Son Dakika
20 Temmuz 2018 Cuma

“Sağlıkta şiddet, can alıcı sorun”

15 Mart 2017 Çarşamba, 07:50

14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
“Sağlıkta şiddet, can alıcı sorun”

Tabipler Odası Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında program düzenlendi.
Adıyaman Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Yusuf Özdemir, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Fatih Doğan, Tabipler Odası Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Necip Gürlevik, sağlık çalışanları, oya üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.

İyi hekimlik için hastaya yeterli süre
Düzenlenen programda konuşan Tabipler Odası Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Necip Gürlevik, 14 Martın yeni bir başlangıcın ilk adımı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, Tıp Bayramının tarihsel sürecinden bahsetti. Gürlevik, “14 yıldır sürdürülen sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıkta poliklinik sayılarından acil başvurularına, ameliyatlardan BT, MR çekimlerine kadar her parametrede rekor artışlar sağlanmıştır. 2002 yılında 3.1 olan kişi başı ‘hekime başvurma sayısı’ 2015 yılında 8.4 olmuştur.2015 yılında acil servislere başvurma sayısı 110 milyon 915 bindir. 2015 yılında ülkemizde 11.3 milyon MR, 13.7 milyon BT çekilmiştir. Yataklı tedavi kurumlarında ‘1000 kişiye düşen MR görüntüleme sayısı’ en yüksek olan ülke Türkiye’dir. 14 yıl boyunca hiç artmayan aksine giderek azalan bir parametrenin olduğunu görüyoruz: Hastaya ayrılan süre. Performansa dayalı ödeme sistemiyle, niteliğin değil niceliğin öne çıktığı; hekimlerin kısa sürelerde çok sayıda hastaya bakmaya zorlandıkları; hastalara doğru düzgün anamnez alınmasına, fizik muayene yapılmasına izin vermeyen sürelerin ayrıldığı bir sağlık ortamı yaratılmıştır. Hekimlerin hastalardan ayrıntılı bir görüşmeyle anamnez alabilmeleri, gerekli muayeneleri, tanı ve tedaviye ilişkin bilgilendirmeleri, sağlık eğitimini yapabilmeleri ve hastalarla sağlıklı bir iletişim kurabilmelerine olanak sağlamak için ‘iyi hekimlik için hastaya yeterli süre’ istiyoruz.” dedi.

Performansa dayalı ücret kaldırılmalı
Tabip Odası Başkanı Dr. Necip Gürlevik, “Bir diğer talebimiz ‘çalışırken ve emeklilikte emeğimizin karşılığı insanca ücret’ dir. Performansa dayalı ücretlendirme nedeniyle çalışırken aldığımız ücret emekliliğimize yansımıyor. Gelirin önemli bir kısmı sabit ve emekliliğe yansıyan ücretten oluşmalıdır. Bunun için Türk Tabipleri Birliğinin hazırladığı Fiili Hizmet Zammı Yasa Tasarısı Önerisi’nin yasalaşması için mücadele etmeliyiz.” dedi.

Şiddet, can alıcı sorunumuz
Sağlıkta şiddete de değinen Gürlevik, “Can alıcı bir başka sorunumuz ‘sağlıkta şiddet’ hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık Bakanlığı’nın beyaz kod verilerine göre, yaklaşık üçte biri fiziksel şiddet olmak üzere günde en az 30 sağlık çalışanı şiddete uğramaktadır.2012 yılında Dr. Ersin Arslan, 2015 yılında Dr. Kamil Fortun ve Dr. Aynur Dağdemir öldürüldüler. Şiddet, sıklıkla hasta ya da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına yönelse de şiddetin ortaya çıkışına zemin hazırlayan sağlık politikalarını öncelikli olarak ele almamız gerekiyor. Ülkemizin son yıllarda içine sokulduğu şiddet sarmalı ve sorunları şiddetle çözme anlayışı, etkisini hastalarda ve hasta yakınlarında da gösteriyor. Bir diğer nedeni şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacaklarını ya da önemsenmeyecek bir yaptırımla karşılaşacaklarını düşünmeleri olduğunu biliyoruz. Soruna bir nebze de olsa çözüm olabilmesi için TTB’nin hazırladığı sağlıkta şiddetle ilgili yasa tasarısı önerisinin yasalaştırılmasını umuyoruz.” dedi.

Hain girişim el birliğiyle önlendi
15 Temmuz2da Fetö Terör Örgütünün hain darbe girişimine de değinen Gürlevik, “Ülkemiz, yaklaşık sekiz ay önce hain bir darbe girişimine maruz kaldı. Demokrasiye sahip çıkan devlet kurumları ve halkın direnişi sayesinde darbeciler başarısız oldu. TTB ve Adıyaman Tabip Odası olarak olayın hemen ardından darbe girişiminin karşısında olduğumuzu; demokrasinin, halkın ve devletin yanında yer aldığımızı kamuoyu ile paylaşmıştık. Devletin kendi kurum ve işleyişini, toplum yaşamını korumak için geliştirdiği tedbir, yasal düzenlemeleri ve uygulamaları saygı ile karşılarken bazı uygulamaları eleştirmek, yanlışlara dikkat çekmek meslek odamızın meslektaşlarımıza ve topluma karşı sorumluluğudur.
OHAL sürecinden şu ana kadar Sağlık Bakanlığından 1.565, Tıp Fakültelerinden 1.196 olmak üzere toplam 2.761 hekim ihraç edildi. Çoğunlukla masumiyet karinesi esas alınmadan, yeterli soruşturmalar yapılmadan, adil ve demokratik yargılama usullerine uyulmadan keyfi bir şekilde işlerine son verildi. Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımızın görevlerine geri dönmelerin diliyoruz. Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve iyi hekimlik değerlerinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Akademisyen meslektaşlarımızın hastalarına ve öğrencilerine bir an önce kavuşabilmelerini diliyoruz.” dedi.

Performans, aile hekimliğinde de kaldırılmalı
Gürlevik, “ Aile hekimliğinde performansa dayalı maaş sistemi doğru bir yaklaşım değildir. Avrupa’daki aile hekimine düşen ortalama hasta sayısı 1450 iken ülkemizde 4000 civarında seyrederken kişi sayısıyla odaklı maaş sistemi uygulanabilir değildir.
10 yılı geçirdiğimiz aile hekimliği süresince bazen bakan değişikliği, bazen de bürokratların değişikliği nedeniyle çok zaman kaybettik. İster cumartesi nöbetleri ister esnek mesai adı altında aile hekimliğiyle hiçbir ilgisi olmayan uygulamalarla karşı karşıya kaldık. Bu durum hekimlerle bakanlık arasındaki olumlu ilişkiyi bozmaktan öte hiçbir fayda sağlamamıştır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve aile hekimlerimizin birçok sorunu (nöbetler, nedensiz sözleşme fesihleri, cezai uygulamalar v.b) giderilemedi. En son gündeme getirilen telefon nöbeti uygulaması; sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sıkıntılara doğru çözümlerin ne kadar uzağında olunduğunu göstermektedir.
Farklılıkların eşitlik içinde bir arada yaşadığı laik demokratik bir Türkiye isteğimizi vurgulamaya devam edeceğiz.” dedi.
Daha sonra konuşan HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ise sağlıkta yaşanan şiddetten bahsederek şiddetin önüne geçilebilmesi için çalışmaların yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladığını söyledi.
Daha sonra konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü ise, Adıyaman Üniversitesi olarak Adıyaman’da sundukları sağlık hizmetlerinden bahsederek bütün sağlık çalışanlarına başarılar dilediğini ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladığını söyledi.
İl Sağlık Müdür Yardımcısı Nurettin Karakaya ise, geçmişe bakıldığında şuan ki sağlık hizmetleri arasında dağlarca fark olduğunu mevcut hükumetle birlikte sağlıkta çağ atlandığını dile getirerek emeği geçen herkese sonsuz teşekkür edip sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.
Vali Yardımcısı Yusuf Özdemir ise yapmış olduğu konuşmasında, sağlık çalışanlarının gece ve gündüz demeden her zaman her daim sağlık hizmeti verebilmek adına canla, başla çalıştığını dile getirerek sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.
Güne Bakış Haber Merkezi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz