Genel

2015 Yılı Sodes Uygulamaları Başladı

2015 Yılı Sodes Uygulamaları Başladı

 

GAP ve DAP kapsamındaki illerde sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılması amacıyla Kalkınma Bakanlığınca uygulanan Sosyal Destek Programı kapsamında 2015 yılı için yeni proje teklifleri alınmaya başlandı.

Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programı’nın (SODES) 2015 yılı uygulamalarının Adıyaman’da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Vali Mahmut Demirtaş Başkanlığında bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Murat Süzen, İlçe Kaymakamları, kamu kurumları, mesleki örgütler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının büyük ilgi gösterdiği toplantıda, SODES Proje Uzmanları tarafından 2015 yılı SODES projelerine başvuru şartları usul ve esasları ile ilgili bir sunum yapıldı.

Sosyal Destek Programı kapsamında, 2015 yılı için 4 başlık altında yeni proje tekliflerine çıkıldığını belirten  Vali Mahmut Demirtaş, “2015 yılı SODES Programı, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. İnsan odaklı bir proje olan SODES Programı toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak gayesindedir” dedi.

2015 yılı SODES Proje tekliflerine 13 Mart’ta başlanılarak 15 Nisan’da bu sürenin sona ereceğini hatırlatan Vali Mahmut Demirtaş, “Belirtilen tarihler arasında SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla başvuru sahipleri Valiliğimiz Proje ofisine başvurabileceklerdir. Valilik Değerlendirme Komisyonu, kendilerine sunulan projeleri, SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin önceliklerini göz önünde bulundurarak değerlendirecek ve uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Bakanlığa gönderecektir” dedi.

SODES Projeleri kapsamında bugüne kadar Adıyaman’a 44 Milyon TL’lik bir kaynak aktarıldığını belirten Vali Mahmut Demirtaş, “Bu projelerle merkezi hükümetimiz yerel yönetimlere yetki vererek mali anlamda büyük destekler sağlamaktadır. Kısacası bu projelerle bir anlamda yereldeki ihtiyaçlar tespit edilerek merkezi hükümet tarafından yerel yönetimler güçlendirilmektedir. Onun için burada herkese büyük görev düşüyor. Kamu ve sivil toplum örgütlerimiz projelerinin amaç ve hedefini açık ve net belirtsinler. Bugüne kadar SODES Projeleri başarıyla uygulandı. SODES projeleri vatandaşla devlet arasında çok ciddi bir kaynaşma sağladı. Hangi köye gitsem SODES’le ilgili mutlaka bir tabela görüyorum. Buda bizleri mutlu ediyor. Bu projelerle amacımız vatandaşımızın memnuniyeti ve refah seviyesini yükseltmektir. Bu anlamda, kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projeler, ilde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle toplumun dezavantajlı kesimlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılması ve yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır ”dedi.

2015 yılı SODES proje teklifi toplantısının ardından, Avrupa Birliği Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısına geçildi.

Toplantıda, 2015 yılı AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyalogu IV Hibe Programı kapsamında katılımcılar bilgilendirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, AB’ye uyum sürecinde kurum ve kuruluşların mevcut programları ve destekleri en verimli ve etkili bir şekilde kullanmasının Adıyaman ve Adıyamanlılar için önemli olduğunu belirterek “AB hibelerinin daha aktif bir şekilde kullanılması için gerekli destek Valiliğimiz AB Projeler Koordinasyon Merkezi tarafından verilmektedir” dedi.

Güne Bakış Haber Merkezi

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu