Eğitim

Bütçede en büyük pay eğitime

Bütçede en büyük pay eğitime

 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılı bütçesinde en büyük payı eğitime ayırdıklarını belirterek, “Eğitime ayırdığımız kaynağı 134 milyar liraya çıkartıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle topladığımız her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız” dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakanlık’ ta gerçekleştirilen toplantıda Ağbal, 2018 yılı bütçesinde bundan önceki yılların bütçelerinde olduğu gibi en abüyük payı eğitime ayırdıklarını belirterek, “Eğitime ayırdığımız kaynağı 134 milyar liraya çıkartıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle topladığımız her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız” diye konuştu.

“Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018 yılında 425 liradan 470 liraya çıkarıyoruz”

Ağbal, konuşmasına şöyle devam etti:

“2018 yılında 2 milyon öğrencimizin faydalanacağı burs ve öğrenim kredisi için 11.2 milyar lira kaynak ayırdık. 1 milyon 400 bin öğrencimizin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programına bütçeden 3 milyar 400 milyon lira kaynak ayırıyoruz. Özel okullara giden öğrencilerimize maddi destek vermeye başladık. Bu kapsamda 2018 yılında 335 bin öğrencimize destek sağlayacağız. Bu kapsamda olmak üzere öğrencilerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyar 500 milyon lira bütçemizden kaynak ayırıyoruz. 2 milyon 400 bin üniversite öğrencisi 2018 yılında da hiçbir harç ödemeden üniversiteye gidebilecek. Bu öğrencilerimiz adına bütçeden 600 milyon lira bir kaynağı devlet bütçesinden ayırmış olacağız. Pansiyonlarda barınan 341 bin öğrencimiz var.  Pansiyonlarda barınan öğrencilerimiz için bütçemizden 1 milyar 100 milyon lira ödenek ayırdık. 18 milyon öğrencimiz bu yıl eğtimlerine başlarken ders kitaplarına ücretsiz erişti. Bu hizmet için 2018 yılı bütçemizden yaklaşık 600 milyon bir kaynağı ayırdık.   Dershaneleri kaldırıldık öğrencilerimizin takviye eğitim ihtiyacını karşılamak üzere okullarımız bünyesinde takviye kursları başlattık. Bu kapsamda bütçemize 1.6 milyar lira ilave kaynak koyduk. 380 bin engelli evladımız eğitim hizmetinden yararlanıyor. Bunun için ise bütçemizden 2.6 milyar lira kaynak ayırdık.  Yükseköğretime de bütçeden her sene artan ölçüde kaynak koyuyoruz. Yükseköğretime merkezi yönetim bütçesinden ayırdığımız kaynak 2002 yılında sadece 3.6 milyar liraydı. Gelecek sene bu rakam 41.7 milyar liraya çıkıyor. Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018 ylında 425 liradan 470 liraya çıkarıyoruz. 2002 yılında 188 bin olan yurt kapasitesini 2017 yılında artan standartlarla birlikte 619 bine çıkardık.2018 yılında açacağımız yeni yurtlarla birlikte toplam yurt kapasitemizin 711 bini aşmasını hedefliyoruz. Yurtkur için bütçeden ayırdığımız kaynağı 2017 yılındaki kaynağı göre yüzde 22.5 oranında artırarak 13.9 milyar liraya çıkarıyoruz.”

 

2018’de sağlığa 127 milyar lira kaynak ayırıyoruz

Merkezi yönetim bütçesinden 2018’de sağlığa 127 milyar lira kaynak ayırdıklarını söyleyen Ağbal, 2002’de yüzde 11,3 olan sağlık harcamalarının bütçe içindeki payını da 2018’de yaklaşık yüzde 17’ye çıkarttıklarını ifade etti.

Özel sektörün yenilikçi ve üretken yapılarını destekleyecek alt yapı yatırımlarına 2018’de de kaynak ayırmaya devam edeceklerine dikkat çeken Ağbal, geçen yıla göre yatırım ödeneklerini yüzde 10 oranında artırarak 85 milyar liraya çıkaracaklarını bildirdi.

2002’de yüzde 5,5 olan yatırım harcamalarının bütçe içindeki payını 2018’de yüzde 11,2’ye çıkacağını aktaran Bakan Ağbal, faiz harcamalarının bütçedeki payı yüzde 43,2’den yüzde 9,4’e inerken eğitim, sağlık ve altyapı harcamalarında tüm oranların iki katına çıktığını ifade etti.

 

Kamu yatırımlarında en yüksek payı 25,5 milyar lira ile ulaştırma sektörüne ayırıyoruz

“Kamu yatırımlarında en yüksek payı 25,5 milyar lira ile ulaştırma sektörüne ayırıyoruz” diyen Ağbal, eğitim yatırımları için 14,3 milyar lira, tarım sektöründeki yatırımlar için 10,1 milyar lira, sağlık sektöründeki yatırımlar için 8,5 milyar lira kaynak tahsis edildiğini kaydetti.

Ağbal, “Merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar 85,1 milyar lira. Toplam kamu 2018 yılında 141 milyar lira yatırım harcaması yapacak” dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde ekonomik büyüme sayesinde elde ettikleri refah artışını sosyal yardım programları aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine ulaştırmaya devam ettiklerini vurgulayan Ağbal, “Sosyal yardım programlarını artırdık, çeşitlendirdik, bütün dezavanjantajlı gruplar ilk defa bu dönemde sosyal devletle tanışmış oldu. 2018’de merkezi yönetim bütçesinden sosyal harcamalar olarak 50,8 milyar lira doğrudan doğruya sosyal devlet uygulamaları kapsamında vatandaşlarımıza kaynak ayırdık” açıklamasında bulundu.

2018 yılında bütçeden tarıma yaklaşık 30 milyar lira kaynak ayıracaklarını bildiren Ağbal, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bunun yaklaşık 15 milyar lirasının, 10 milyar lirasının tarım yatırımları, yaklaşık 5 milyar lirasının da tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, ihracat ve tarımsal KİT’lerin finansmanı için tahsis edileceğini anlattı.

 

Kredi Garanti Fonu üzerinden 350 bin işletmeye 196,7 milyar lira kefalet sağlanmış durumda

2018 yılında reel sektöre sadece harcama kanalından doğrudan doğruya nakit destek olarak 37 milyar lira bir kaynağı kullandırılacağını belirten Bakan Ağbal, 2008’den bu yana sosyal güvenlik kurumlarına iş verenlerin ödemek durumunda olduğu işveren sigorta primlerinin 5 puanını devlet olarak karşıladıklarını ve 2018’de 5 puan desteğine devam edeceklerini aktardı.

Ağbal, “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken prim olarak özel sektörün ödeyeceği 20 milyar lirayı devlet olarak biz üstleneceğiz. Kredi Garanti Fonu, özel sektörün, reel sektörün krediye erişiminin önündeki engelleri kaldırdı ve bu sayede ciddi anlamda kredi genişlemesi yaşadık. Kredi Garanti Fonu üzerinden 350 bin işletmeye 196,7 milyar lira kefalet sağlanmış durumda. Kredi Garanti Fonu uygulamaları kapsamında bugüne kadar oluşturulan kredi hacmi 219 milyar liraya ulaştı. Kredi Garanti Fonu’ndan kullandırdığımız tüm kefalet tutarı üzerinden 2018 yılında bütçemizde 3 milyar lira kaynak ayırdık. Bu 3 milyar lira reel sektörümüzün karşılaşacağı kredi risklerinin teminatı olarak devlet tarafından karşılanmış olacak” ifadelerini kullandı.

 

Bu sermaye arttırımını karşılamak üzere 2018 yılında bütçemize ilave 1 milyar lira kaynak koyduk

Exim Bank’ın ihracatçıya daha fazla kredi vermesi için Exim Bank’ın sermayesinin arttırılacağını hatırlatan Ağbal, “Bu sermaye arttırımını karşılamak üzere 2018 yılında bütçemize ilave 1 milyar lira kaynak koyduk. 2016 yılında bütçeden doğrudan devlet desteği olarak öngördüğümüz 1 milyar liralık kaynağı 2018 yılı itibariyle 4 katına çıkarıp 4 milyar liraya çıkarmış olduk. Bu sayede Exim Bank üzerinden sağladığımız bu imkanla ihracatçımız yurtdışında pazarlarda çok rahat sigorta imkanına kavuşacak. Daha fazla limit sağlanacak. Ben inanıyorum ki ihracat sektörümüz 2023 hedeflerine ulaşma noktasında bu desteklerle beraber çok büyük atılım içerisine girecek” açıklamasında bulundu.

2018 yılında cazibe merkezleri programına bütçeden 2 milyar lira kaynak ayrılacağını kaydeden Ağbal, KOSGEB bütçesini 2018 yılında yüzde 60 oranında artırarak 1,7 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti.

Ağbal, 2018’de Halkbank aracılığıyla kullandırılacak esnaf kredileri için faiz desteği olarak 1,5 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirterek, “Bu faiz desteklerinden 2018 yılı itibarıyla 450 bin esnafımız yararlanmış olacak. Devlet olarak sübvanse ettiğimiz kredinin ulaştığı hacimse 21,9 milyar lira civarında” dedi.

Ziraat Bankası üzerinden çiftçilerin kullanacakları finansman maliyetini karşılamak üzere bütçeye 2,6 milyar liralık kaynak koyduklarını bildiren Ağbal, “Bu çerçevede de 826 bin çiftçimiz yaklaşık 40 milyar lirayı aşan kredi stokunu kullanmış olacak” şeklinde konuştu.

Bütçeden Ar-Ge harcamaları için ayrılan kaynağın yaklaşık 5 milyar lira olduğunu vurgulayan Bakan Ağbal, “Vergi yoluyla sağladığımız, vazgeçtiğimiz vergileri söylemiyorum. Yine yurt içi tasarrufların artmasında önemli bir rol oynayan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) bütçeden destek veriyoruz. Bu sene Eylül sonu itibariyle 7 milyon kişiye yaklaştı. Fonun tutarı da devlet katkısı dahil 73.1 milyar liraya ulaştı. 2018’de BES hesaplarına aktarılmak üzere devlet bütçesinden 4 milyar lira kaynak ayıracağız” ifadelerini kullandı.

 

Savunma ve güvenlik harcamaları için bütçeden ilave 18,7 milyar lira kaynak ayırıyoruz

Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2018 yılında savunma ve güvenlik harcamalarımıza bütçeden ayırdığımız kaynakları da önemli ölçüde arttırıyoruz. Özellikle savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyacı olan modernizasyon harcamaları için bütçeden ilave 18,7 milyar lira kaynak ayırıyoruz.”

“Personel giderlerinin bütçedeki payını artırdık. 2002’de bu pay yüzde 18 iken şu anda yüzde 28’e çıkmış oldu” ifadesini kullanan Ağbal, “Bu dönemde, emekli olan kamu görevlilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik. Her dönemde enflasyonun üzerinde maaş artışları verdik. 2018 yılı da böyle bir yıl oldu. 2002 yılıyla bugünü karşılaştırdığımızda, en düşük memur maaşı enflasyondan arındırılmış şekilde reel olarak yüzde 94,6 oranında arttı. Net olan bir şey var, kamu görevlilerimiz bu dönemde enflasyonun üzerinde gelire kavuşmuş oldu. Aynı şekilde emekli aylıkları da bu dönemde reel olarak artış gösterdi. Gerek memur gerekse SSK emekli aylıklarında reel artış yaşandı. SSK emekli aylıkları reel olarak yüzde 98 oranında artmış oldu. 2018 yılı gerek kamu çalışanlarımızın gerekse emeklilerimizin bütçeden daha fazla tahsisat alacakları bir yıl olacak” değerlendirmesinde bulundu.

 

Gelecek sene yapacağımız özelleştirme gelirinin toplam 10 milyar lira olmasını hedefliyoruz

Ağbal, vergi gelirlerinin de yüzde 15,2 artarak 599,4 milyar liraya ulaşacağını, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 6,4 artışla 97,4 milyar lira olacağını ifade etti.

Vergi dışı gelirler kapsamında 2018 yılında hedeflenen özelleştirme gelirinin 10 milyar lira civarında olduğunu söyleyen Ağbal “Gerek geçmiş yıllarda gerçekleştirilmiş özelleştirme gelirlerinin taksit ödemeleri gerekse bu yıl gerçekleştirdiğimiz özelleştirmelerin gelecek yıla isabet eden ödemelerini bir arada tuttuğumuzda, hiçbir özelleştirme yapmasak dahi elde edeceğimiz özelleştirme geliri 6 milyar lira. Şu anda devam eden özelleştirme ihalelerimiz var. Bu sene devam edenler ve gelecek sene yapacağımız özelleştirme gelirinin toplam 10 milyar lira olmasını hedefliyoruz” dedi.

 

2018 yılında vergi sisteminde de önemli değişiklikler içeren reform niteliğinde düzenlemeleri yapacağız

Ağbal, konuşmasına şöyle devam etti:

“2018 yılında vergi sisteminde de önemli değişiklikler içeren reform niteliğinde düzenlemeleri yapacağız. Bu amaçla ekonomide katma değerli üretim, nitelikli istihdamla yatırım ve ihracatı teşvik eden, etkin, basit ve adil bir vergi sistemi için Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Vergi Usul kanunlarını yeni baştan tasarlayacağız. Çalışmalar Bakanlık düzeyinde hemen hemen tamamlanmış durumda. Gelir Vergisi Kanunu’nu Bakanlar Kuruluna bir defa sunduk, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) alınan kararlarla son bir defa daha sunacağız. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Bakanlık düzeyinde yaptığımız çalışmalar sona geldi. Büyük ölçüde bütün sektörlerin, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini aldık, yurt dışı örneklere baktık. 2018 yılında Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili tasarıyı da önce Bakanlar Kuruluna getirip, orada verilecek kararlara göre de eğer uygun görülürse Meclise Katma Değer Vergisi Kanunu sevk etmeyi düşünüyoruz. Vergi Usul Kanunu çalışmaları da hemen hemen tamam. İnşallah 2018 yılında Meclise tasarıyı sevk etmiş olacağız.”

Bakanlık olarak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Kanunu’yla ilgili koordinasyonu yürüttüklerini de belirten Ağbal, EKK’ya yeniden sunum yapacaklarını ve bu düzenlemeyi de 2018 yılında hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

 

Bütçeyi bağlandı ve elektronik ortamda Başbakanlığa gönderildi

Her sene bütçenin bağlama seremonisinin yapıldığını kaydeden Ağbal, “Maliye Bakanlığının Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden bir sistem kuruldu. Son imzacı olarak ben imza atacağım. Burada 2018 yılı bütçesini klasik ortamda bağlayacağız ama ilk defa bir bütçeyi Başbakanlığa elektronik ortamda göndermiş olacağız” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Ağbal bütçeyi bağladı ve ardından elektronik ortamda Başbakanlığa gönderdi.(İHA)

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Kapalı