Adıyaman

Ziraat Mühendisleri Odası 60 Yaşında!

Ziraat Mühendisleri Odası 60 Yaşında!

Ziraat Mühendisleri Odası 60 yaşında. Odanın kuruluşunun yıldönümü nedeniyle Ziraat Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilcisi Türker Yener bir açıklama yaptı.

Ziraat Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilcisi Türker Yener, “1954 yılında kabul edilen 6234 sayılı TMMOB Kanunu ile kurulan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 60 yaşında! Bugün 50 bini aşkın üyesi, Ankara’da Genel Merkezi, 27 ilde şube başkanlığı ve 53 ilde il temsilciliği bulunan ZMO, Anayasanın 135 inci maddesinde belirtilen ‘kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü’ olma özelliği ve ‘demokratik kitle örgütü’ yapısının getirdiği yükümlülükle, üzerine düşen görevleri yapma sorumluluğunu taşımaktadır. Tarımın ekonomik bir sektör olarak geliştirilmesi yanında, sektörün insan unsurunu oluşturan köylülerin ve ziraat mühendislerinin yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ZMO’nun temel öncelikleri arasındadır. ZMO, çağdaş, bağımsız, demokratik ve gelişmiş bir Türkiye özlemiyle, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağının bilinciyle hareket etmektedir. Bu bilinçle, tüm çalışmalarını siyasal iktidarlardan, devletten ve sermayeden bağımsız politikalarla oluşturup hayata geçirerek ülkeye, mesleğe ve meslektaşlarının sorunlarına sahip çıkarak, bilimi ve teknolojik gelişmeleri halkımızın hizmetine sunmaktadır.” dedi.

Yener, “ZMO kurulduğu günden bu yana, meslek toplumumuzun hak ve yararlarının somut platformlarda savunulmasını, sahiplenilmesini, mevcut demokratik sistemin sağladığı katılım olanaklarının sorumluca değerlendirilerek üretken bir yapılanmanın gerçekleştirilmesini, hizmet verilen kırsal kesim sorunlarının, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında irdelenerek, uygulanabilir çözümler üretilmesini amaç edinmiştir. Geliri sadece üye ödentilerinden oluşan ODA’mız, bu doğrultuda örgütlü üyesinden aldığı güçle çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma programları ve ilkelerinden ödün vermeden, kamu çıkarlarını korumak hedefini zedeleyecek ilişki ve işbirliklerinin dışında kalınarak, tüm kişi ve kuruluşlara eşit mesafede olmaya ve Oda’yı vesayet altında bırakabilecek ilişkilerden uzak durmaya özen gösterilmektedir. Halktan ve emekten yana sonuçlar üretilmesine yönelik katılımcı çabalar gösterilerek kamuoyunun yönlendirilmesi; bu bağlamda idari ve yargı yolları kullanılarak karar süreçlerine müdahalede bulunulması, ZMO’nun 60 yıllık geçmişindeki gücünü ve belirleyicilik niteliğini ortaya koymaktadır. ZMO tüm bu dönem boyunca, yaşanan olumsuzluklara rağmen, ülkemizin gelişmesinde, bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan yana yurtsever, toplumcu bir çizgiyi savunan çalışmalarını ve mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde sürdüre gelmiştir. Bütün bu süreç içerisinde söylediklerinin haklılığı ve doğruluğu, ilerleyen zaman dilimlerinde defalarca kanıtlanmıştır.” dedi.

Yener, “ZMO; demokratik – laik ve sosyal hukuk devletinin tüm kural ve kurumlarıyla işletilmesi, insan hak ve özgürlüklerine saygının sağlanması, ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yararlar göz önüne alınarak oluşturulması için çaba harcamayı ve sorumluluk üstlenmeyi sürdürecektir. Üreten, kalkınan, toprak ve su başta olmak üzere, doğal kaynaklarına sahip çıkan, bağımsız ve demokratik bir Türkiye için; emekten, halktan yana politikaların hayata geçirilmesini ve kamu çıkarlarının korunmasını ilke edinerek, bu doğrultuda önümüzdeki dönemde de dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri dikkatle izleyecek ve gündemi önceleme çabalarını devam ettirecektir. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da tarım ve diğer alanlarda yürütülen politikaların kamu çıkarı gözetilerek denetlenmesi, ülke ve halk yararına müdahalelerde bulunulması ve tüm demokratik örgütlerle işbirliği içinde tarım ve tarımcının yanında, Cumhuriyet’in kazanımlarının da korunarak, geliştirilmesi temel önceliğimiz olacaktır. Odamızı bugünlere getiren; her kademede görev almış tüm meslektaşlarımıza ve onlara bu görevlerini yapma konusunda güç ve cesaret veren oda üyelerine teşekkürlerimizle, başarı dolu nice yıllara…” dedi.

Güne Bakış Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu