Eğitim

Öğrencilere 3 Gün Okul Sütü Dağıtılacak

Öğrencilere 3 Gün Okul Sütü Dağıtılacak

 

2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde 200 mil ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ‘Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde 200 mil ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı kapsamında öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan tebliğ, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Özel öğretim kurumları, programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin görüşü esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulacak.

Yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılacak. Okul sütünün ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve MEB belirleyecek. İllerde il okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından, il okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacak.

Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatı Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca birlikte belirlenecek.  Öğrencilere ait bilgilerin Okul Sütü Modülüne kaydedilmesi, modüle giriş yapılamadığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanacak.

Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulacak.

Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülecek.

Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk gıda mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince yapılacak.

Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince sütlerin her bir partisinden numune alınır, numunelere ait analiz sonuçları, Bakanlığa ve teslimi yapılacak illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilecek. Bu sonuçlar Okul Sütü Modülüne yüklenecek.

Teknik şartnameye uygun olduğu halde, okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi gibi çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler, il okul sütü komisyonlarınca alınacak kararla, öncelik aynı okulda süt dağıtılmayan diğer günlerde olmak üzere veli izni olan öğrencilere yada diğer kurumlardaki veli izni olan öğrencilere dağıtılmak suretiyle mahallinde değerlendirilecek. Okul Sütü Komisyonu Veli İzin Formlarını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen takvim içinde Modüle girecak. İl/İlçe Okul Sütü Komisyonları bilgilerin zamanında ve doğru girilmesinden silsile yolu ile sorumludur. Programdan yararlanmak istemeyen Özel Okullar, İl Okul Sütü Komisyonunca Okul Sütü Modülünde pasif hale getirilecek.

Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve programda görev alan kişilerin eğitimleri için Bakanlık, MEB, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla tedbirler alınacak. Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları MEB ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek. Okul Sütü Modülünün kullanımıyla ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin eğitimi, MEB’in görevlendirdiği eğitimcilerce yapılacak. Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak.

Ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilen ödenekten karşılanacak. İl milli eğitim müdürlükleri, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak il okul sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu, takip eden ayın beşinci işgününde yükleniciye bildirecek ve Bakanlığa gönderecek. Yüklenicilerin itirazı halinde Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre işlem yapılacak. Bakanlık il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarını birleştirerek ödeme icmalini hazırlayacak. Ödemeler, ödeme icmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak.

Ödemeler, ödeme icmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak. Programla ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, MEB ve Sağlık Bakanlığı alacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.(İHA)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu