Güncel

Görevden uzaklaştırılanlara neler yapılacak

SGK’da Kurum ve Kuruluşlara Fetö Uyarısı

Görevden uzaklaştırılanlara neler yapılacak

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, kamu kurum ve kuruluşlardan görevden uzaklaştırılan ve el çektirilenler ile ilgili uyarıda bulundu.

SGK Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, 5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan açığa alınan veya görevine son verilenler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin açıklamada bulundu.

Kurumlara uyarılarda bulunan Fuat Tekin, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliğinin, mensubiyetinin veya iltisakının yahut irtibatının olduğunun değerlendirilmesi için görevden uzaklaştırılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılar hakkında yapılacak işlemler belirlidir.  aşağıda açıklanmış olup, söz konusu sigortalıları çalıştıran kamu idarelerince ilgililer hakkında yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Haklarında 5434 sayılı kanun hükümleri uygulanan sigortalılar ve haklarında 5510 sayılı kanun hükümleri uygulanacak olan sigortalılar 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmış olması nedeniyle haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam eden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bedine tabi sigortalılardan yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda görevden uzaklaştırılan/açığa alınan ve Kurumlarınca açık aylığı ödenmeye başlananların, bu aylıklarının ödenmeye başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli keseneği ve kurum karşılıklarının ½ oranında ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle,   Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak bildirimlerinde bu hususlar dikkate alınarak ve sigortalının ‘durum kodu’ alanına ‘A’ kodu girilmek suretiyle kesenek/prim tutarlarının ½  oranında tahakkuk ettirilerek aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi gerekiyor.  Söz konusu sigortalılardan 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (13) ve (14) üncü sıra numarası kapsamında fiili hizmet süresi zammından ½ oranında yararlanacakların, fiili hizmet süresi zammı karşılık tutarlarının ‘F.H.Z Gün Sayısı’ alanına ½ oranında hesap edilen gün sayısı girilmek suretiyle tahakkuk ettirilerek Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgelerinin gönderilmesi gerekiyor.  5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (13) ve (14) üncü sıra numaraları dışında fiili hizmet süresi zammından yararlanmaya müstahak bir görev de bulunan sigortalıların açığa alındıkları süre içeresinde fiilen bu görevlerini yapmaları mümkün olmadığından bu süreler için fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaları, gerekmektedir” dedi.

Tekin açıklamasının devamın da, “5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan gerek haklarında 5434 gerekse de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulananlardan açığa alınanlar için Hizmet Takip Programına (HİTAP) yapılacak veri girişlerinde, hizmet cetveli alanında,  görevden uzaklaştırıldığına dair kaydın girilmesi, unvan bilgisi alanında, bulunduğu en son unvan kaydının kapatılması (sonlandırılması) gerekiyor. Tekrar aynı unvanlı yeni bir kayıt açılması ve bu kayıtta ‘Unvan Oranı’  seçeneği ‘yarım’ olarak seçilmesi gerekiyor. Görevden uzaklaştırılan personelin daha sonra görevine iade edilmesi  halinde, hizmet cetveline  görevine iade edildiğine dair kayıt ile unvan bilgisindeki son kaydın kapatılıp yeni unvan kaydının açılarak ‘Unvan Oranı’  seçeneğinin ‘Tam’ seçilmesi gerekiyor. Görevine iade edilen personelin açıkta geçen süresine ait  bilgilerin (aylık ve kesenek/prim) açık süre bilgileri alanına girilecek. Görevine iade edilen personelin açıkta geçen süresinde eksik ödenen maaşlarının ödenerek kesenek/primlerin gönderilmesi halinde, daha önce yarım olarak seçilen ‘Unvan Oranı’  seçeneğinin tam olarak güncellenecek. Görevden uzaklaştırılan personelin görevine son verilmesi halinde, görevine son verilmesine ilişkin işlemin hizmet cetveline işlenmesi, unvan bilgisinin kapatılması ve açık süre bilgilerinin (aylık ve kesenek/prim)  girilmesi, gerekmektedir.

HİTAP programa girilen bilgilerin her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere, kişilerin açığa alındığı, görevine iade edildiği, görevine son verildiği  tarihlerden itibaren  en geç 90 gün içinde girilmesi gerekmekte olup, bilgilerin 90 günlük süre içinde girilmemesi durumunda 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile eklenen paragraf uyarıca idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan gerek haklarında 5434 gerekse de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulananların soruşturmalarının tamamlanmasını müteakip haklarında Devlet memurluğundan çıkarılma cezası verilenlerin tescil kayıtlarının Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi verilmek suretiyle yasal süresi içerisinde kapatılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.(İHA)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu