Genel

50 Bin 4/C’li Personele İstihdam Müjdesi

50 Bin 4/C’li Personele İstihdam Müjdesi

 

Özelleştirme uygulamaları sonucunda iş sözleşmeleri sona eren işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdamı için azami 50 bin pozisyon belirlendi.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararında, özelleştirme uygulamaları sonucunda iş sözleşmeleri sona eren işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdamı için azami 50 bin pozisyon ve bakanlıklar, YÖK, üniversiteler, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığının da aralarında bulunduğu toplam 33 kamu kurumu belirlendi.

 

60 Gün İçerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Başvurmaları Gerek

Karara göre, 24 Kasım 1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan personelin, istihdam hakkından yararlanabilmesi için, iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesi halinde kuruluşları kanalıyla, iş akitlerinin özel sektör tarafından feshedilmesi halinde ise kuruluşları kanalıyla veya bizzat, fesih tarihini müteakip 60 gün içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmaları gerekecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da yapılacak müracaatları değerlendirerek, hak sahibi olduğu tespit edilenleri, ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ve her dönem için tek liste halinde yazılı ve manyetik ortamda Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirecek.

Bu kapsamda bildirilen personelin geçici personel statüsünde istihdamına ilişkin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılacak. Söz konusu Başkanlıkça yapılan atama tekliflerinde, kontenjanlar çerçevesinde tespit edilen geçici personel pozisyonları göz önünde bulundurulacak.

 

Geçici Personel İade Edilemeyecek

Kurumlar, Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifi yapılan personelin atama işlemlerini 30 gün içerisinde tamamlayacak ve ilgiliye tebliğ edecek. Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifi yapılan geçici personel, kurumun atama teklifi yapılan ilde teşkilatının bulunmaması durumu hariç olmak üzere iade edilemeyecek.

Geçici personel, ataması yapılan kurum veya kuruluşta çalıştırılacak. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde ücreti görevlendirildiği kurumca ödenmek ve personelin muvafakati alınmak kaydıyla ilgili Bakanlıkta veya kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere o Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevlendirilebilecek.

 

Tercih Ettikleri İllerde İstihdam Edilecekler

Geçici personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde diğer illerde istihdam edilecek. Geçici personel, talebi üzerine istihdam edildiği ilin dışında başka bir ilde, kurumun hizmet ihtiyaçları doğrultusunda ve yeni hizmet sözleşmesi yapılması kaydıyla istihdam edilebilecek.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilecek.

İstihdam edilecek geçici personelden yükseköğrenim mezunlarına 25.808 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar ödenecek. Lise ve dengi okul mezunlarına 23.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar; ilköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına da 21.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktar kadar ödeme yapılacak.

 

Yiyecek Ve Aile Yardımı

Geçici personel, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar dahilinde faydalandırılacak. Geçici personele, eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilecek. Geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilecek. Bu izinler, sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullandırılabilecek.

Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli izin verilecek.

Belirlenen esaslar kapsamında istihdam edilecek geçici personel ile imzalanan hizmet sözleşmeleri, tip sözleşme örneği vizesinde değişiklik oluncaya kadar her Mali yıl yenilenmiş sayılacak.

Güne Bakış Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu