Son Dakika
23 Mayıs 2018 Çarşamba

Bölgemizde 226 bin yoksul var

28 Eylül 2016 Çarşamba, 08:54

Türkiye’de en yüksek gelir Ankara bölgesinde

Bölgemizde 226 bin yoksul var

 

En yüksek gelir Ankara Bölgesine ait oldu.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre; 2015 yılı Türkiye ortalaması 16 bin 515 TL olan yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin, İBBS 2’nci düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 22 bin 516 TL ile önceki yıl olduğu gibi yine TR51 (Ankara) oldu. Bu bölgeyi, 22 bin 67 TL ile TR10 (İstanbul) Bölgesi ve 19 bin 689 TL ile TR31 (İzmir) Bölgesi izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 8 bin 89 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), 8 bin 184 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve 8 bin 773 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) şeklinde sıralandı.

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor.

Gini katsayısı Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla 0,397 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler; 0,308 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir), 0,310 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve 0,315 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) oldu. Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,420 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), 0,400 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve 0,397 ile TR10 (İstanbul) oldu.

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Buna göre 2015 yılında Türkiye’deki en zengin yüzde 20’lik grubun geliri en yoksul yüzde 20’lik grubun gelirinin 7,6 katı oldu.

P80/P20 oranının en düşük olduğu bölgeler 4,7 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir), 4,9 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), 5,0 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgeleri oldu. TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve TR62 (Adana, Mersin) bölgeleri ise sırasıyla 8,1, 7,4 ve 7,2 ile bu oranın en yüksek olduğu bölgeler oldu.

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 14,1 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), yüzde 13,9 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), yüzde 12,8 ile de TR31 (İzmir) oldu.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5,3 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari), yüzde 7,3 ile TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) ve yüzde 8,6 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgeleri oldu.

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler ise yüzde 23,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), yüzde 22,1 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve yüzde 20,3 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) oldu.

Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) (yüzde 10,3), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) (yüzde 12,0) ve TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) (yüzde 13,1) bölgeleri oldu.

 

 

En düşük gelir Şanlıurfa ve Diyarbakır’da

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2015 yılı bölgesel sonuçları değerlendirildi. Yapılan açıklamada Türkiye genelinde hanehalkı gelirinin ortalama olarak 16.515 TL olduğu bildirildi.

2015 yılı Türkiye ortalaması 16.515 TL olan yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 22.516 TL ile önceki yıl olduğu gibi yine TR51 (Ankara) oldu. Bu bölgeyi, 22.067 TL ile TR10 (İstanbul) Bölgesi ve 19.689 TL ile TR31 (İzmir) Bölgesi izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 8.089 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), 8.184 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve 8.773 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) şeklinde sıralandı.

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini içeren TRC1 bölgesinde ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 11.156 TL oldu. Bu değer ile Bölge, 26 bölge içinde 22. sırada yer aldı.

 

Bölgemiz gelir dağılımı eşitsizliğinin en az olduğu 5. bölge oldu

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, toplumda gelirin adaletli dağılıp dağılmadığının belirlenmesinde kullanılan en yaygın gelir dağılımı ölçütlerinden birinin Gini Katsayısı olduğu belirtildi. Açıklamada gelirin toplumdaki bireyler arasında eşit paylaşılması durumunda Gini Katsayısının 0 değerini aldığı, toplam gelir yalnız bir kişi tarafından elde edilmişse 1’e eşit olduğu  ve  1’e eşit Gini Katsayısının toplumda gelir dağılımı adaletsizliğinin en üst seviyede olduğu anlamını taşıdığı ifade edildi.

Gini katsayısı Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla 0,397 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler; diğer bir ifadeyle gelir adaletsizliğinin en az olduğu bölgeler sırasıyla TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) oldu.

Gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölgeler ise TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve TR10 (İstanbul) oldu.

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini içeren TRC1 bölgesinde Gini katsayısı 0,319 oldu. Bu değer ile Bölge, gelir dağılımı eşitsizliğinin en az olduğu 5. bölge oldu.

 

Bölgemizde 226 bin yoksul var

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bölgemizde yoksulluk sınırının 4.467 TL olduğu ve Bölgede 226 bin kişinin yoksul olduğu belirtildi.

Yoksulluk oranı bakımından TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölgesi, %8,7 yoksulluk oranı ile 26 bölge içinde 22. sırada yer aldı. Bölge, bu oran ile Türkiye ortalamasının (%14,7) altında yer aldı.

 

Yoksulların %2’si Bölgemizde

Türkiye için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin %50’si bazında hesaplanan yoksulluk sınırına göre, Türkiye’de yoksulluk oranı %14,7 oldu.

Türkiye ortalaması olan 6.246 TL yoksulluk sınırı dikkate alındığında ise TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölgesinde 226 bin yoksul olduğu ve ülkedeki yoksul nüfusun %2’sinin Bölgemizde yer aldığı belirtildi. Bu oran ile Bölge en çok yoksul nüfusa sahip 14. bölge oldu.

 

Bölgemizde en zenginin geliri en yoksulun gelirinin 4,9 katı

Açıklamada bir diğer gelir dağılımı ölçütünün, toplumun en zengin %20’sinin gelirinin en yoksul %20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 göstergesi olduğu ifade edildi. Buna göre 2015 yılında Türkiye’deki en zengin yüzde 20’lik grubun geliri en yoksul yüzde 20’lik grubun gelirinin 7,6 katı oldu.

Bu değerin en düşük olduğu bölgeler TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir), TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgeleri oldu. TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve TR62 (Adana, Mersin) bölgeleri ise sırasıyla bu oranın en yüksek olduğu bölgeler oldu.

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölgesi için bu oran 4,9 oldu Bu değer ile Bölgemiz zengin ile yoksul arasındaki farkın en az olduğu 2. bölge oldu.

Güne Bakış Haber Merkezi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz