Adıyaman

Üniversiteden mesleki eğitim araştırması

Üniversiteden mesleki eğitim araştırması

 

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazif Çalış ve Yrd. Doç. Dr. Suat Aşkın ile Adıyaman İŞKUR İşgücü Piyasası İzleme ve değerlendirme Servisi uzmanı Mehmet Tatar tarafından Mesleki Eğitimle İstihdam Planlaması ve Kişisel Davranış Gelişimine Etkisinin Araştırılması amacıyla ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen proje Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYUBAP) tarafından desteklenmiştir.

Proje kapsamında, Adıyaman İŞKUR’da Mesleki eğitim alan kursiyerlerin düşüncelerini, beklentilerini, mesleki eğitimin istihdam planlamasına etkilerini ölçmek amacıyla anket uygulaması yapıldı. Çalışma, mesleki eğitim alan farklı iş gruplarına mensup veya mensup olmayan 830 kişilik bir çalışma grubunun katılımıyla gerçekleştirildi. Adıyaman ili ve merkez ilçelerinde İŞKUR’un düzenlemiş olduğu mesleki eğitim kurslarının istihdam planlamasına ve kişisel davranış gelişimine ne oranda etkili olduğu ve bu sürece etki eden faktörler bir yıl boyunca incelendi. Öğretim üyeleri tarafından mesleki eğitim alanları, kursiyer beklentileri ve görüşlerinin tespiti doğrultusunda 33 adet sorudan oluşan bir ölçek geliştirildi. Anket uygulamasının yapıldığı form 416’sı erkek, 414’ü kadın olmak üzere 830 kişi tarafından cevaplandı ve bu kişilerle yüz yüze görüşmeler de yapıldı.

Program dağılımı incelendiğinde “engelli birey aile destek elemanı”, “bilişim teknolojileri donanım”, “bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme” programlarına genel olarak erkeklerin iştirak ettikleri görülürken, “evde çocuk bakımı”, “saç bakımı ve yapımı”, “cilt bakımı ve makyaj” ve “manikürcü” programlarına kadınların ilgi gösterdikleri görülmüştür. Bununla birlikte “kasiyer”, “görsel programlama”, “bilgisayar destekli programlama” ve “temel sekreterlik hizmetleri” mesleki eğitim kurslarını alan kadınların oranı erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla çıkmıştır. Teknik programları kadınlar hiç tercih etmezlerken, diğer meslek gruplarının cinsiyet dağılımlarının orantılı veya yaklaşık orantılı oldukları gözlemlenmiştir.

Doç. Dr. Nazif Çalış ve Yrd. Doç. Dr. Suat Aşkın özet olarak araştırma sonuçlarını ve tavsiyeleri şu şekilde sunmuşlardır:

Ülkemizde son yıllarda, işgücü piyasasında yer alan düşük beceri düzeyine sahip gençler, kadınlar, uzun süreli işsizler gibi dezavantajlı grupların, işletmeler içerisinde istihdam edilebilirliklerini doğrudan artırmak amacıyla Türkiye İş Kurumu’nun uygulayıcısı olduğu aktif işgücü piyasası politikaları içerisinde yer alan işgücü yetiştirme programlarının giderek önem kazandığı görülmüştür.

Günümüzde bu programlar arasında istihdam garantili işgücü yetiştirme kursları, kendi işini kurmak isteyenlere yönelik meslek edindirme kursları, özürlülere, hükümlülere ve işsizlik sigortası kapsamında işsizlere verilen yetiştirme faaliyetleri yer almıştır.

İşgücü yetiştirme kurslarının etkinliğinin artırılmasına yönelik hazırlanacak politikalara ilişkin temel olarak; hem kuruma kayıtlı olmayan işsizlerin hem de kuruma kayıtlı işsizlerin bilgi ve becerilerini artırıcı programlara ilişkin ilgilerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle, mesleki eğitim programları aracılığıyla işe yerleşmelerin artması kuruma kayıtlı olmayan iş arayanların, İŞKUR’a olan talebi artırıcı bir etki yapması beklenmektedir.

Günümüzde, işsizlerin istihdamını sağlamak için ekonomik büyüme tek başına yeterli değildir. Bu nedenle, istihdam dostu büyümenin yanı sıra, girişimciliğin desteklenmesine, aktif işgücü piyasası politikalarının etkin uygulanmasına ihtiyaç vardır. Ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman temininde zorlukların yaşanmaması için mesleki eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi gerekmektedir. Bunun yapılması halinde işverenler, talep ettikleri niteliğe sahip işgücünü daha rahat bulabileceklerdir. Bu durumda işveren ve iş arayan memnuniyeti artacaktır.

İnsan yaşamının uzun bir bölümünü eğitim süreci, sonraki bölümünü de mesleki yaşamları etkiler. Kursiyerler, aldığı mesleki eğitim ile işgücü piyasasına girerken ve geleceğe ait karar verme konusunda kendine olan öz güveni artmıştır. Alınan bu eğitim sayesinde kursiyer kendini tanımış, beklenti, ilgi ve yeteneklerini fark etmiş kısmi de olsa sosyalleşmiştir. Mesleki eğitim programları; Kişilere mesleki ve teknik alanda beceri kazandırarak tüketici konumundan üretici konumuna getirmeye yardımcı olmuştur. Dolayısıyla, kişiler aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar hale gelmiştir.

Hem Türkiye genelinde hem de Adıyaman yerelinde istihdam ve eğitim arasında etkin bir ilişkinin kurulması elzemdir. Bu etkin ilişkinin sağlanması halinde işgücü arz ve talebi dengelenecek, dolayısıyla işsizlik azalacaktır.

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazif Çalış ve Yrd. Doç. Dr. Suat Aşkın, projeye verdikleri maddi ve manevi desteklerinden dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ’ye teşekkür ettiler.

Güne Bakış Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu