Genel

Gittikçe daha da yoksullaşıyoruz

Nüfusun %14,7’si yoksulluk sınırının altında

Gittikçe daha da yoksullaşıyoruz

 

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2015 yılı sonuçları değerlendirildi. Yapılan açıklamada nüfusun %14,7’sinin yoksulluk sınırının altında kaldığı bildirildi.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,3 puanlık düşüş ile %14,7 olarak gerçekleşti.

 

Toplam gelirin neredeyse yarısı en zenginlerin

Açıklamada toplam gelirin %46,5’ini en yüksek gelir grubunun aldığı belirtildi.

Hanehalkı kullanılabilir gelirinin, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hanehalkı büyüklüğüne bölünmesi ile elde edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak %46,5, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak %6,1 oldu.

 

Ortalama gelir 16 bin 515 TL oldu

Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre %13,5 artarak 14 bin 553 TL’den 16 bin 515 TL’ye yükseldi.

 

Gelirin büyük kısmı maaş ve ücretlerden elde edildi

Toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde en yüksek pay %49,7 ile maaş ve ücret gelirlerine ait iken, ikinci sırayı %20 ile sosyal transferler, üçüncü sırayı ise %18,8 ile müteşebbis gelirleri aldı.

Sosyal transferlerin %92’sini emekli ve dul-yetim aylıkları, müteşebbis gelirlerinin ise %73,4’ünü tarım dışı gelirler oluşturdu.

 

Okur-yazar olmayanların %27,2’si, üniversite mezunlarının ise %1,6’sı yoksul

Okur-yazar olmayanların %27,2’si, bir okul bitirmeyenlerin %23,7’si yoksul iken, bu oran lise altı eğitimlilerde %12,8, lise ve dengi okul mezunlarında ise %5,6 oldu. Yükseköğretim mezunları ise %1,6 ile yoksulluk oranının en düşük gözlendiği grup oldu.

 

Zengin ve yoksul arasındaki fark açıldı

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de gelir grupları arasındaki farkın arttığı bildirildi.

Yapılan açıklamada toplumda gelirin adaletli dağılıp dağılmadığının belirlenmesinde kullanılan en yaygın gelir dağılımı ölçütlerinden birinin Gini Katsayısı olduğu belirtildi. Açıklamada gelirin toplumdaki bireyler arasında eşit paylaşılması durumunda Gini Katsayısının 0 değerini aldığı, toplam gelir yalnız bir kişi tarafından elde edilmişse 1’e eşit olduğu ve 1’e eşit Gini Katsayısının toplumda gelir dağılımı adaletsizliğinin en üst seviyede olduğu anlamını taşıdığı ifade edildi.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2015 yılı sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,006 puan artış ile 0,397 olarak tahmin edildi.

Bir diğer gelir dağılımı ölçütünün, toplumun en zengin %20’sinin gelirinin en yoksul %20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 göstergesi olduğu ifade edildi.

En yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak %46,5, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak %6,1 oldu. Buna göre; toplumun en zengin %20’sinin gelirinin en yoksul %20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 7,4’den 7,6’ya yükseldi.

 

Maddi yoksunluk arttı

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2014 yılına göre 2015 yılında maddi yoksunluk oranının arttığı bildirildi. Açıklamada maddi yoksunluğun finansal sıkıntıda olma durumunu ifade ettiği; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil sahipliği, beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık içeren (veya vejetaryenler için eşdeğer yiyecekler) yemek ve evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamaması şeklinde tanımlandığı belirtildi.

Yukarıda belirtilen dokuz maddenin en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan ciddi maddi yoksunluk oranı 2014 yılında %29,4 iken 2015 yılında %30,3’e yükseldi.

Bu göstergelerden, evden uzakta bir haftalık tatili karşılayamayanların oranı %71,4, iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren (veya vejetaryenler için eşdeğer yiyecekler) yemek masrafını karşılayamayanların oranı %35,8 ve beklenmedik harcamaları karşılayamayanların oranı %32,6 oldu.

Nüfusun, %68,5’i yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını ekonomik nedenlerle karşılayamadığını, %67,9’u konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu ve %23,2’si konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan etti.

 

 

5 Kişiden 3’ü Borçlu

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada taksit ödemeleri veya borçları olanların oranının %67,9 olduğu ifade edildi. Nüfusun, %68,5’i yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını ekonomik nedenlerle karşılayamadığını, %67,9’u konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu ve %23,2’si konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan etti.

 

“Sürekli yoksulluk” arttı

Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan “sürekli yoksulluk” oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60’ına göre son yılda yoksul olan ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsadı.

Buna göre, 2014 yılında sürekli yoksulluk oranı %15,1 iken 2015 yılında bu oran %15,8 oldu.

Güne Bakış Haber Merkezi

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu