Yıldırım, açığa alınan öğretmen sayısını sordu

23 Temmuz 2016 Cumartesi, 08:47

HDP Milletvekili Yıldırım’dan Soru Önergesi

Yıldırım, açığa alınan öğretmen sayısını sordu

 

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevaplaması isteğiyle soru önergesi verdi.

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, soru önergesinde, “Cizre ve Silopi’de görev yapan öğretmenlerin izne gönderilmesi, öğrenci yurtlarının boşaltılması, eğitim ve öğretimin aksaması ve artan çocuk ölümlerine karşı Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Yürütme Kurulunun 14 Aralık 2015 tarih ve 2015-785/04-164 sayılı kararıyla demokratik eylem ve etkinlikler yapma kararı almış ve üyelerine bildirmiştir. Adıyaman Merkezde öğretmen olarak görev yapmakta olan ve aynı zamanda Eğitim-Sen Adıyaman Şube eş başkanı olan Ayşegül YÜCETAŞ ve Adıyaman Merkezde öğretmen olarak görev yapan Suna ATEŞ’in söz konusu karar doğrultusunda demokratik hakları gereği olan basın açıklamasında bulunuldukları gerekçesi ile bakanlığınız tarafından haklarında soruşturma açılmıştır. Söz konusu soruşturma Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna kadar taşınmıştır. Yüksek Disiplin Kurulu 18.07.2016 tarih ve 97202150-903.08.02-E.7624132 sayılı yazısı ile söz konusu eylem ve etkinliklere katıldıkları gerekçesi ile iki eğitim emekçisinin savunmalarını talep etmiştir.

Kamu görevlilerinin, sendikalarının aldığı kararlar doğrultusunda toplu eylem hakkına sahip oldukları; uluslararası sözleşmelerde, Anayasa ve mahkeme kararlarında hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tanınmaktadır.  Bu konuda çok sayıda AİHM, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve idari yargı kararı bulunmaktadır. Sendika üyelerinin sendikalarının ya da bağlı oldukları konfederasyonların kararı doğrultusunda, iç hukuk ve uluslararası hukukta güvence altına alınan demokratik haklarını kullanmaları suç olarak değerlendirilemez.

Bilindiği üzere 15 Temmuz’da Türkiye demokrasisine yönelik ciddi bir darbe girişimi olmuştur. Türkiye halklarının, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın bu duruma karşı durması darbeyi püskürtmüştür. Darbenin boşa çıkartılması, darbecilerin gözaltına alınması ve tutuklanması ile birlikte kamuda da paralel yapı ile ilişkili olduğu gerekçesi ile şuana kadar basına yansıdığı üzere 21 bini eğitimci olmak üzere 60 bine yakın kamu personeli açığa alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmış durumdadır.  Bu soruşturmaların her birinin hukuk ilkeleri çerçevesinde yapılması gerekirken birçok kurumun bu durumu fırsat bilip paralel yapı ile hiçbir alakası olmayan muhalif, demokrat kamu emekçilerine yönelik açığa almalar, görevden uzaklaştırmalar ve soruşturmalara yer verdiği ya da mevcut soruşturmaları hızlandırdığı görülmektedir.

Darbe girişimi Türkiye’nin demokrasi ihtiyacını bir kez daha tüm gerçekliğiyle ile açığa çıkarmıştır. Türkiye’nin bu kritik günleri aşması ve bir daha asla darbe ve darbe girişimleri ile karşı karşıya kalmaması için hızla demokratikleşmesi gerekmektedir. Bu temelde toplumsal muhalefetin temel dinamiği ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan sendikaların yürüttükleri hak ve özgürlüklerin suç olarak değerlendirilmemesi, aksine güçlendirilmesi elzemdir.” dedi.

Yıldırım, “Bu bağlamda;

Ayşegül Yücetaş ve Suna Ateş hakkında yürütülen soruşturmaları AİHM, Anayasa, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları, Türkiye’nin taraf olduğu İLO sözleşmeleri kapsamında güvence altına alınan sendikal haklar bağlamında nasıl değerlendirmektesiniz?

Adıyaman Merkezde öğretmen olarak görev yapmakta olan ve aynı zamanda Eğitim Sen Adıyaman Şube eş başkanı olan Ayşegül Yücetaş ve yine Adıyaman Merkezde öğretmen olarak görev yapan Suna Ateş hakkında sendika kararları doğrultusunda eylem ve etkinliklere katıldıkları gerekçesi ile yürütülen soruşturmaların zamanlaması tesadüf müdür?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuda başlayan “açığa alma dalgası”, fırsat bilinerek kamuda görevli ve paralel yapı ile hiçbir ilişkisi olmayan muhalif, demokrat, akademisyen, Kürt, farklı yaşam felsefesi ve inançlara sahip kamu emekçileri de açığa alınmaya mı çalışılmaktadır?

15 Temmuz 2016 tarihinden sonra bakanlığınızda açığa alınan çalışan sayısı kaçtır? Bunlardan sendika üyesi olanların sendikalara göre dağılımı nedir?” diye sordu.

Güne Bakış Haber Merkezi

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz