Eğitim

“Eğitimcilerin hakları alınana kadar mücadele sürecek”

Eğitim Bir Sen’ Den Yarıyıl Tatili Değerlendirmesi

“Eğitimcilerin hakları alınana kadar mücadele sürecek”

 

2014 – 2015 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla basına çalkamalarda bulunan Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yönetici görevlendirmelerden kılık kıyafet uygulaması, kılık kıyafet ile ilgili sivil itaatsizlik, ek ders ve kurs ücretleri, okulların donanım eksiklikleri gibi konularda açıklamalarda bulunan Ali Deniz velilere ve öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulundu.

Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz şunları söyledi: “2014-2015 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sonuna geldik. Bu eğitim-öğretim yılında öğretmen ihtiyacına binaen yaşanan mağduriyetlerle bazı eğitim kurumlarında öğretmen ve yöneticilere karşı uygulanan şiddet, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliği, yönetici görevlendirmelerinde yaşanan bazı olumsuzlukların dışında çok ciddi sorunların yaşanmadığı gözlenmiştir. Bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 19. Milli Eğitim Şûrası’nda önemli bazı kararlar alınmıştır. Söz konusu kararlar acilen uygulanmalıdır.

Ülkemizde yıllardır kamusal alan yalanıyla kadınlara ve kız öğrencilere yönelik uygulanan kılık ve kıyafet dayatmaları, Eğitim-Bir-Sen’in çeşitli eylem ve etkinliklerden sonra başlattığı, kamuoyu desteğini ortaya koyması bakımından bir ilk olan kampanya sonucunda toplanan 12 milyon 300 bin imza ve sonrasında ortaya koyduğu sivil itaatsizlik eylemi neticesinde kamuda çalışan kadınlara yönelik ‘başı açık’ dayatmasına son verilerek, kadının kamu hizmetine katılımında önemli bir eşik aşılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te de yapılan değişiklikle öğrencilere kılık kıyafet dayatmasının kaldırılması son derece önemli bir adım olmuş ve bir yasak daha tarihe karışmıştır. Ama Kamu personelini ilgilendiren çerçeve yönetmelikte de acilen değişiklikler yapılarak, sivil itaatsizlik gerekçelerimizden olan erkek kamu çalışanlarına da kılık ve kıyafet dayatmalarından vazgeçilmelidir.”

Okullardaki öğretmen ihtiyacı ve atama bekleyen öğretmenler problemine de değinen Ali Deniz Şubat ayında 15 bin öğretmen ataması yapılacağının ifade edildiğini belirterek ara dönemde 15 bin öğretmen atamasının azımsanacak bir rakam olmamakla birlikte, öğretmen ihtiyacı dikkate alındığında bunun yeterli olmayacağının aşikar olduğunu eğitim sistemindeki reformları kalıcı kılacak olanın, okullarda boş ders kalmaması ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin bulunması olduğunu söyledi. Ali Deniz 15 bin yeni öğretmen atamasının 100 bine çıkarılması için imkânlar zorlanması ve öğretmen açığı nedeniyle yaşanan problemlerin önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

  1. Milli Eğitim Şûrası’nda, “Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri”, “Öğretmen Niteliğinin Artırılması”, “Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması” ve “Okul Güvenliği” konularında; öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması ve vergi matrahının yükseltilerek eğitim çalışanlarının maaşlarında yaşanan erimenin önüne geçilmesinin gerektiğini vurgulayan Ali Deniz bu konulardaki mücadelelerinin haklar elde edilene kadar devam edeceğini söyledi.

 

Öğretmen Nöbet Görevleri Ücretlendirilmelidir

Kamu kurumlarında yapılan her nöbet görevinin bir karşılığı bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında nöbet görevinin bir karşılığının olmamasının izah edilecek bir tarafı yoktur. 2012-2013 yılı toplu sözleşme masasına da taşıdığımız, ‘Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenir’ şeklindeki haklı talebimiz karşılanmalıdır diyen Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz  eğitim çalışanlarının yüklenen angaryalara bir an önce son verilmesi gerektiğini belirterek ek ders ücretlerinin azlığına değindikten sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konu ile ilgili sözlerini hatırlatarak verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini söyledi. Konu ile ilgili olarak Ali Deniz ayrıca şunları söyledi:

“Uzun süredir öğretmenlerin ek ders ücretlerinde iyileştirme yapılmamıştır. Bakanlık, iki yıl önce sendikalardan da görüş alarak ek ders esaslarında yapmayı planladığı değişikliği bir türlü yapamadı. Ek ders esaslarında ücret dengesizliğine ve mağduriyete neden olan hükümler, uzun bir zaman geçmesine rağmen hâlâ değiştirilmemiştir. 2006 yılında köklü bir değişikliğe uğrayan ek ders esasları, dokuz yıla yakın bir süredir uygulanmakta ve değiştiği günden beri bazı adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika olarak hazırlayıp bakanlığa sunduğumuz taslak dikkate alınmalı, gereken mevzuat değişiklikleri bir an önce yapılmalıdır. Öğretmenlerin branşlarına göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahı mümkün olmayan ek ders ücreti farklılıkları sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. Hâlâ 10 TL’nin altında olan ek ders birim ücreti, iki katına çıkarılmalı, öğretmenlerin girebilecekleri ek ders saati üst limiti yeniden gözden geçirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda artırılmalıdır.

 

Kariyer Basamakları Sorunu Çözülmelidir

“2004 yılında kariyer basamaklarında yapılan yasal düzenleme, hedeflenen sonucu vermemiştir. Özellikle Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının gereğinin yapılmaması, kariyer basamakları uygulamasındaki belirsizliği devam ettirmektedir. Tezli yüksek lisans yapanların açtıkları on binlerce dava yerel mahkemelerde öğretmenlerin lehine sonuçlanmış, daha sonra ise Danıştay kararıyla öğretmenlerin aleyhine olacak şekilde reddedilmiştir. Yüz binlerce öğretmen mağdur durumdadır. Bu sorun acilen çözülmelidir” diyen Ali Deniz Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bir an evvel yayınlanmasının gerekliliğine dikkat çekerek “Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine bağlı bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların giderilmesi ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması için bakanlığın yaptığı yönetmelik çalışması yeni sorunlara kapı aralamayacak şekilde değişiklikler yapılarak yürürlüğe konulmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, ara dönem öğretmenlerin özür durumuna bağlı il içi ve il dışı yer değişikliğinde yaşanan mağduriyetlerin tümünü gidermemiştir. İl dışı özür durumuna bağlı yer değişikliğinde önemli oranda yer değişikliği gerçekleştirilmiş, il içinde ise az bir kısmının ancak mağduriyeti giderilmiştir. Binlerce öğretmenin mağduriyeti hâlâ sürmektedir. Öğretmenlerin sağlık ve eş özrüne bağlı sorunlarının giderilmesi için il ve ilçe emri uygulaması getirilerek, mağduriyetler bir an evvel giderilmelidir. Öğretmen atama ve yer değişikliği yönetmeliği ile eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan; son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti süresinin 3 yıla çıkarılmasını kabul etmek mümkün değildir. Bu konuda açmış olduğumuz davanın lehimize sonuçlanacağını ümit ediyoruz” dedi.

 

4/C’li, Hizmetli ve Memur kadrolarında yer alan çalışanların sorunları

Eğitim çalışanlarının öğretmenlerle sınırlı olmadığını belirten Ali Deniz 4/C kapsamındaki çalışanlarla ilgili bir çok sorunda ilerleme kaydettiklerini ancak hala istenen sonuçların tam elde edilmediğini belirten Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı “ hizmetli ve memur kadrolarındaki çalışanların sorunlarının gün geçtikçe artmaktadır ve özellikle hizmetlilerin görev alanları hala netleştirilmemiştir. Bu anlamda yaşanan sorunların çözümü için gerekli yasal düzenlemeler en kısa zamanda yapılmalıdır” dedi.

 

Tatil İyi Değerlendirilmelidir  

Yarıyıl tatili dolayısıyla velilere ve öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Ali Deniz şunları söyledi: “Başarılı olmak için aylardır ter döken öğrenciler 15 günlük ara tatili iyi değerlendirmeli, hem dinlenmeli hem de eksik oldukları alanlarla ilgili çalışmalar yapmalı, en önemlisi de fırsat buldukça bol bol kitap okumalıdır. Karnelerin öğrencilerin şahsında aynı zamanda veliye de verildiği gerçeği unutulmamalı ve karne dolayısıyla öğrencilere hiçbir şekilde baskı yapılmamalıdır.

Başta öğretmenler olmak üzere, bütün eğitim çalışanlarını emeklerinden dolayı tebrik ediyor, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine sorunsuz başlamak için, mevcut sorunların acilen çözülmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz.”

Güne Bakış Haber Merkezi

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu