Eğitim

“Afet Bilinci Müfredata eklensin”

Afet-Der’den yeni müfredata “Afet Bilinci” dersi önerisi

“Afet Bilinci Müfredata eklensin”

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Derneği (Afet-Der ) Genel Başkanı İbrahim Yetgin, yeni müfredata “Afet Bilinci” dersinin olması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Başkan Yetgin, yaşanan acı deneyimlerin öğrettiği en önemli gerçeğin afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılmasını, nasıl davranılmasını çok iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Yetgin açıklamasında, “Başta deprem olmak üzere çeşitli doğal afetlerin yaşandığı ülkemizde, ciddi can kayıplarıyla beraber önemli ölçüde ekonomik zararlar meydana gelmiştir. Yaşanan bu acı deneyimlerin bize öğrettiği en önemli gerçek, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılmasını, nasıl davranılmasını çok iyi bilmemiz gerektiğidir. Türkiye, deprem riski açısından dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Yapılması gereken, depremin özelliklerini çok iyi tanıyıp, tüm kişi, kurum ve kuruluşların gerekli bilgilenmeyi sağlamaları, önlemleri zamanında almalarıdır. Artık hepimizin kabul etmesi gereken bir gerçek de şudur, ülkemiz bir deprem ülkesidir. Onun için deprem olacak mı sorusunu sormak yerine deprem olacak gerçeğini kabul ederek, büyüklüğü ne olursa olsun bir depremin verebileceği can kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek mümkün olacaktır. Bunun için de depremden korunma bilincini oluşturmalıyız. Bunun da yolu öncelikle okullarımızdan geçer. Dolayısıyla okullarımızın mutlaka depreme hazır olması gerekir. Afetler, şiddetlerine bağlı olarak, yaşamın bütününü az ya da çok etkilemektedirler. Afetin zararlarının en aza indirilmesi ise, birey ve toplumların konuya duyarlı olmaları ve afete önceden hazırlanmalarıyla mümkündür. Afete hazırlık süreci, bireyin, ailenin ve ilgili tüm resmi ve özel kurumların işbirliği yapmalarını ve sorumluluk almalarını gerektirir. Afet bilinci ve afetlere hazırlık, bireyin güvenli yaşam kültürünün bir parçası olmalıdır. Güvenli yaşam, insan yaşamını tehdit eden tehlikelere karşı bilgi sahibi ve hazırlıklı olmak, her türlü tehlikenin getireceği zararlardan korunarak yaşamaktır. Bu nedenle, her an yaşanabilecek olan deprem, yangın, şiddetli rüzgar, yoğun yağış, sel, yıldırım, heyelan ve sıcak hava dalgaları gibi çeşitli tehlikelerden korunmak için gerekli temel bilgiler öğrenilmeli ve öğretilmelidir” diye konuştu

Afete hazırlık, sadece kurumların ya da sivil toplum örgütlerinin sorumluluğu olmadığını vurgulayan Başkan Yetgin, ”Her bireyin kendi güvenliği için öğrenmesi ve uygulaması gereken bir süreçtir. MEB tarafından hazırlanan yeni müfredatta, Afet-Der olarak son derece önem verdiğimiz Afet Bilinci Dersi yer almalıdır, hafta da 2 saat teorik ve pratik bilgiler ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarından ana okullarından üniversitelere kadar düzenli olarak aksatılmadan sürekli içeriği geliştirilerek Afet Bilinci eğitimi verilmelidir. Afet-Der olarak, okul ve kurumlarımızdaki afete hazırlık çalışmalarını geliştirmeye katkı sağlamak, okul ve kurum yönetici, öğretmen, çalışan ve öğrencilerine afet öncesinde, sırasında ve sonrasında afet kültürüne uygun davranışlar kazandırmak önemli görevlerimizdendir. Afet-Der, kuruluş amaçlarından en önemlisi, okulların ve kurumların afet kapasitesini geliştirmeye katkıda bulunmak, okul ve kurum yöneticilerinin ve çalışanlarının, öğretmenlerin ve öğrencilerin afet sırasında ve sonrasında afet kültürüne uygun davranışlar kazanmasını sağlamaktır. Afetlerin zararını en aza indirmek için toplumda önlem alma ve zarar azaltma bilincini yerleştirmek önemli hedeflerimiz arasındadır” ifadelerine yer verdi.(İHA)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu