Güncel

Tüm borçlar faizsiz yapılandırılıyor

Toplumun her kesimine ‘vergi’ müjdesi

Tüm borçlar faizsiz yapılandırılıyor

 

Bakan Ağbal’dan alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında açıklamalar.  – Maliye Bakanı Naci Ağbal:  “(Öğrenim kredisi) Öğrencilerimize de, ailelerine de buradan seslenmek istiyorum. Bu borçlarını da bu kanun kapsamında çok daha düşük tutarlarda isterlerse taksitle ödeme imkanı geliyor.  Yani vatandaşın geçmişe dönük herhangi bir tereddüdü kalmayacak. Yine daha önce beyan etmeyi unuttuğu vergileri ile ilgili olarak kanun çerçevesinde pişmanlık hükümlerinden yararlanması imkânı getiriyoruz. Vatandaşımızın kamuya olan borçlarını kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle kolaylıkla ödenmesi imkanı temin ediyoruz”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, öğrenim kredisi ile ilgili, “Öğrencilerimize de, ailelerine de buradan seslenmek istiyorum. Bu borçlarını da bu kanun kapsamında çok daha düşük tutarlarda isterlerse taksitle ödeme imkanı geliyor” dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Bakan Ağbal, “İnşallah bu yapılan yasal düzenlemeyle mükellefler önümüzdeki aylarda en azından bu kurumlarla olan gerek borç ödeme ilişkisi bakımından, gerekse mahkemelerde devam eden davalar bakımından büyük bir kolaylığa kavuşmuş olacaklar. Biz bu kanunu yeniden yapılandırma kanunu olarak ifade ediyoruz. Yeniden yapılandırma kanunuyla vatandaşlarımızın kamuya olan borçlarını daha az tutarda ve daha kolay bir şekilde ödeme imkanı getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Her ne şekilde olursa olsun vergi dairelerine borcunuz varsa, bu borcun tutarı 50 liranın altındaysa bu takdirde biz maliye olarak bu borçları siliyoruz. Dolayısıyla vatandaş bu borcu ödemekten kurtulacak. Bu kapsamda yaklaşık 29 milyon adet dosya var. Bütün bu dosyaları da işlemden kaldırıyoruz” dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Bakan Ağbal, “Vatandaşım hazineye ait olan taşınmazları kullanabiliyorlar. Bizde maliye olarak onları geriye dönük olarak ecrimisil alacağı tahakkuk ettiriyoruz. Bu kapsamda yaklaşık şuan 158 bin vatandaşımız var. Bu vatandaşımızın vergi dairelerine 600 miyar lira tutarında ecrimisil borcu var. Burada da eğer kanun kapsamında müracaat ederlerse bu borçlarını ödeme konusunda önemli kolaylılar getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Kanunun sadece vergi dairlerine, gümrük dairelerine olan borçlardan ibaret olmadığını, vatandaşların belediyelere olan borçlarını da kapsadığını belirten Bakan Ağbal, “Bugün vatandaşlarımızın belediyelerde Emlak Vergisi borçları var. En çok gündeme gelen konu yine vatandaşlarımızın Çevre Temizlik Vergisi var, atık su ücretleri var. Bunları yaygın olarak konuşup bildiğimiz konular. Belediyelere emlak vergisi borcu olan, belediyelere Çevre Temizlik Vergisi borcu olan, su borcu olan, atık su borcu olan vatandaşlarımızda bu kanun hükümlerinden yararlanabilecekler” açıklamasında bulundu.

Yapılan önemli düzenlemelerden birinin de düşük borçlara yönelik olduğunu söyleyen Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

“Borç var ama çok düşük, ne kadar 50 lira ve altında. Bu kanunda şöyle bir düzenleme yaptık. Her ne şekilde olursa olsun vergi dairelerine borcunuz varsa, bu borcun tutarı 50 liranın altındaysa bu takdirde biz maliye olarak bu borçları siliyoruz. Dolayısıyla vatandaş bu borcu ödemekten kurtulacak. Bu kapsamda yaklaşık 29 milyon adet dosya var. Bütün bu dosyaları da işlemden kaldırıyoruz. Maliye Vergi Dairesi bu tahsil işlemlerinden kurtulmuş olacak hem de vatandaşlarımızın gerçekten bu küçük tutarlı ve 2011 yılından önceki dönemlere ait olan bu borçlarından kurtulacaklar. Burada özellikle 2011 ve öncesine ait borçlar olduğunu ifade ediyorum. Bu kapsamda yaklaşık 1.2 milyar liralık bir kamu alacağından vazgeçmiş oluyoruz.”

 

5 yıllık bir taksitlendirme imkânı getirdik

“Yine yaptığımız düzenlemede biliyorsunuz tarımsal amaçlı kooperatiflerimiz var. Bu tarımsal amaçlı kooperatiflerimizin Tarım Bakanlığı’nda kullandığı krediler var” diyen Bakan Ağbal, “Tarım Bakanlığımız kooperatiflere tarımsal amaçlı faaliyetlerde kullanmak üzere kredi veriyor. Burada da kooperatiflerimiz bu bakanlığa olan borçlarını bu kanun kapsamında yeniden yapılandırabilecekler. Bu tarımsal amaçlı kooperatiflerin bakanlığa olan borçlarını yapılandırırken şöyle bir kural benimsedik; bir kere 5 yıllık bir taksitlendirme imkânı getirdik. Normal diğer taksitlendirme imkânından daha farklı, daha uzun süreli bir taksitlendirme imkânı yılda bir defa ödeyecekler. Çünkü bunlar tarımsal faaliyet imkânı içerisinde olan kooperatifler olduğu için yılda bir defa ödeme yapacaklar. Ayrıca herhangi bir şekilde bu 5 yıllık süre içerisinde bir faiz almayacağız. Bu da tarımsal amaçlı olan kooperatiflerimizin bakanlığa olan borcu için önemli bir iyileşme getiriyor. 2’nci olarak bakanlığa olan borçlarını yapılandıran kooperatifleri kendi üyelerinde olan alacakları var. ‘Bir tarımsal üretim kooperatifinin üyesiyim benimde kooperatife borcum var acaba bu kanundan yaralanabilecek miyim?’ Evet yararlanabileceksiniz. Dolayısıyla bu da tarımsal amaçlı kooperatif üyesi olan çiftçilerimiz için büyük bir ödeme kolaylığı getirmiş olacak” şeklinde konuştu.

Organize sanayi bölgesi yönetimlerinin ve küçük sanayi sitelerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na borçları olduğunu kaydeden Bakan Ağbal, bunları da yapılandıracaklarını söyledi. Orman köylerinde oturan orman köylülerin ve bu köylülerin oluşturduğu tarımsal kalkınma kooperatiflerinin de borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına alındığına dikkat çeken Ağbal, “Yılda bir defa ödemeli ve faizsiz dolayısıyla orman köylerimizin borçlarının da bu anlamda yapılanması kendileri için büyük bir kolaylık olacak. Gördüğünüz gibi burada hükümet olarak köylümüzün, esnafımızın sanayicimizin bütün işletmelerin kamuya olan borçlarını yapılandırmak suretiyle önemli bir kolaylık paketini inşallah bu kanunla aşmış oluyoruz. Yine geniş toplum kesimlerini ilgilendirmesi bakımından meslek örgütü üyelerimizin yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerimizin, esnaf sanatkârlar üyelerimizin, TÜRMOB üyelerimizin, Türkiye Barolar Birliği üyelerimizin bu meslek kuruluşlarına olan borçlarını da yeniden yapılandırıyoruz. İnşallah burada da aidat borçlarını vatandaşlarımız kolaylıkla taksitle ödeme imkânına kavuşacaklar” diye konuştu.

 

67 milyar tutarındaki prim borçlarını da yapılandırma imkânına kavuşuyor vatandaşımız

Yeniden Yapılandırma Kanunu çerçevesinde alacak türleri arasında önemli bir başlığı da SGK’ya olan borçların oluşturduğunu ifade eden Bakan Ağbal, konuya ilişkin şunları söyledi:

“SGK’ya borçlu yaklaşık 3 milyon işveren var. Birde işveren olmayıp ta çeşitli şekillerde SGK’ya prim ödeyen vatandaşlarımız var. Bunların yaklaşık 57.4 milyar lira borcu var. Yine genel sağlık sigortasından da 5.9 milyon vatandaşımızın 10.3 milyar lira genel sağlık sigortası prim borcu var. Bu kanun kapsamında yaklaşık 67 milyar lira yapıyor. 67 milyar tutarındaki bu prim borçlarını da yapılandırma imkânına kavuşuyor vatandaşımız. Peki, bu kapsamda hangi prim borçları var? Sigorta primleri var. Topluluk ve işsizlik sigortası primleri, soysal güvenlik destek primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, genel sağlık sigortası primi ve birde SGK’ya olan idari para cezaları var. Dolayısıyla hem bu alacakları yeniden yapılandırıyoruz. Hem de buna bağlı olarak gecikme zammı ve gecikme cezasını da bu kanun kapsamında almaktan vazgeçiyoruz. Yasayla getirdiğimiz önemli düzenlemelerden bir tanesi de genel sağlık sigortası olan ve henüz gelir testi yaptırmamış olan vatandaşımızla ilgili genel sağlık sigortası olup bugüne kadar gelir testi yaptırmayan vatandaşlarımıza bu kanun çerçevesinde farklı seçenekler sunuyoruz. Bu kanun yayınlandıktan sonra kanunun yayınını takip eden ay başından itibaren, Eylül ayının başından itibaren 4 aylık süre içerisinde vatandaşlarımız gelir testine başvururlarsa ve yapılan test sonucunda eğer gelirleri asgari ücretin 1 bölü 3’ünün altında çıkarsa bu takdirde geçmişe dönük daha önce test yaptırmadığı için adlarına tahakkuk ettirmiş olduğumuz bütün genel sağlık sigortası primlerini tahakkuk ettireceğiz. Bu vatandaşlarımız için son derece önemli bir düzenlemedir. Ben bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Gelir testini bugüne kadar yaptırmamışsanız, lütfen şuandan itibaren bu kanun hükümlerinden yararlanmak için ilgili kurumlara müracaat edin ve gelir testin yaptırın. Burada vatandaşlarımız sadece ve sadece gelip kendi gelirlerini ilgili idareye müracaat edecekler. Böyle bir müracaat yapılmaması halinde devlet olarak, kişinin gelirinin daha yüksek olduğu var sayımıyla adlarına yüksek prim tahakkukları yapıyoruz. Bu da vatandaşlarımız için önemli zorlukları beraberinde getiriyor. Devletin, hükümetin getirmiş olduğu bu kolaylığı lütfen bütün vatandaşlarımız kullansın. Gelir testinin vatandaş müracaat etti. Geliri asgari ücretin 1 bölü 3’nden daha yüksek ama hala tam bir genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekmiyor. Düşük oranlarda gelir testi sonucuna göre prim ödemesi gerekiyorsa bu grupta olan vatandaşlarımızın da geçmişten gelen primlerini telkin edeceğiz. Gelir testine müracaat etmek vatandaşımızın yararına.”

 

Özelikle gelir testi yapmayan vatandaşlarımızın bu kanun düzenlemelerinden yararlanmaları kendilerinin yararına

Genel sağlık sigortası olan vatandaşların gerek mevcut borçları üzerinden, gerekse yeni yapılan gelir testi sonuçlarına göre güncellenen genel sağlık sigortası prim borçlarının da sadece anaparasını alacaklarını belirten Bakan Ağbal, “Bu da son derece önemli bir düzenleme. Geçmişten gelen bu genel sağlık sigortası primine bağlı alacağa bağlı diğer alacakları tahsilinden vazgeçiyoruz. Ayrıca bu hesaplanan tutarı da 12 eşit taksitle ödeyebilecekler. Vatandaşlarımızın bu çerçevede kanunun yayınlanacağı Ağustos ayı içerisinde Eylül ayı başından itibaren 5 ay içerisinde sosyal güvenlik kurumlarına başvuracaklar. Peşin veya ilk taksit ödemelerini de 6 ay içerisinde yapacaklar. Özelikle gelir testi yapmayan vatandaşlarımızın bu kanun düzenlemelerinden yararlanmaları kendilerinin yararına” dedi.

 

Geçtiğimiz ay Temmuz ayı herhangi bir şekilde bu kanun kapsamında yeniden yapılandırma kapsamına dahil değildir

Bu senenin Haziran ayı ve önceki yıllara ait borcu olan vatandaşların bu kanun hükümlerinden yararlanabileceğini ifade eden Ağbal, “Yapılan yasal düzenlemeye göre 2016 Haziran ayı ve önceki dönemleri kapsıyor. Herhangi bir vatandaşımızın bu senenin Haziran ayı ve önceki yıllara isabet eden bir borcu varsa bu kanun hükümlerinden yararlanacak. Geçtiğimiz ay Temmuz ayı herhangi bir şekilde bu kanun kapsamında yeniden yapılandırma kapsamına dahil değildir. 2016 Haziran ayı temel dönem olarak belirlenmiştir. Bu şekilde yeniden yapılandırılacak alacakları vatandaşlarımız öderlerse, alacağın aslını öderlerse burada alacak aslına bağlı olarak geçmişte hesap ettiğimiz gecikme zammını almaktan vazgeçiyoruz. 2012 yılından bu yana uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 16.80. bu gecikme zammı oranı o kadarda düşük değil, yüksek. Kanunlar çerçevesinde şuanda vergi dairesine borcu olan bütün vatandaşlarımızın ödemesi gereken borcu ödemediği tarihten bugüne kadar hep yıllık yüzde 16.80, aylık 1.40 faizi anaparaya eklemişiz. Ekleye ekleye geliyoruz.  Gelin bu kanun kapsamında müracaat edin borcun aslını ödeyin. Buna bağlı olarak ortaya çıkan gecikme zammında önemli indirimler yapalım. Burada gecikme faizini tamamen siliyoruz. Yurt içi üretici fiyat endeksine göre oluşan rakamlar üzerinden hesaplama yapıyoruz. 2012 yılında gecikme zammı oranı yüzde 16.80. aynı yıl yurtiçi ÜFE oranı yüzde 2.46. 16.80 yerine yüzde 2.46 oranında tutarda ilave ödeme durumuyla karşı karşıya kalınacak. 2013 yılında yurt içi ÜFE oranı 6.78. 2014’te gecikme zammı oranı yüzde 16.80, yurtiçi ÜFE oranı 6.26. 2015 yılı için yurtiçi ÜFE oranı yüzde 5.61. aynı yıl için gecikme zammı oranı yüzde 16.80. vatandaşlarımızın bir gün dahi kaybetmeden gidip vergi dairelerine müracaat etmelerini biran öncede bu alacaklarını yapılandırmalarını bekliyoruz. ekim ayının sonuna kadar vatandaşlarımızın müracaat etme hakkı var. Maliye Bakanı olarak söylüyorum ekimin sonunu beklemeyin. Biran önce gelin başvurun, vergiyle ilgili bu sorunlarınızı çözün, işinize gücünüze bakın. Getirilen imkanlar olağanüstü imkanlar” ifadelerini kullandı.

 

Vergiye bağlı cezaları tamamen ortadan kaldırıyoruz

Vergiye bağlı cezaları tamamen ortadan kaldırdıklarını söyleyen Ağbal, “Geçmişte vatandaş olarak verginizi eksik ödediğiniz için maliye size bir katta ceza yazmıştır. Bunu şuanda vergi dairesi kayıtlarına baksak onu ödemediniz lazım. Ama eğer vatandaşlarımız bu kanundan yararlanmak üzere vergi dairlerine müracaat ederlerse vergi cezalarını eksik ödenen vergiye bağlı cezaları tamamen siliyoruz. Gelir vergisini 100 bin lira eksik ödemişsiniz 2013 yılında. Maliyenin kurallarına göre 100 bin lira eksik ödediyseniz 100 bin lira da bunun cezası var az değil. Ne oldu borcunuz 200 bin lira oldu. Eğer bu vergi aslını öderseniz bu takdirde 100 bin lira olan cezayı tamamen siliyoruz” açıklamasında bulundu.

 

Peşin ödemeyi açıkça teşvik etmek istedik

Konuşmasına örnekler vererek devam eden Ağbal, “Aşağı yukarı gecikme zammının üçte ikisinden vatandaş kurtuluyor. Peki ben vatandaş olarak buna evet diyorum gelip bun borcumu taksitle ödemek istemiyorum. Hemen ödemek istiyorum. Bu durumda diyoruz ki bu 18 bin 960 lira bir rakam hesaplamıştık. 100 bin liranın üzerinde ödeyeceğiniz. Bunun yüzde 50’sinden tekrar vazgeçiyoruz. 8 bin 960 lira ödeyecek. Toplamda bugün cebimde para var hemen ödeyeyim dediniz 109 bin 480 lira. Başlangıçta yaklaşık 155 bin liraydı. 155 bin liralık borcunuzu 109 bin liraya indirerek biranda ödeme imkanına kavuşuyorsunuz. Peşin ödeme indirimi bundan önceki yeniden yapılandırma kanunlarında olmayan bir imkandı. Bu defa özellikle vatandaşlarımıza böyle bir seçenek vererek peşin ödemeyi açıkça teşvik etmek istedik” diye konuştu.

 

Peşin ödemek istiyorum derse bu durumda rakam 167 liraya düşüyor

Bir örnekte trafik para cezalarından veren Ağbal, “Vatandaşımızın Nisan 2013’ten kesilmiş bir 150 liralık kesilmiş trafik para cezası olduğunu varsayalım. Bugün bu kanun çıkmasa vergi dairesi ne kadar tahsil edecek. Mevcut kanunlara göre bunun yüzde 195 faizi olmuş bugüne kadar. 150 liralık borç olmuş 442 lira. Halbuki bu vatandaşımız bu trafik para cezası için kanun çıktıktan sonra vergi dairesine uğrasa çıkarın hesabını ne kadar ödemem gerekir dese bu durumda rakam 183 liraya düşüyor. Üç yıldır ödenmemiş bir borç için 150 liranın üzerine 33 lira ödeyecek. Bunu da peşin ödemek istiyorum derse bu durumda rakam 167 liraya düşüyor. 442 liralık bir borcu 162 liraya düşürmüş oluyoruz” şeklinde konuştu.

 

Vatandaşımız motorlu taşıtlar vergi borcunu taksitle ödeme seçeneğini seçip motorlu taşıtlar vergisini taksitlendirirse fenni muayenesi yaptırabilecek

Bakan Ağbal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Motorlu taşıtlar vergi borcunuz varsa muayeneye gittiğiniz zaman önce git motorlu taşıtlar vergini öde, ondan sonra araç muayenesi yapalım. Eğer vatandaşımız motorlu taşıtlar vergi borcunu taksitle ödeme seçeneğini seçip motorlu taşıtlar vergisini taksitlendirirse bu takdirde vatandaşlarımız fenni muayenesi yaptırabilecek. Bu yasanın getirdiği önemli kolaylıklardan bir tanesi de devam eden davaların sulh yoluyla ortadan kaldırılması. Bugün birçok vatandaşımızın vergi dairesiyle davaları var. Bizimde onlarla davalarımız var. Şuanda mahkeme devam ediyor. 1 yılda mı 2 yılda mı biter belli değil. Vatandaşımızda barış istiyor. Burada yaptığımız düzenlemeyle şuanda devam eden davalarla ilgili olarak vatandaşlarımıza imkan getiriyoruz. Vatandaşımız tamamen kendi ihtiyarındadır. Vergi dairesine müracaat ederde bu kanun hükümlerinden yararlanmak isterse bu durumda yaklaşık 304 bin dava varmış bu durumda biz bu vatandaşımızın daha önce istediğimiz vergi alacağının bir kısmından vazgeçiyoruz.  Mesela rapor yazılmış, dosya görüşülmeye devam ediyor. Herhangi bir şekilde karar çıkmamış. 100 liralık vergi ödemesi gerektiğini düşünmüşüz. Eksik ödemiş bunun 100 lira cezası var. Vatandaşımız bu kanundan yararlanır ben bu borcu hemen ödemek istiyorum derse biz bu vergi cezasını 100 lirayı kaldırıyoruz. 100 lirada alacak aslı vardı onunda yarısını almaktan vazgeçiyoruz. 200 liralık alacak 50 liraya düştü. Davanın safhasına bağlı olarak rakamlar değişiyor.”

 

Özellikle matrah artırımında bulunun ki matrah artırımında bulunan kısma isabet eden cezalardan tamamen kurtulun

Devam eden vergi incelemeleriyle ilgili kolaylıklar getirdiklerini anlatan Ağbal, “Bir vergi incelemesi ya 6 ayda ya da 1 yılda bitmek durumunda. Bu inceleme bittiğinde eğer bir vergi çıkarsa aynen mahkemeye intikal etmiş bir dava gibi vergi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak olan verginin yarısından yüzde 50 kurtulabilir. Cezayı tamamen ortadan kaldırıyoruz. Şuanda dava incelemesi devam eden vatandaşlarımızda bu incelemeden sonra ortaya çıkacak vergiden dolayı kolaylıklar elde etmiş oluyorlar. Yürüyen incelemeler devam ediyor. Eğer inceleme bir ay içinde bitmezse inceleme durduruluyor ve ortadan kaldırılıyor. Bu durumda vatandaş eğer matrah artırımında bulunabilir mi bu süre içinde bulunabilir. Maliye tam tutanak aşamasında bir vergi matrah çıktı. Matrah artırımında bulunursa bu tutarı birbirinden mahsup ediyoruz. Ben şuanda devam eden incelemesi olan vatandaşlarıma sesleniyorum, özellikle matrah artırımında bulunun ki matrah artırımında bulunan kısma isabet eden cezalardan tamamen kurtulun. Bu son derece önemli bir kolaylık. Vatandaşlarımızı pişmanlık hükümlerinden yararlanmaya davet ediyoruz. Pişmanlıktan dolayı ortaya çıkan borcu taksitle alalım” değerlendirmesinde bulundu.

 

Artık her şey gün gibi açık, görebiliyoruz, izleyebiliyoruz ve takip edebiliyoruz

Matrah artımıyla ilgili ise Ağbal, şöyle konuştu:

“Matrah bir vatandaşın bir yıl içerisinde kazandığı tutarı vergi dairesine beyan eder ona biz matrah diyoruz. Katma değer vergisinde ayın içerisinde ne kadar satış yaptınız bir milyon liralık satış yaptınız. Bunu vergi dairesine beyan ediyorsunuz o da bizim için bir matrah. Vatandaşımıza şöyle bir fırsat sunuyoruz, maliye idaresi geçmişe dönük 5 yıl hesaplarınızı inceleyebilir. Kanun buna imkan veriyor. Vergi denetim kurulu her yıl plan yapıyor. Riskli gördüğü mükellefleri incelemeye alıyor. Artık eski Türkiye değil. Artık her şey kayıtlı. Maliye artık eskisi gibi değil. Şimdi çok daha hızlı şekilde vergisini eksik ödeyen vatandaşı, işletmeyi tespit edebiliyorlar. Bugün beyannamelerin yüzde 99’unu artık elektronik ortamda alıyoruz. Çapraz kontroller yapıyoruz. Artık vergi incelemesini karanlıkta iğne arar gibi yapmıyoruz. Önümüzdeki dönemde vergi incelemesi oranları artacak ve vergi incelemelerini çok daha profesyonel çok daha risk odaklı yakın dönemlerde yapacağız. Onun için vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Artık her şey gün gibi açık, görebiliyoruz, izleyebiliyoruz ve takip edebiliyoruz. Onun için bu büyük bir fırsat. Bütün vatandaşlarımız olur geçmişe dönük vergimizi eksik ödemiş olabiliriz o zaman gelin bu kanun hükümlerinden yararlanın. Geçmişteki yapmış olduğunuz beyanlarınızı yenileyin. Ne demek bu mesela 2015 yılında 100 bin lira kazanç beyan etmişsiniz onun üzerinden de gelir vergisi vermişsiniz. Şöyle bir öneri getiriyoruz devlet olarak 100 bin lira beyan ettiğiniz tutarı 15 lira ilave beyan daha verin. Bu durumda bunun üzerinden yaklaşık 3 bin lira vergi istiyoruz sizden. 2015-2014-2013-2012-2011 geçmişe ait 5 yılı eğer vatandaşlarımız vergi dairelerine ilave beyanda bulunurlarsa çok küçük rakamları öderlerse muhasebecileri de, yeminli mali müşavirleri de, esnafımız da rahat eder. Matrah artırımı son derece önemli bir imkan. Bu kapsamda gelir vergisi, kurumlar vergisi gelir kurum stopaj vergisi katma değer vergisi matrahlarını vatandaşlarımız arttırabilecekler. Kira ödemeleri, maliye artık sizden beyanname hazırlamanızı istemiyor. Biz hazırlıyoruz. Kira geliri elde eden bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, herhangi bir şekilde geçmişten dolayı eksik ödediğini düşünen varsa bu kanun çerçevesinde matrah artırımında bulunsun. Bu yasanın getirdiği önemli kolaylıklardan birisi de bizim işletmelerimizin kayıtlarını düzeltmelerine imkan vermek. Bilançonun bir tarafında varlıklar, bir tarafta borçlar var. Değişik adlarla verilen avanslar var. Belli ki burada da gerçek durum kayıtlarla uyumlu değil. Vatandaşlarımıza bu noktada fırsat veriyoruz. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle çıkardığınız maliye idaresine verdiğiniz bu bilançoları gelin düzeltin gerçek duruma getirin.”

 

Eczanelerimize büyük bir müjde vermek istiyorum

“Eczanelerimize büyük bir müjde vermek istiyorum” diyen Ağbal, “Eczanelerimizin yıllardır sorun olarak bizlere getirdikleri stok konusu vardı. Sağlık sistemi içerisinde çok önemli rol üstlenmiş durumdalar. Özellikle ilaç satışlarında kayıtlı sisteme geçişte bütün eczanelerimize teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle ilaç takip sistemini uygulamaya koydular. Fakat zaman içerisinde değişik iskonto sistemlerimiz var. Bu nedenle gerçek durumla, kayıtları arasında farklılık oluştu. Stokta gözüken rakamla gerçek durum birbirinden farklı. Yıllardır bu sorunu bize söylüyorlar. Şuanda gerçek duruma kayıtlarınızı doğru bir noktaya getirin aradaki çıkan tutar üzerinden yüzde 4 katma değer vergisi ödemek suretiyle geçmişten gelen bu sorunlarınızı çözün. Eczacılarımıza hayırlı olsun” dedi.

Varlık barışıyla ilgili yapılan düzenlemeye değinen Ağbal, “Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de vatandaşlarımızın farklı nedenlerle yurtdışında varlıkları var. Geçmişten gelen bir takım parasal hareketler olmuş orada tutmayı tercih etmişler. 2018 yılında uluslararası alanda bilgi paylaşımı başlıyor. Artık ülkeler birbirleriyle bütün bilgileri paylaşacaklar. Benim vatandaşım İngiltere’de parası varsa İngiltere bana bildirecek, bizde İngiltere’ye bildireceğiz. 2018 öncesi vatandaşlarımıza diyoruz ki, yurt dışında bulunan varlıklarınızı, para, döviz, bir takım menkul kıymetler olabilir bunları Türkiye’ye getirin, biz sizden herhangi bir vergi istemeyeceğiz. Bu defa herhangi bir vergi öngörmüyoruz. Sadece ve sadece varlığınızı getirin Türkiye’de ister bir gayrimenkul alın, ister bankada bir mevduat yapın, ister devlet tahvili, ister gidin şirket kurun karar sizin paramı getirdim ama farklı bir yere götürmek istiyorum götürün ona karışan da yok. yepyeni bir sistem başlıyor artık para nerede olursa olsun ülkeler birbirleriyle paylaşacak. Böyle bir dönemde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla paralarını Türkiye’ye getirsinler. İşletmelerine dahil etsinler, bilançolarını kuvvetlendirsinler.  Yurt içi varlıklarınızı da işletme kayıtlarına alırsanız herhangi bir vergi incelemesi yapmayacağız. Biz temelde vatandaşımızın masumiyet karinesine uygun olarak kazanmış olduğu varlığı işletmesine koyduğunu düşünüyoruz. Varlık barışı çerçevesinde de vatandaşlarımızın bu imkandan yararlanmasını ümit ediyorum. Bugün birçok ülke benzer düzenlemeler yapıyor. Herkes kendi vatandaşının parasını kendi ülkesine getirmek için kanunlar çıkarıyor. Sadece Türkiye yapmıyor” açıklamasında bulundu.(İHA)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu