Adıyaman

Tarım sigortası, çiftçinin güvencesidir

Tarım sigortası, çiftçinin güvencesidir

 

Adıyaman’da kuraklık verim toplantısı yapıldı. Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen TARSİM İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası (İBKVS) toplantısına İl Müdürü Adil Alan olmak üzere İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, İlçe Müdürleri, Şube Müdürleri, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Bilgilendirme toplantısının TARSİM’i temsilen Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan, TARSİM uygulamaları ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası (İBKVS) hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda söz alan İl Müdürü Adil Alan, konu hakkında yaptığı bilgilendirmelerden sonra konuşmasına şöyle devam etti:

“Tarım, ülkelerin beslenme, istihdam ve kalkınması için önemli ve stratejik bir sektördür. Aynı zamanda tabiat şartlarına bağlı üretim söz konusu olduğu için hassas bir sektördür. Dünya nüfusunun beslenmesi ancak düzenli bir tarımsal üretimle sağlanabilmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan krizler ve küresel ısınma nedeniyle dünya açlık tehlikesi ile karşı karşıyadır. Giderek azalan su kaynakları tarımsal üretimi önemli boyutlarda etkilemektedir. Bütün bunlardan dolayı artan dünya nüfusunun yeterli ve düzenli beslenebilmesi, tarımsal risklerin en az seviyeye indirilerek, tarım sektörünün geliştirilmesine bağlıdır. Bütün dünya ülkeleri için tarım sektörü hayati bir öneme sahiptir. Tarım sektörü, dünya nüfusu açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden yüksek düzeyde etkilenen, son derece hassas bir faaliyet sahası olarak kendine özgü bir yapıya sahiptir.  Tarım sektörü hem ekonomik hem de stratejik olarak desteklenmesi gereken bir sektör olduğundan, gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamı, tarımsal faaliyetlerle uğraşan kesime büyük önem vermekte ve bu kesimin gelir seviyesini koruyucu önlemler almaktadır. Bu önlemlerin en başında da tarım sigortaları gelmektedir. Sigortacılık uygulamaları tarım sektöründe geniş bir alanı kapsamaktadır. Ülkemizde de bu yıl ilk defa kuraklık sigorta kapsamına alınmıştır. Devletler bu konuda tarım sigortaları sistemlerinin daha iyi yürütülebilmesi için TARSİM gibi sistemlere dâhil olmakta ve tarımsal faaliyetlerde bulunanlara prim ve hasar desteği ile sigorta şirketlerine destekler sağlayarak sisteme katkıda bulunmaktadır. Devletlerin bu katkıları sayesinde üretime olan ilgi artmaktadır, bunun sonucunda hem tarımsal üretim devamlılık kazanmakta hem de üretim miktarı ve kalite artmaktadır”

Alan, “Tarım sektörünün en önemli özelliği günümüzün gelişen teknolojisine karşın üretimin hala üreticinin kontrolünde olmayan doğa koşullarının etkisi altında oluşudur. En gelişmiş ülkelerde bile teknoloji, tarım üretimi için doğa koşullarına karşı tam güvence sağlayabilecek düzeye erişememiştir. Tarımsal faaliyetlerin açıkta yapılması nedeni ile işletmeci tarafından kontrol edilemeyen iklim koşulları, hastalık ve zararlılar üretimin miktar ve kalitesini olumsuz etkilemekte ve üretici gelirinde istikrarsızlıklara neden olmaktadır. Tarım Sigortası tarımdaki risk ve belirsizlikler nedeni ile meydana gelecek zararı karşılayan güvence sistemidir. İlimiz genelinde 2,4 milyon dekar tarıma elverişli alan bulunurken bunun ancak yüzde onluk kısmı sigortalanmaktadır. Hedefimiz bu oranı önce yüzde otuza daha sonra yüzde elliye çıkarmaktır. İl Müdürlüğü olarak çiftçilere yönelik yaptığımız işlerde ve verdiğimiz hizmetlerde tarım sigortası yaptırmanın önemini anlatmaktayız. Ayrıca hazırladığımız yayın vasıtaları ile de bu çalışmaları desteklemekteyiz. 2016 yılı içerisinde 1025 çiftçimiz doğal afetlerden ve özellikle kuraklıktan gördüğü zarar nedeniyle İl ve ilçe Müdürlüklerimize müracaat etmiş ve düşük faizli çektikleri kredi borçlarının ertelenmesi talebinde bulunmuşlardır. Bu çiftçilerimizin talepleri incelenmiş ve zarar tespitleri yapılarak alınan komisyon kararları ile borçlarının ertelenmesi sağlanmıştır. 2017 yılında kuraklık ve doğal afet yaşanmaması temennisiyle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diler, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.(PHA)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu