Breaking News
Anasayfa / Gerger / Eğitimde ‘beklenen’ değişim

Eğitimde ‘beklenen’ değişim

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 vizyonunu açıkladı

Eğitimde ‘beklenen’ değişim

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Eğitim Vizyonu toplantısında yaptığı açıklamada, “Pedagojik formasyon şartı kalkıyor, sözleşmeli öğretmenlik süresi kısalıyor” dedi. Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı değişim, toplumun birçok kesimi tarafından beklenen değişim olarak yorumlandı.

Esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız” dedi.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğretmen sayımızı 920 binin üzerine çıkardık. Hiçbir eğitim kademesinde derslerin boş geçmemesini temin ettik. Ders kitaplarını tüm öğrencilere ücretsiz olarak veriyoruz. Eğitimin içeriğinin geliştirilmesi konusunda da pek çok adım attık. Bu konuda arzu ettiğimiz ilerlemeyi kaydedemediğimizi özeleştiri olarak her fırsatta ifade ediyorum.

 

Eğitimde İstediğimiz Sonuçları Alamamanın Muhasebesini Yapıyoruz

Eğitim öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir. İnsana dair olumlu ve olumsuz her şeyi eğitimin içinde bulmak mümkün” açıklamasında bulundu.

Eğitimde çok ileri gidip ekonomide çok geri kalmış toplum örnekleri bulmanın pek mümkün olmadığını belirten Erdoğan, “Eğitimin insanı geliştiren değil insanı formatlayan bir mekanizma olarak görülmesi nesillerimizin heba edilmesine yol açmıştır. Biz çocuklarımızı diploma yapma peşinde koşarken onların gönüllerini doyurmayı ihmal ettik. Çocuklarımızın terbiyesini eksik bırakmakla ne büyük hata yaptığımızı daha iyi anlıyoruz. Geçmişte FETÖ gibi terör örgütleri eğitim sisteminin bu eksiğini kullanarak toplumumuzu ele geçirmeye çalışmışlardır. 18 başlık altında sıralanan hedeflerden oluşan 2023 eğitim vizyonunun işe insandan başlıyor olmasını isabetli bulduğumu belirtmek isterim.

Eğitimde istediğimiz sonuçları alamamanın muhasebesini yaptık, yapıyoruz.

Eğitimde bir yanlış yapıldığında nesiller, asırlar kaybedilir. Atılan her adımı dikkatle tartmak zorundayız. Eğitim işi ertelenemez, geciktirilemez. Dershane meselesi bunun en çarpıcı örneğidir. Eğitim sistemimizi dershanelere ihtiyaç duymayacak hale getirmeye çalıştık. Her şeyi okullarımızda halletmemiz gerekir dedim. Bu başarılamadı, geç başarıldı. Zaman kaybıyla FETÖ’ya yılda 1 milyar 2 milyar para kazandırdı. Dershanelerin üzerine kararlıkla gidince işin ucu darbe girişimine vardı.

Paralel eğitim sistemi varlığını sürdürüyor. Bu sorunu gerçekçi bir şekilde çözmüş olacağız. Bizim kültürümüzde öğretmenlerin hakkı neredeyse anne babalarımızın seviyesindedir.” dedi.

 

Sözleşme Süresi 6 Yıldan 4 Yıla İniyor, Pedogojik Formasyon Şartı Kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak.

Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Halen 4+2 olmak üzere 6 yıl olan sözleşme süresini 3+1 4 yıla indiriyoruz. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz.

Artık bu eğitimi bakanlığımız kendisi verecek. Halen ihtiyari olan anaokulu eğitimini de gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz.” açıklamasında bulundu. Lütfen çocuklarınızı merdiven altına teslim etmeyin. Hafta sonu kurslar vesaire buralara teslim etmeyin. Biz sizlere öğretmenlerimizi hafta sonu destek kurslarıyla sizin emrinize veriyoruz.

Bu da ücrete tabi değildir.

Okul yöneticileri ve öğretmenler eğitimle ve öğrencilerle meşgul olacaklar” açıklamasında bulundu.

 

2023 Vizyon Belgesi’nde Yer Alan Konu Başlıkları

İçerik ve Uygulama

 • Tüm okullarda Tasarım – Beceri Atölyeleri kuruluyor.
 • Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.
 • Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.

 

Okul Gelişim Modeli

 • Tüm okullarda Tasarım – Beceri atölyeleri kuruluyor.
 • Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

 

Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim

 • Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.
 • Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor
 • Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

 

Ölçme Ve Değerlendirme

 • Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor
 • Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor
 • Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.
 • Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ’ sistemine geçiliyor.

 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Ve Yönetimi

 • Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor
 • Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3 ARTI 1 YIL OLUYOR)
 • Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor
 • Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor
 • Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor
 • Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.
 • Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor.
 • Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor
 • Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor
 • Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.
 • Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor

 

Okulların Finansmanı

 • Okullara gelişim bütçesi veriliyor.
 • Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor.
 • Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.
 • Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.

 

Teftiş Ve Kurumsal Rehberlik Hizmetleri

 • Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor
 • Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.

 

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

 • Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor
 • Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor.
 • Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.

 

Özel Eğitim

 • Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.
 • Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.
 • Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor

 

Özel Yetenek

 • Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor
 • Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor.
 • Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor.
 • Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor
 • Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.
 • Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

 

Yabancı Dil Eğitimi

 • Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak
 • Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor
 • Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.
 • Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor.
 • Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.

 

Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik Ve Beceri Destekli Dönüşüm

 • Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor.
 • Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor
 • Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor
 • Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.

 

Erken Çocukluk

 • 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor.
 • Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.
 • Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.
 • Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor.

 

Temel Eğitim

 • İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.
 • İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.
 • İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.
 • Eğitim kayıt bölgelerinde Okul – Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.
 • Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.

 

Ortaöğretim

 • Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.
 • Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor
 • Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.
 • İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.
 • Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.
 • Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.

 

Fen Liseleri Ve Sosyal Bilimler Liseleri

 • Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.
 • Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor
 • Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

 

İmam Hatip Ortaokulları Ve Liseleri

 • İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.
 • Ders çeşidi azaltılıyor
 • Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.
 • Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor
 • İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

 

Mesleki-Teknik Eğitim

 • Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor.
 • Esnek ve modüler müfredat geliyor.
 • Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.
 • Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.
 • Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.
 • Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.
 • Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.

 

Özel Öğretim

 • Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor
 • Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor
 • Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

 

Hayatboyu Öğrenme

 • Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor.
 • Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor.
 • Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor.
 • Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor.
 • Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

Güne Bakış Haber Merkezi

Bu Habere de Bakın

2 bin yıldır gözetlenmiyor!

Roma Döneme ait askeri gözetleme kulesi bulundu 2 bin yıldır gözetlenmiyor!   Gerger ilçesinde yaklaşık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir