Anasayfa / Güncel / İki gençten biri mutsuz!
??????????????????????????????????????????????????????????

İki gençten biri mutsuz!

Gençlik haftasında gençliğin durumu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlanırken, ülkemizdeki gençleri istatistiklerin ışığında değerlendirmek istedik. Okuyan gençleri, okulu bitiren gençler, iş bulan veya işsiz kalan gençlerin oranı ne, iş bulanlar daha çok hangi alanda iş buluyor, sanalda yaşayanla, gerçekte yaşayan gençlerin oranı ne, en önemlisi de gençler mutlu mu, mutsuz mu? İşte TUİK verileriyle gençlerimiz…

Türkiye’de 2016/’17 öğretim yılında yüzde 41,7 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2017/’18 öğretim yılında yüzde 45,6’ya yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde bu oran yüzde 39,6’dan yüzde 44’e yükselirken kadınlarda yüzde 43,9’dan yüzde 47,4’e yükseldi.

Genç işsizlik geriledi

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2017 yılında yüzde 20,8 iken 2018 yılında yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 17,6 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 25,3 oldu.

Dört gençten biri hem eğitimsiz hem işsiz

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada dört gençten birinin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığı bildirildi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018 yılında yüzde 24,5 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 15,6, genç kadınlarda ise yüzde 33,6 oldu.

Çalışan iki gençten biri hizmet sektöründe

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde istihdam oranı bir önceki yıla göre incelendiğinde; gençlerin istihdam oranı 2018 yılında 0,7 puan artarak yüzde 35 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde; istihdam oranının genç erkeklerde 1 puan artarak yüzde 46,4 ve genç kadınlarda ise 0,4 puan artarak yüzde 23,4 olduğu görüldü.

Genç istihdamı sektörlere göre incelendiğinde ise; istihdam edilen gençlerin yüzde 16,6’sının tarım sektöründe; yüzde 30’unun sanayi sektöründe; yüzde 53,3’ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 14,1’inin tarım sektöründe, yüzde 36’sının sanayi sektöründe, yüzde 49,9’unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 21,8’inin tarım, yüzde 17,9’unun sanayi, yüzde 60,4’ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

On gençten dokuzu internette

“Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” ve gençlik haftası dolayısıyla TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada her on gençten dokuzunun internet kullandığı bildirildi.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; internet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017 yılında yüzde 90 iken 2018 yılında yüzde 93’e yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2018 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3,6 puan artarak yüzde 96,9, genç kadınlarda ise 2,3 puan artarak yüzde 89 oldu.

İki gençten biri mutsuz

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 55,4 oldu. Mutluluk oranı, 2018 yılında genç erkeklerde yüzde 53,5, genç kadınlarda ise yüzde 57,2 olarak gerçekleşti.

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı yüzde 50,5 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 20 ile başarı, yüzde 18,9 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde yüzde 23,8 ile başarı, kadınlarda yüzde 23 ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırayı yüzde 14,9 ile sevgi, kadınlarda ise üçüncü sırayı yüzde 16,1 ile başarı aldı.

Gençlerin yüzde 76’sı işinden memnun olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin yüzde 76’sı çalıştığı işinden memnunken yüzde 48,7’si elde ettiği kazancından memnun oldu. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 77,2, elde ettiği kazanç memnuniyeti ise yüzde 48,3 olurken genç kadınlarda bu oranlar yüzde 73,8 ve yüzde 49,4 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 58,3’ü almış olduğu eğitimden memnun oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin yüzde 58,3’ü şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduklarını beyan etti. Genç erkeklerin yüzde 57,7’si almış oldukları eğitimden memnun olurken bu oran genç kadınlarda yüzde 59 oldu.

Gençlere bakış!

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” ve gençlik haftası kapsamında genç nüfusa özel istatistiklere değinildi. Açıklamada etkin gençlik politikaları üretmenin önündeki engelleri aşma ve kalıcı çözüm sağlayacak yapısal değişiklikleri gerçekleştirme doğrultusunda atılacak en önemli adımın ülkemizdeki gençlerle ilgili eğitim, sağlık, kişisel yaşam, işgücü, sosyal katılım, gelirden eşit pay alması vb. önemli konularda politika üretilmesi olduğu belirtildi.

Türkiye yaşlanıyor

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü, 2018 yılına ait gençlik istatistiklerini değerlendirdi. Yapılan açıklamada ülkemizin Avrupa Birliği ülkelerine göre oldukça genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen yakın bir gelecek içerisinde doğuşta beklenen ömrün uzaması ve toplam doğurganlık hızındaki azalış nedeniyle gittikçe yaşlanan bir nüfusa sahip olunacağı belirtildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8’ini oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51,2’sini erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise kadın nüfus oluşturdu.

  Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1 olacağı öngörüldü.

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis Türkiye’den daha genç

ADNKS sonuçlarına göre; 2018 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,4 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 23,5 ile Şırnak ve yüzde 22,7 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 12,8 ile Muğla, yüzde 13 ile Balıkesir ve yüzde 13,5 ile İzmir oldu.

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinden oluşan TRC1 Bölgesi 2018 yılı genç nüfusu da değerlendirildi. Bölgemiz illerinden Gaziantep nüfusunun (2.028.563) yüzde 17,4’ünü “15-24” yaş grubundaki genç nüfus (352.595) oluşturdu. Bu durum Gaziantep’in genç nüfus oranının Türkiye ortalamasından daha fazla olduğu sonucunu ortaya koydu. Genç erkek nüfus genç nüfusun yüzde 50,4’ünü, genç kadın nüfus ise yüzde 49,6’sını oluşturdu.

Adıyaman nüfusunun (624.513) yüzde 17,7’sini “15-24” yaş grubundaki genç nüfus (110.629) oluşturdu. Adıyaman’ın genç nüfus oranı Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleşti. Genç erkek nüfus genç nüfusun yüzde 50,5’ini, genç kadın nüfus ise yüzde 49,5’ini oluşturdu.

Kilis nüfusunun (142.541) yüzde 19,3’ünü “15-24” yaş grubundaki genç nüfus (27.533) oluşturdu. Kilis’in genç nüfus oranı da Türkiye ortalamasından fazla oldu. Genç erkek nüfus genç nüfusun yüzde 50,8’ini, genç kadın nüfus ise yüzde 49,2’sini oluşturdu.

Güne Bakış Haber Merkezi

Bu Habere de Bakın

Üniversitelere e-kayıt işlemleri başladı

Üniversitelere Elektronik Kayıt (e-kayıt) işlemleri 16-21 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. YÖK tarafından, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir