Anasayfa / Adıyaman / Türkiye yaşlanıyor, Adıyaman Gençleşiyor

Türkiye yaşlanıyor, Adıyaman Gençleşiyor

Gençlik Haftasında Rakamlarla Gençler

Türkiye yaşlanıyor, Adıyaman Gençleşiyor

 

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü, 2017 yılına ait gençlik istatistiklerini değerlendirdi. Yapılan açıklamada ülkemizin Avrupa Birliği ülkelerine göre oldukça genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen yaklaşık 8 yıllık bir gelecek içerisinde doğuşta beklenen ömrün uzaması ve toplam doğurganlık hızındaki azalış nedeniyle gittikçe yaşlanan bir nüfusa sahip olunacağı belirtildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2017 yılı sonu itibariyle 80 milyon 810 bin 525 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 983 bin 97 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,1’ini oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51,2’sini erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1 olacağı öngörüldü.

 

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis Türkiye’den daha genç

ADNKS sonuçlarına göre; 2017 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,6 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 23,8 ile Şırnak ve yüzde 23,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 13 ile Muğla, yüzde 13,3 ile Balıkesir ve yüzde 13,8 ile İzmir ve Sinop oldu.

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinden oluşan TRC1 Bölgesi 2017 yılı genç nüfusu da değerlendirildi. TRC1 illerinden Gaziantep nüfusunun (2.005.515) yüzde 17,7’sini “15-24” yaş grubundaki genç nüfus (354.118) oluşturdu. Bu durum Gaziantep’in genç nüfus oranının Türkiye ortalamasından daha fazla olduğu sonucunu ortaya koydu. Genç erkek nüfus genç nüfusun yüzde 50,5’ini, genç kadın nüfus ise yüzde 49,3’ünü oluşturdu.

Adıyaman nüfusunun (615.076) yüzde 18,2’sini “15-24” yaş grubundaki genç nüfus (111.648) oluşturdu. Adıyaman’ın genç nüfus oranı Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleşti. Genç erkek nüfus genç nüfusun yüzde 50,1’ini, genç kadın nüfus ise yüzde 49,5’ini oluşturdu.

Kilis nüfusunun (136.319) yüzde 19,6’sını “15-24” yaş grubundaki genç nüfus (26.780) oluşturdu. Kilis’in genç nüfus oranı da Türkiye ortalamasından fazla oldu. Genç erkek nüfus genç nüfusun yüzde 50,4’ünü, genç kadın nüfus ise yüzde 49,6’sını oluşturdu.

 

Yükseköğretimde kadınlar önde

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü, 2017 yılına ait gençlik istatistiklerini eğitim ve işgücü yönünden değerlendirdi.

Türkiye’de 2015/’16 öğretim yılında yüzde 40,9 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2016/’17 öğretim yılında yüzde 42,4’e yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 39,2’den yüzde 40,5’e yükselirken kadınlarda yüzde 42,6’dan yüzde 44,4’e yükseldi.

 

Genç işsizlik arttı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2016 yılında yüzde 19,6 iken 2017 yılında yüzde 20,8 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak yüzde 17,8 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 2,4 puan artarak yüzde 26,1 oldu.

 

Dört gençten biri hem eğitimsiz hem işsiz

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada dört gençten birinin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığı bildirildi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2017 yılında yüzde 24,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 14,6, genç kadınlarda ise yüzde 34 oldu.

 

Çalışan iki gençten biri hizmet sektöründe

Genç istihdamı sektörlere göre incelendiğinde istihdam edilen gençlerin yüzde 18’inin tarım sektöründe; yüzde 30,4’ünün sanayi sektöründe; yüzde 51,6’sının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 14,6’sının tarım sektöründe, yüzde 36,5’inin sanayi sektöründe, yüzde 48,9’unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken; genç kadınların yüzde 24,9’unun tarım, yüzde 18’inin sanayi, yüzde 57,1’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

 

Gençlere bakış

“Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” ve gençlik haftası dolayısıyla TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada her on gençten dokuzunun internet kullandığı bildirildi.

 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; internet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2016 yılında yüzde 87,5 iken 2017 yılında yüzde 90’a yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2017 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 0,9 puan azalarak yüzde 93,3, genç kadınlarda ise 6 puan artarak yüzde 86,7 oldu.

 

Gençlerin mutluluk kaynağı sağlık

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı yüzde 48,2 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 22,8 ile başarı, yüzde 20,6 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde yüzde 26,3 ile başarı, kadınlarda yüzde 22,8 ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırayı yüzde 18,4 ile sevgi, kadınlarda ise üçüncü sırayı yüzde 19,2 ile başarı aldı.

 

Dört gençten üçü hiç tütün kullanmadı

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gençlerin yüzde 75,9’unun hiç tütün kullanmadığı belirtildi.

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre; tütün mamulü kullanma durumu incelendiğinde, her gün tütün kullanan 25 yaş ve üstü yetişkinlerin oranı 2014 yılında yüzde 29,6 iken, 2016 yılında yüzde 28,7 oldu. Bu oran 2016 yılında yetişkin erkeklerde yüzde 43,2, kadınlarda ise yüzde 14,6 oldu.

Tütün mamulü kullanma durumu 15-24 yaş grubunda yer alan gençler için incelendiğinde, her gün tütün kullanan gençlerin oranının 2014 yılında yüzde 18,5 iken 2016 yılında yüzde 18,1’e, ara sıra tütün kullanan gençlerin oranının ise 2014 yılında yüzde 4,9 iken 2016 yılında yüzde 3,3’e düştüğü görüldü. Hiç tütün kullanmamış gençlerin oranı 2014 yılında yüzde 67,7 iken 2016 yılında yüzde 75,9 oldu.

Her gün tütün kullanma durumu cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla tütün kullandığı görüldü. Her gün tütün kullanan genç erkeklerin oranı 2016 yılında yüzde 28,2 iken genç kadınların oranı yüzde 7,8 oldu.

 

Gençlerde obezlik arttı

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre; boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 25 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 24,2 iken 2016 yılında yüzde 23,6 oldu.

Obez gençlerin oranı ise 2014 yılında yüzde 3,3 iken 2016 yılında bu oran yüzde 3,8’e yükseldi. Obez genç erkeklerin oranı 2014 yılında yüzde 3,2, obez genç kadınların oranı yüzde 3,5 iken 2016 yılında bu oranlar sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 4,1 oldu.

Güne Bakış Haber Merkezi

 

 

Bu Habere de Bakın

Yeşillendirmeye devlet destek veriyor

Harbi’den ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili açıklama Adıyaman Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Adıyaman’da özel ağaçlandırma çalışmaları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir