Anasayfa / Kazım Çetinkaya (page 36)

Kazım Çetinkaya

İmam-Hatip Neslinden Ne Zarar Gördünüz? (2)

İmam-Hatip Neslinden Ne Zarar Gördünüz? (2)   1951 yılında kurulan İmam-Hatip okulları uzun süre öğretmen ve idareci sıkıntısı çekti. 1970’li yıllarda bile İmam-Hatip okulu’na başladığımızda okulun kadrolu belki toplam on öğretmeni ya vardı, ya yoktu. Derslerin boş geçmesini önlemek için dışarıdan derslerimize gelen İlkokul öğretmenleri  okulun kadrolu öğretmenlerinin iki katıydı. …

Haberi Oku

İmam-Hatip Nesli ve Adnan Menderes

İmam-Hatip Nesli ve Adnan Menderes Bundan tam 63 yıl önce(13 Ekim 1951)  İmam-Hatip Okullarını kurmaya karar vermişler. Bu kararı vermeye de “Halk Partisi” döneminde işlenen zulümler yüzünden, cenazelerini yıkatacak, ölülerini kaldırtacak kimse bulamaz hale gelen tabandaki halkın ihtiyaçları ve dindeki kararlılık zorlamıştır. Bu millet müslümandı ve müslümanlık ne pahasına olursa …

Haberi Oku

İktisatlı Yaşamak, İsraftan Kaçınmak

İktisatlı Yaşamak, İsraftan Kaçınmak   İktisatlı yaşamak, israftan kaçınmak inancımızın gereği, dinimizin bir emridir. Bu bakımdan fert, aile ve devlet hayatımızda israftan kaçınmak ve iktisatlı yaşamak oldukça önemlidir. İsraftan kurtulma, zillet ve meskenete düşmeden bir hayat sürebilmenin anahtarı, evvel Allah, sonra hanımların elindedir. Bir diğer deyişle, bir ailenin müsrif olmaması …

Haberi Oku

Yahudilik Ve İsrailoğulları (3)

Yahudilik Ve İsrailoğulları  (3)   Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa’nın kavmi olan İsrailoğullarının alemlere üstün kılındığını ve onlara imtiyazlar verildiği, hiçbir kavme verilmediği kadar nimet verildiği ve onlara peygamberler ve hükümdarlar gönderildiği anlatılmaktadır. Ancak Kur’an’da geçen üstünlüğün yalnız Allah’a itaaat edildiği dönemlerde olduğu da zikredilmekte; Alla’a şirk koştuklarında ve O’nun itaatinden …

Haberi Oku

Yahudilik Ve İsrailoğulları (2)

Yahudilik Ve İsrailoğulları (2)   Kur’an-ı Kerim’in çok yerlerinde Yahudiler’in karakterleri ve vasıfları zikredilerek, bu kötülüklerinden dolayı tehdit edilmekte, azarlanmakta ve tahkir edilmektedirler. Mesela kendilerine verilen nimetlerin karşılığında şükürsüzlüklerinden, Allah’a ortak koştuklarından, kendilerini yeryüzünde üstün ırk olarak gördükleri için gurur sahibi olduklarından, çirkin hasletler olan hırs ve tamâh ile zillet …

Haberi Oku

İktisad ve İsraf Üzerine

İktisat ve israf kavramları birbirinin zıddıdır ve genellikle iktisat, imkânların faydasız yerlere kullanılmamasıdır. İktisatlı yaşamak bir emirdir. Çoğu defa zannedildiği gibi, iktisatlı yaşamak, tutumlu davranmak, para birktirmek için tavsiye edilen faydalı bir yol ve borçlardan kurtulmak için, sıkıntılı yaşamak şeklindeki bir hayat tarzı değildir. Bu zikrettiklerimiz, iktisadın sonuçlarından önemlileridir. Ve …

Haberi Oku