Adıyaman

“Yeter Artık, Çatışmalar Son Bulsun”

SES Şube Başkanı Unutmaz:

“Yeter Artık, Çatışmalar Son Bulsun”

 

SES Adıyaman Şubesi Eşbaşkanı Fatma Demirci Unutmaz, “Sağlık çalışanları olarak defalarca çağrı yaptık. Sağlık için toplumsal barış şart. Ülkemizin içine düştüğü durum yüreklerimizi dağlıyor. Savaşın, çatışmanın en acı yüzünü bilen biz sağlıkçılar gençlerin, çocukların ölü, parçalanmış bedenlerini görmekten çok yorulduk.” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şubesi Eşbaşkanı Fatma Demirci Unutmaz, “Ülkemizin güneydoğusunda günlerdir süren çatışmaların içinde öğretmenlerin bölgeden ayrılması, ardı arkası kesilmeyen sokağa çıkma yasakları sonrası şimdi de ülkenin dört bir yanından sağlık emekçilerinin görevlendirilmesi ve hastanelerden çıkamadan ateş altında çalışmak zorunda kalmaları ülkenin adı konmamış bir savaşa sürüklendiğini gösteriyor. Sağlık çalışanları onar günlük sürelerle zorunlu görevlendirilmelere tabi tutulmuştur. Sağlık Bakanlığı itiraf etmektedir. Sağlık çalışanlarının hastaneye gelip gidişlerinde dahi can güvenliği sağlanamamaktadır. Bu gerekçe gösterilerek sağlık çalışanları hiç ara vermeden 10 gün hastaneden çıkmadan çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Hastaneler çatışma bölgelerinde özel harekât polisleri tarafından birer karargâh gibi kullanılmaktadır. Hastanelerden dışarıya ateş açılmakta, dışarıdan da hastanelere ateş edilmekte, roketli saldırılar olmaktadır.

Sağlık kurumları sağlık kurumu olmaktan çıkmıştır. Türkiye’nin de taraf olduğu pek çok uluslararası belge her türlü savaş ve çatışma koşullarında hastanelerin korunmasını emrederken bugün hastaneler bırakın korunmayı birer çatışma mekânı haline dönüşmüştür. Hastanelerin kapısında ambulans yerine TOMA’ lar, akrepler beklemekte, hastanelere, ambulanslara kurşun sıkılmaktadır. Sağlık çalışanları bu koşullarda, hastanenin içinde mermi vızıltıları altında ara vermeden çalışmaktadırlar.”

Unutmaz, “Durum dayanılır olmaktan çıkmıştır. Yurttaşlar sağlık hizmetine erişememekte, bebeklerin aşıları yapılamamakta, kadınlar evlerde doğum yapmaktadır. Eczaneler açılamamaktadır. Sağlık çalışanları can güvenliği olmayan koşullarda yurttaşların sağlığı için çabalamaktadırlar.

Sağlık Bakanlığı hastanelerin birer karargâh haline gelmesine, sağlık kurumlarının ve çalışanlarının hedef haline gelmesine seyirci kalmakta, sağlık hizmetleri ile bağdaşmayan tüm bunlar yaşanırken aklına sadece bölgeye zorla görevlendirme yapmak gelmektedir.

Soruyoruz: Yarattığınız bu çatışma ortamında sağlık hizmeti alamadığı için ölen yurttaşlar, aşısız çocuklar sizin umrunuzda mı? Bölgeden yaşanan göçlerle ilçelerin, kentlerin insansızlaşması, kentlerimizin Gazze’yi, Halep’i andıran görünüme bürünmesi nasıl bir geleceğe işaret etmektedir? Görevlendirdiğiniz sağlık çalışanlarının ateş altında bırakılmaları, ölüm tehlikesi altında çalışmaları sizi ilgilendirmiyor mu? Onlar yaralanır, hayatını kaybederse sorumluğunuzun altından nasıl kalkacaksınız?

Bir kez daha sesleniyoruz. Çatışmalar son bulsun, silahlar değil insanlar konuşsun. Yeni Dr. Abdullah Biroğul, yeni Hemşire Eyüp Ergen yeni ambulans şoförü Şeyhmuz Dursun vakaları istemiyoruz. Sağlık kurumları askeri amaçlarla kullanılmasın, çatışma mekânı olmaktan çıkarılsın. Sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarına yönelik tüm saldırılar dursun. Yurttaşların sağlık hizmeti almasına engel olan tüm uygulamalar kaldırılsın.” dedi.

Güne Bakış Haber Merkezi

 

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Kapalı