Güncel

Elektronik Tebligat Büyük Tasarruf Sağlayacak

Elektronik Tebligat Büyük Tasarruf Sağlayacak

 

Adıyaman Defterdarı Orhan Mutluay, 1 Ocak tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemine geçileceğini ve bu sistem ile milli servetin korunacağını kaydetti.

Defterdar Orhan Mutluay, her yıl milyonlar tebligatın mükelleflere iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiğini, bunun hem kağıt israfına, hem de binlerce Liralık harcamaya neden olduğunu vurguladı.

Yeni uygulama ile büyük bir tasarruf sağlanacağını kaydeden Orhan Mutluay, “Vergi dairelerince düzenlenen ve mükellefler ile diğer muhataplarına 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakların 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı ile elektronik ortamda tebliği edilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

Bu kapsamda, kurumlar vergisi, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar. Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç ayrıca isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler girmektedir.

Mükellefler, bizzat veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla yada elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla vergi dairesine verilecekleri elektronik talep bildirimine istinaden elektronik tebligat adresi edinebilecekler.

Elektronik tebligat bildirimini süresinde, vergi dairesine beyan etmekle, beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle sorumludurlar. Getirilen yükümlülüklere uymamaları halinde V.U.K’nun mükerrer 355 maddesindeki özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Mükelleflerimizin cezai işlemlere maruz kalmamaları için yılsonunu beklemeden belirlenen usul ve esaslara uymaları ve biran evvel elektronik tebligat adreslerini almaları yaralarına olacaktır” ifadelerini kullandı.(İHA)

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Kapalı