Genel

Köylerimiz yeniden düzenlenecek

 

İlbank Ülkesel Ölçekte En Üst Kademe Planını Üretecek

Köylerimiz yeniden düzenlenecek

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası, ülkesel ölçekte en üst kademe plan olarak nitelendirilen Mekânsal Strateji Planını hazırlıyor. Planda Adıyaman, pilot il seçildi.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile imzalanan Kurumsal İşbirliği Protokolüne göre mekânsal strateji, çevre düzeni, kıyı alanları planları ile köylerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dahilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesi projeleri bundan böyle İller Bankasınca üretilecek.

Bakanlık ile imzalanan protokol doğrultusunda ülke kalkınma planı-politikaları ve bölgesel gelişme stratejileriyle uyumlu, bölge planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef ve stratejilerini dikkate alan, yer altı ve yer üstü kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda projeler oluşturulması amaçlanıyor.

Ayrıca protokole göre Ticaret, Turizm, tarım, lojistik, sanayi gibi tüm sektörlerin yeniden yorumlanmasına dair mekânsal stratejileri belirleyen, ülke ve bölge düzeyinde afet tehlike ve risk analizlerini yapan, sektörlere ilişkin mekânsal Politika ve stratejiler arasında ilişkiyi Kuran, ülke düzeyi ile Havza veya bölgelerde üst ölçekte şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, sektörel ve tematik kararları içeren projeler üretilmesi mümkün olacak.

İlbank Genel Müdür Yardımcı Mehmet Gürbüz koordinatörlüğünde yürütülen çalışmaya göre, ülke geneli ve Bursa, Bilecik, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman illerinden oluşan Pilot bölgede mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planları İlbank tarafından üretilecek.

Muğla, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale illerinin bütünleşik kıyı alanları planları ile başta Eskişehir, Bursa, Adıyaman olmak üzere 15 ile bağlı köylerde yöresel özellikler ve ihtiyaçlar dahilinde yapılaşma koşullarının belirlenmesi için projeler geliştirilecek. Dörtlü iş grubu şeklinde belirlenen bu projelerin kademeli birliktelik, tutarlılık, karşılıklı etkileşim ve eşgüdüm içerisinde eş zamanlı olarak öngörülen süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Planlama literatürü ve mevzuatına yeni girmesi nedeniyle ilk kez üretilecek ülkesel ölçekteki en üst kademe plan olan Mekânsal Strateji Planı, aynı zamanda Kalkınma Planıyla da uyumluluk gösteriyor.

Oluşturulan dörtlü iş grubuna yönelik ilk çalışmalarla ilgili ihale gerçekleştirilerek Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (Tepav) yüklenici firma olarak belirlendi. Bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca karşılanacak olan projelere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İstanbul Ticaret Odası da katkı sağlıyor. Güne Bakış Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu