilenecek yöre halkının durumunu sordu.

Yıldırım, soru önergesinde, “Bakanlığınızca, Adıyaman ili Koçali Barajı Projesi (Koçali Barajı, Bulam Bendi, Bulam Tüneli, Sulama Alanı, İçme Suyu Temini ve Malzeme Ocakları ) çalışmaları devam etmektedir. Barajın, içme suyu sağlamak, verimli arazileri sulamak ve enerji santrali kurmak amacıyla yapıldığı belirtilmektedir. Ancak; Barajın yapılmasıyla birlikte Adıyaman İli Doğanlı, Çatalağaç, Gökçay, Bağlıca, Koçali, Ağaçkonak, Varlık köyleri ve mezraları sular altında kalacak ve çevre köyler ile su akış güzergâhında bulunan köylerin doğal yaşam alanı adeta yok olacaktır.

Proje kapsamında suların normal akışına müdahale edilmekte, akarsu normal akış güzergahında bulunan insanlar mağdur edilmekte, bölge tünellerle delik deşik edilmekte ve mevcut akarsu yatakları ortadan kaldırılarak ekolojik denge alt üst edilmektedir.

Baraj ve HES projelerinin Hopa’da nasıl bir tahribat yarattığı bütün açıklığıyla ortada durmaktadır. Hopa’da yaşanan sel felaketi ile insanlarımızın can ve mal kaybının ne kadar ağır olduğu ortaya çıkmıştır.

Adıyaman ili Atatürk Barajı Göleti nedeniyle üç tarafı sularla çevrili bir yarımadaya dönüşmüş durumdadır. Adıyaman ilinin Atatürk Barajı Göleti nedeniyle içme suyu ve sulanabilir arazi miktarı itibariyle yeterli su kapasitesine ulaştığı gözle görülür bir açıklıktadır. Barajın yapılmasıyla birlikte yerinden yurdundan olan insanların ne şekilde iskân edileceği ayrı bir problem kaynağı olarak durmaktadır.

Ayrıca barajın yapıldığı bölgenin 1. derece deprem bölgesi olduğu iddia edilmektedir. Deprem bölgesinde, proje kapsamında yapılacağı belirtilen 1 baraj 4 tünel ve 1 adet su bendinin yapılacak olması bütün bölge halkını endişelendirmektedir.

Barajın etki alanında köylerde 1994-1995 yılında kadastro işlemleri yapılmış ve kesinleşmiştir. Bu dönemde bölgede çatışmalı ortam nedeniyle sahada değil masa başında kadastro işlemlerinin yapıldığı belirtilmektedir. Bu nedenle yapılan çalışmalar ve tespitler zeminle örtüşmemektedir. Köylünün toprağı hazine veya orman arazisi olarak kayda geçirilmiştir. Bu durum da kamulaştırma işlemleri sırasında ayrıca bir mağduriyet yaratmıştır.

Tüm bu şartlar, insanların tüm geçim olanaklarını ellerinden alarak insanları göçe zorlamaktadır. Yani, bir anlamda barajın yapıldığı alanların insansızlaştırılması ve tarihinin yok edilmesi projesi devrededir. Bu barajın, sulama-enerji barajı değil, güvenlik barajı olduğu iddiaları da mevcuttur.

Yöre halkı bu barajın yapılmasına karşı çıkarak 2000’e yakın imza toplayıp iradesini ortaya koymuştur.

Koçali Baraj Projesinin etki alanında kalacak bölge, sulak alanları, orman alanı, binlerce ceviz ve diğer meyve ağacı, yüzlerce söğüt ağacı, tarım arazisi ve yabani hayvan türleriyle doğanın çok çeşitli yaşam alanlarına sahip bir bölgedir. Bugüne kadar yapılmış ve planlanmış onlarca baraj ve HES projesiyle pek çok yerleşim yerinin suya erişim hakkı engellenmiş, nehir, çay ve derelerin barajlarda toplanmasıyla başta balık türleri olmak üzere sudaki yaşam da kısmen yok olmuştur. Bir bölgeye hayat verecek iddiası ile doğal hayatı sonlandırmaya çalışmak, alternatif enerji ve sulama projeleri düşünüldüğünde, barajın kamu yararına yapıldığı iddiasını çürütmektedir. Doğanın milyarlarca yılda meydana getirdiği doğal yaşam alanları , yapılacak olan Koçali Baraj Projesiyle bir iki yıl içinde yok olacaktır.

Bu bağlamda;

1-Koçali Baraj Projesi nedeniyle kaç köy ve mezra su altında kalacaktır? Kaç köy ve mezra doğrudan veya dolaylı olarak etkilenecektir?

2-Köyünden göç edenler geçimlerini ne ile sürdürecekler? İskan problemini nasıl çözeceksiniz? Bunun güvencesini nasıl sağlayacaksınız?

3-Yapılan nehir tipi ve biriktirmeli HES’ler(baraj) sebebiyle evlerini boşaltmak zorunda kalan ya da geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan; fakat hayvanlarını otlatacak mera bulamayan bölge vatandaşı için nasıl bir alternatif geçim kaynağı ve yaşam şekli düşünülmektedir?

4-Yapılan nehir tipi ve biriktirmeli HES projelerinin bölgeyi insansızlaştırmaya sebep olacağı öngörülmekte midir?

5-Bakanlığınızca, alternatif sulama ve enerji projeleri hakkında herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa, araştırma sonuçları nelerdir?

6-Baraj projesi nedeniyle yok olacak bitki ve hayvan türleri hakkında herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa herhangi bir envanter mevcut mudur?

7-Barajın yapıldığı alanda herhangi bir deprem hattı geçmekte midir? Deprem hattı mevcut ise nasıl bir önlem alınmıştır?

8-Koçali Barajı İnşaatı İhalesi hangi firmaya/firmalara ne kadar bedelle verilmiştir?

9-Bu projenin doğrudan ya da dolaylı olarak civarda yapılması planlanan maden işletmecilerine su sağlamakla ilgisi var mıdır? Varsa hangi maden işletmelerine su sağlanacaktır?

10-Baraj civarında yaşamaya devam edecek olan halk, su kullanım hakkı çerçevesinde, nehir ve derelerin ticari bir şirketin malı haline getirilen suyunu tarım ve hayvancılık alanlarında ücretsiz olarak kullanabilecek mi? Bunu hangi yöntemlerle güvence altına alıyorsunuz? Yoksa su, halka şirket tarafından parayla mı satılacak?

11-Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapımı tamamlanan kaç HES ve baraj projesi vardır? Verimlilikleri nedir? Bölgenin ihtiyacı olan enerjinin ve sulamanın % kaçı bu HES’ ler ile sağlanmaktadır?

12-Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde şu anda yapımı devam eden ve planlanan kaç nehir tipi ve biriktirmeli HES (baraj projesi) vardır? Kaç tanesi güvenlik amaçlı yapılmaktadır?

13-Yöredeki halk tarafından bu projelerin istenmediği yüksek sesle dile getirildiği halde, bölge insanının yaşamını ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyen ve ekolojik dengeyi bozan HES ve Güvenlik Barajlarını neden yapmaya devam ediyorsunuz? Bölge halkının bu karşı çıkışını da dikkate alarak söz konusu barajın yapımını iptal etmeyi düşünüyor musunuz? Ya da baraj yapımına ilişkin olarak halkın yaklaşımını tespit etmek ve bu yaklaşım doğrultusunda hareket etmek için bir referandum yapmayı düşünür müsünüz?” dedi.

Güne Bakış Haber Merkezi

 

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Kapalı